Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/3 Sektörlerde Bilgi Paylaşımı ve Koordinasyonu-BUMERANG
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Ülkemizde ve bölgemizde imalat sanayisindeki özel sektörleri ile işgücünün kaynağı olan Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE) arasında paylaşım odaklı, istihdamı kolaylaştıran doğru iletişim yöntemleri geliştirmek suretiyle MTE içeriğinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması ile eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlenmesi.

Özel Amacı
1- Bölgemizdeki arz ve talep taraflarını oluşturan imalat sektörü ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında bilgi paylaşımı odaklı doğru iletişimi artırmak, arz ve talep tarafları arası koordinasyon ağı oluşturmak.
2- Bölgemizde, ülkemizde ve AB üyesi ülkelerdeki imalat sektörlerinde, serbest piyasa rekabeti sonucu oluşan ileri ve farklı yöntemleri, mesleki ve teknik eğitim müfredatına kazandırmak. MTE kurumu program kapasitesini geliştirmek.
3- İŞKUR'a kayıtlı istihdam edilmek isteyenlere ve mesleki ve teknik eğitim okul öğrencilerine istihdam ile mesleki yeterlilik arasındaki ilişkinin farkındalığını artırmak.
4- MEB'in eğitimdeki yeni yapılanmasında, ikinci kademe öğrencilerini mesleki ve teknik eğitime yönlendirmek.

Beklenen Sonuçlar

1- Projenin farkındalığının artması ve Mobilize Sebipak faaliyetleri ile paylaşım metotları gelişir, arz ve talep tarafları arası koordinasyon ağı ve merkezi oluşur.
2- Bölgemizde, çevre illerde ve AB üyesi ülkelerde, elde edilen İleri ve farklı yöntemler derlenerek mesleki ve teknik eğitimde kullanılabilecek şekilde eğitim modüllerine dönüştürülür. Kurumsal kapasite gelişir.
3- MEB okullarında, mesleki ve teknik eğitimin önemi anlaşılır ve farkındalığı artar.
4- İşkur'a kayıtlı işsizlerin mesleki ve teknik eğitimin önemi ve gerekliliği konusunda farkındalık artar.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Sektörlerde Bilgi Paylaşımı ve Koordinasyonu-BUMERANG Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 KAYSERİ GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
projekayged@gmail.com Tel:3523206769 Faks: