Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1561 Dezavantajlı Kişilerin Tekstil Sektöründe İstihdamının ve...
Proje Genel Bilgileri
Dezavantajlı Kişilerin Tekstil Sektöründe İstihdamının ve Küçük Ölçekli Girişimciliklerinin Desteklenmesi Projesi
TOROSLAR BELEDİYESİ

Dezavantajlı Kişilerin Tekstil Sektöründe İstihdamının ve Küçük Ölçekli Girişimciliklerinin Desteklenmesi Projesi
–Kentsel varoşlarda yaşayan ve dezavantajlı Kadınların 18 yaş ile45 yaşaradındakilerin Tekstil sektöründeki istihdamlar ile ilğili ailelerinin bilinç/farkındalık düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunmak. Projekapsamında açılacak Mesleki Eğitimlere katılmalarını saglamak ve aldıkları eğitimler ile sertifaka sahibi olmaları ile kişisel kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek.
–Şiddet mağduru kadınlar, yoksul veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler ve yerinden olmuş kişilere sağlanan meslek edindirme, istihdam ve girişimcilik destek hizmetlerinin çoğaltılması ile bu kişilerin ekonomik özgürlüklerine kavuşturulması ve böylelikle bireysel karar alma, özgüven ve topluma entegrasyon süreçlerinin desteklenmesi.
Genel Amacı
–Kentsel varoşlarda yaşayan ve dezavantajlı Kadınların 18 yaş ile45 yaşaradındakilerin Tekstil sektöründeki istihdamlar ile ilğili ailelerinin bilinç/farkındalık düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunmak. Projekapsamında açılacak Mesleki Eğitimlere katılmalarını saglamak ve aldıkları eğitimler ile sertifaka sahibi olmaları ile kişisel kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek.
–Şiddet mağduru kadınlar, yoksul veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler ve yerinden olmuş kişilere sağlanan meslek edindirme, istihdam ve girişimcilik destek hizmetlerinin çoğaltılması ile bu kişilerin ekonomik özgürlüklerine kavuşturulması ve böylelikle bireysel karar alma, özgüven ve topluma entegrasyon süreçlerinin desteklenmesi.

Özel Amacı
ÖzelAmacı: (1)Yukarıda belirtilen hedef grubun tekstil sektöründe istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi için meslek edindirilmesi (2)Meslek edindirilen dezavantajlı kişilerin iş hayatına girişlerinin desteklenmesi için işverenler ile buluşturulması; güncel girişimcilik destekleri ve girişimcilik için gereken temel yetenekler konusunda bilgi sahibi olmaları; güncel iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmaları (3)Dezavantajlı kişilerin iş hayatında güçlenmeleri için haklar konusunda hukuki bilgi sahibi olmaları; toplumsal entegrasyonlarının desteklenmesi için iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve gerektiğinde birebir psikolojik rehabilitasyona erişimlerinin sağlanması; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinç düzeylerinin artması; toplum hayatına katılıma yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi(4)Yerel belediye tarafından dezavantajlı kişilere sunulan istihdam ve entegrasyona yönelik destek hizmetlerinin geliştirilmesi (5) Dezavantajlı kişilerin yoğun yaşadığı bölgelerde mesleki eğitim ve sosyal entegrasyon hizmetleri altyapısının geliştirilmesi

Beklenen Sonuçlar
S1 – "Sonuç Başlığı 1"(Hedef gruplara proje kapsamında,
- Dört (4 ) İstihdamlarına yardımcı olacak mesleki eğitim kursu ve 20 seminer düzenlenmesi,
- Toplumsal hayata entegrasyonu destekleyici 8 sosyal faaliyet gerçekleştirilecek,
- Hedef gruptan 80 dezavantajlı kişi tekstil sektöründe meslek edinecek, sertifika alacak, kamu tarafından sağlanan girişimcilik ve istihdam destekleri konusunda bilgilendirmeler verilecek,
- hedef gruplardan 80 dezavantajlı kişi iş hukuku, haklar, iletişim becerileri konusunda bilgilendirilecek,
- Hedef gruplardan 80 kişinin toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci geliştirilecek,
S2 – “Sonuç Başlığı 2"
- En az 20 kişi birebir psikolojik rehberlik alacak,
- Projedeki katılımcıları %25 yani 20 kişi uzmanlardan girişimcilik eğitimleri alacak,
- En az 60 kişi işyeri stajı yapacak,
- 80 kişi işverenler ile buluşma etkinliğine katılacak,
- İSGEV Tekstil Eğitim Atölyesinin makine parkının eksikleri giderilecek ve göçle gelenlerin yoğun olduğu Toroslar Belediyesi sınırları içindeki mahalleler gelişmiş bir mesleki eğitim merkezine kavuşturulacak.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajlı Kişilerin Tekstil Sektöründe İstihdamının ve Küçük Ölçekli Girişimciliklerinin Desteklenmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 TOROSLAR BELEDİYESİ
bilgi@toroslarbld.gov.tr Tel:3243227215 Faks:3243227214