Tüm Duyurular

Linkler
Facebook Adresi
TRH4.1.ISEDP/P-03/1775 Geleceğini Tasarlayan Gençler Projesi
Proje Genel Bilgileri
Geleceğini Tasarlayan Gençler Projesi
Ortaklar: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, HAVSA ROMANLARI DERNEĞİ

Genel Amaç: Edirne’de yaşayan, eğitimini yarıda bırakmış işsiz Roman gençlerin toplumsal entegrasyonlarını sağlamak ve istihdama kazandırılmaları yoluyla ekonomik statülerini geliştirmektir.

Romanlar toplumun hem sınıfsal yapısından hem de statü düzeninden kaynaklanan eşitsizliklere maruz kalan sosyal gruplardandır. Romanlar düzensiz işlerde düşük ücretle ve genellikle el emeğiyle çalışan vasıfsız işçilerin bulunduğu işlerde çalışmaktadır. Bununla birlikte toplumda oluşan ön yargılardan dolayı Romanlar düzenli ücret kazanabilecekleri işlerden sürekli uzak tutulan ve toplumda kültürel olarak dışlanmaya maruz kalan bir gruptur. Romanların toplum genelinden dışlanması ve düzenli gelir sağlayan işlerde istihdam edilmelerinin önündeki engellerin başında eğitim düzeylerinin düşük olması gelmektedir. Romanların küçük yaşlarda eğitimden uzak kalmaları meslek edinememelerine dolayısıyla ilerideki yaşlarda iş gücüne katılımda zorluklar yaşamalarına sebep olmaktadır. Romanlar konusunda belirlenen bu sorunlar göz önünde bulundurularak EDROM’un sunduğu projenin genel amacı; Edirne’de yaşayan eğitimini yarıda bırakmış işsiz Roman gençlerin toplumsal entegrasyonlarını sağlamak ve istihdama kazandırılmaları yoluyla ekonomik statülerini geliştirmek olarak belirlenmiştir.

Özel Amaç:
1. Mesleki eğitim ile bölgedeki Roman gençlerin işsizlik sorununun azalması
2. Romanların iş gücüne katılımda yaşadığı uyum sorununun azalması
3.Dernek üyelerinin sosyal haklar ve örgütlenme, ayrımcılıkla mücadele konularında bilinçlendirilmesi

Beklenen Sonuçlar:
1. Mesleki eğitim alan Roman vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması
2.Romanların işgücüne katılımda yaşadığı uyum sorununun azalmasına katkı sağlanması
3. Derneğin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
Genel Amacı
Edirne’de yaşayan, eğitimini yarıda bırakmış işsiz Roman gençlerin toplumsal entegrasyonlarını sağlamak ve istihdama kazandırılmaları yoluyla ekonomik statülerini geliştirmektir.

Romanlar toplumun hem sınıfsal yapısından hem de statü düzeninden kaynaklanan eşitsizliklere maruz kalan sosyal gruplardandır. Romanlar düzensiz işlerde düşük ücretle ve genellikle el emeğiyle çalışan vasıfsız işçilerin bulunduğu işlerde çalışmaktadır. Bununla birlikte toplumda oluşan ön yargılardan dolayı Romanlar düzenli ücret kazanabilecekleri işlerden sürekli uzak tutulan ve toplumda kültürel olarak dışlanmaya maruz kalan bir gruptur. Romanların toplum genelinden dışlanması ve düzenli gelir sağlayan işlerde istihdam edilmelerinin önündeki engellerin başında eğitim düzeylerinin düşük olması gelmektedir. Romanların küçük yaşlarda eğitimden uzak kalmaları meslek edinememelerine dolayısıyla ilerdeki yaşlarda işgücüne katılımda zorluklar yaşamalarına sebep olmaktadır. Romanlar konusunda belirlenen bu sorunlar göz önünde bulundurularak EDROM’un sunduğu projenin genel amacı; Edirne’de yaşayan eğitimini yarıda bırakmış işsiz Roman gençlerin toplumsal entegrasyonlarını sağlamak ve istihdama kazandırılmaları yoluyla ekonomik statülerini geliştirmek olarak belirlenmiştir.

Özel Amacı
1. Mesleki eğitim ile bölgedeki Roman gençlerin işsizlik sorununun azalması
2. Romanların işgücüne katılımda yaşadığı uyum sorununun azalması
3.Dernek üyelerinin sosyal haklar ve örgütlenme, ayrımcılıkla mücadele konularında bilinçlendirilmesi

Beklenen Sonuçlar
1. Mesleki eğitim alan Roman vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması
2.Romanların işgücüne katılımda yaşadığı uyum sorununun azalmasına katkı sağlanması
3. Derneğin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Geleceğini Tasarlayan Gençler Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 EDİRNE ROMAN KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
edrom70@mynet.com Tel:5366261498