Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1830 Kadınlar Üretiyor
Proje Genel Bilgileri
Bu projenin genel amacı dezavantajlı durumda bulunan kadınların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.
Bu projenin genel amacı dezavantajlı durumda bulunan kadınların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amaç
Projemizin özel amacı Niğde'de yaşayan en az ilkokul mezunu, yoksulluk riski altında bulunan, (tercihen eski hükümlü veya mahkum eşi-çocuğu-ebeveyni, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan) işsiz, 17 ile 35 yaş arası 25 kadına;
• Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren fabrika ve atölyelerde iş bulmalarını sağlayacak mesleki bilgi ve yeteneği kazandırmak, kadınların yenilikçi tekstil ürünleri üretmelerini sağlamak, eğitimlerini başarıyla bitiren kursiyerlerimizin istihdamını sağlamak,
• Bölgede tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların nitelikli kadın işgücü ihtiyacını karşılamak,bölgemizde oluşan hazır giyim sektöründeki yetişmiş bayan eleman sorunun çözümüne katkı sağlayarak bölge ekonomimizde önemli bir ağırlığı olan tekstil sektörünün gelişmesine katkı sağlamak.
• Projemiz, faaliyetleri arasında yeralacak olan eğitimler ile, bölge ekonomisinde büyük bir ağırlığı olan tekstik sektöründe nitelikli personeller ile kaliteli ürünler geliştirilmesine ve ürettilmesine katkı sağlayacaktır. Proje, uzun vadede nitelikli kadın personel istihdamını artıracaktır.
• Hedef kitleye dahil kadınlar proje kapsamında uygulanan eğitim programları sayesinde kişisel verimlilik ve kapasitelerini geliştirilerek istihdam edilebilirliklerini artıracak ve gelir elde etme olanağına kavuşmuş olacaklardır.
Genel Amacı
Bu projenin genel amacı dezavantajlı durumda bulunan kadınların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır

Özel Amacı
1- Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren fabrika ve atölyelerde iş bulmalarını sağlayacak mesleki bilgi ve yeteneği kazandırmak, kadınların yenilikçi tekstil ürünleri üretmelerini sağlamak, eğitimlerini başarıyla bitiren kursiyerlerimizin istihdamını sağlamak.

2- Bölgede tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların nitelikli kadın işgücü ihtiyacını karşılamak, bölgemizde oluşan hazır giyim sektöründeki yetişmiş bayan eleman sorunun çözümüne katkı sağlayarak bölge ekonomimizde önemli bir ağırlığı olan tekstil sektörünün gelişmesine katkı sağlamak.

3- Projemiz, faaliyetleri arasında yeralacak olan eğitimler ile, bölge ekonomisinde büyük bir ağırlığı olan tekstik sektöründe nitelikli personeller ile kaliteli ürünler geliştirilmesine ve ürettilmesine katkı sağlayacaktır. Proje, uzun vadede nitelikli kadın personel istihdamını artıracaktır.


4- Hedef kitleye dahil kadınlar proje kapsamında uygulanan eğitim programları sayesinde kişisel verimlilik ve kapasitelerini geliştirilerek istihdam edilebilirliklerini artıracak ve gelir elde etme olanağına kavuşmuş olacaklardır.

Beklenen Sonuçlar
1. İstihdam hedefli meslek edindirme eğitimi ile 25 işsiz kadına mesleki beceri kazandırılarak deneyimleri artırıldı.


2. Hedef grubun %90’ına istihdam olanağı sağlanarak İŞKUR kayıtlarındaki işsiz sayısında azalma sağlandı.


3. Niğde’de yaşayan işsiz kadınlardan 25’inin işgücü piyasasına dahil olması sağlanarak ekonomik bağımsızlık kazanmaları, ailelerine ve bölgeye ekonomik katkı sağlamaları desteklendi.


4. Bölgede tekstil ile ilgili faaliyetleri olan tekstil sektöründeki işletmelere nitelikli kadın eleman sağlandı.

5. Görünürlük faaliyetleri ile istihdam hedefli meslek edindirme projelerinin ve AB hibe programlarının tanıtılması sağlandı.6. Projeden alınan olumlu sonuçları sayesinde, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve kurumları, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeye teşvik edilerek, proje geliştirmeleri için özendirici etki yaratıldı.


7. Bu proje ile, yerel düzeydeki sorunların tespit kapasitesi ve çözüm yolu geliştirmek için proje tasarlama, uygulama ve yönetim tecrübeleri arttırıldı.

8. Bölgedeki proje kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlandı


9. Kayıtlı istihdam bilinci oluşturuldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kadınlar Üretiyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. © 2017 HÜDAVEND HATUN KADIN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ