Tüm Duyurular

Linkler
Hayatımız Roman Projesi WEB Adresi
Hayatımız Roman Projesi Facebook Sayfası
TRH4.1.ISEDP/P-03/1117 Hayatımız Roman
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer aan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Samsun ve Amasya’da yaşayan Romanlara mesleki eğitim vererek istihdam edilebilirliklerini sağlamak, staj ve işbaşı eğitimleriyle işe adepte etmek,kişisel gelişim eğitimleriyle iş piyasasında kalıcı kılmak,iş güvenliği eğitimiyle ise güvenli çalışma ortamı sağlamaktır. Seminer, konferans ve toplumsal etkinliklerle de toplumda Romanlara karşı oluşmuş ayrımcılığı ortadan kaldırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
S1-Çoğu aynı zamanda anne olan 50 Roman kadın kişisel gelişim ve moral motivasyon eğitimleri alarak iyi birer ebeveyn olma durumuna geldiler.
S2-Roman kadınlara verilen eğitimler sayesinde bölgede erken evlilikler, erken yaşta çocuk sahibi olma, hijyen ve eksik beslenme, çocuklarda sık görülen hastalıklar, madde bağımlılığı konularında farkındalık arttı. Ayrıca üniversite öğrencileri, imamlar, öğretmenler ve polislere yönelik verilen konferans ve seminerlerle Romanlara yönelik yapılan ayrımcılıkların önlenmesi konusunda toplumun farkındalığının artması sağlandı.
S3-50 kadına mesleki eğitimlerin yanı sıra CV hazırlama ve iş başvurusu yaparken dikkat edilecek konular ile ilgili eğitimler de verilerek istihdam edilebilirliklerini artırıldı, 15’i istihdam edildi.
S4-Roman derneklerinin farkındalığı arttı ve Avrupa Dernekleriyle bölgedeki STK yöneticilerinin proje üretme ve yürütme kapasiteleri arttı. Yapılan Çalıştay Faaliyeti ile devlet yetkililerine seslerini duyurup, birlikte çözüm yolları arama imkanı buldular.
S5-Yapılan sosyal etkinliklerden Amasya- Tokat Gezisi Etkinliği ile kursiyerler Tokat- Amasya şehirlerini gezmişlerdir.Yüzme etkinliği ile kursiyerler ilk defa havuz ile tanışıp eşsiz deneyim yaşadılar. Kursiyerlerden biri yüzme kursunun ilk günü “Gözümü toprak kapatana kadar bu günü unutmam” diyerek memnuniyetini dile getirmiştir.
S6-Eğitilen imamlar verdikleri vaazlar ve mahalle toplantılarında ortak yaşam kültürü konusunda etkin bir farkındalık sağladılar.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
projemiz kapsamında 50 kadına 3 ayrı mesleki eğitim verilmiştir.Düzenlenen seminerlerle Roman vatandaşlarda aile birliğinin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için rehber olunmuştur.Hedef gruba yönelik verilen mesleki eğitim kursları sonunda 15 kursiyer istihdam edilmiştir.Toplumun Roman vatandaşlara yönelik ayrımcılığını önlemek üzere öğretmenlere,imamlara, üniversite öğrencilerine vb.seminerler ve konferanslar verilmiştir. istihdam edilen kursiyerler devam ettikleri kurs alanında istihdam edilmişlerdir. Kursiyerler aldıkları kurslar neticesinde halk eğitim merkezi onaylı sertifika almışlardır,İşkur kaydı bulunan kursiyerler bu sertifikalarıyla işkur yardımıyla iş bulabileceklerdir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Hayatımız Roman Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ilknura@omu.edu.tr Tel:3623121919 Faks:3624576020