Tüm Duyurular

Linkler
AYDIN ROMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU
TRH4.1.ISEDP/P-03/1414 Sepet Örme Sanatı Kadınlarla Yaşıyor
Proje Genel Bilgileri
"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ"
HİBE PROGRAMI
Projenin adı: ‘Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor’
Sözleşme No: TRH4.1.ISEDP/P-03/1414
FAYDALANICI: AYDIN ROMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU
Genel Amacı
Roman kadınların yeterli bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmalarını sağlanarak dezavantajlı kişilerin istihdam ve işgücüne katılım oranlarının ve sosyal entegrasyonlarının arttırılmasına katkı sağlamak.

Özel Amacı
1. Aydın ilçeleri ve Merkez Ilıcabaşı mahallesi ve Orta mahallede yaşayan roman kadınların (80) sepet örme konusunda mesleki eğitim ve kişisel gelişim destek faaliyetleriyle işgücü piyasasına katılmalarını sağlamak.

2. Aydın ilçelerde, Ilıcabaşı mahallesi ve Orta mahallede yaşayan 25 roman kadının girişimcilik konusundaki yeteneklerini geliştirerek kendi işini kurmasına katkı sağlamak.

3. Roman vatandaşların toplumda ve işgücü piyasasında karşılaştıkları önyargılar hakkında kamuoyunda ve işverenler arasında farkındalık oluşturmak.

4. Roman kadınların işgücüne katılım oranlarını belirlenmek ve işgücü piyasasının algısını ölçmek.

Beklenen Sonuçlar
1. Proje Yönetim Ekibi Oluşturuldu.
2. Proje faaliyetleri gerçekleştirildi ve başarılı bir şekilde yürütüldü.
3. Aydın Roman Dernekleri Federasyonu ve bağlı derneklerin kapasiteleri arttırılarak projeyi başarılı bir şekilde yürütmeleri sağlandı.
4. Proje faaliyetleri planlandığı gibi gerçekleştirildi.
5. Roman kadınların işgücüne katılım oranlarını belirlendi ve işgücü piyasasının algısının belirlenmesi sağlandı.
6. Hedef Grubun kişisel gelişimlerinin, mesleki yeterliliklerinin artırılması ve böylelikle istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlandı.
7. Hedef grubun işgücü piyasasına katılmaları sağlandı.
8. Hedef grubun girişimcilik yetenekleri geliştirilerek kendi işini kurmaları sağlandı.
9. Sosyal Entegrasyon Faaliyetleri ile roman vatandaşların işgücü piyasasında karşılaştıkları önyargıların azaltıldı ve iş gücüne katılımda uyumları kolaylaştırıldı.
10. Proje faaliyetlerinin, çıktıların ve sonuçların yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğü ve yaygınlaştırılması sağlandı.
11. Projenin izlenebilirliği ve değerlendirilmesi gerçekleştirildi.
12. Ara ve Nihai raporlama çalışmaları yürütüldü.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. 1 adet iş gücü profil araştırma çalışması yapıldı.
2. 75 kadın kişisel gelişim eğitimi aldı.
3. 80 kadın sepet örme eğitimi aldı.
4. 25 kişi girişimcilik eğitimi.
5. 1000 adet Roman kadınlara yönelik araştırma raporu sonuç kitapçığı basıldı.


Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Sepet Örme Sanatı Kadınlarla Yaşıyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 AYDIN ROMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU
aydenizler009@hotmail.com Tel:5365650508