Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/144 Meslek Lisesi İş'inin Güvencesi (MELİG)
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine, mesleki ve teknik eğitimin tercih edilmesine ve kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
1 Fethiye’de iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile özel sektör arasında sürdürülebilir işbirliği mekanizmasını kurmak.
2 Mesleki ve teknik eğitimin avantajları konusunda farkındalık yaratarak ve mesleki rehberlik hizmetlerinin kalitesini yükselterek sosyo-ekonomik bakımdan dezavantajlı gençler tarafından tercih edilebilirliğini arttırmak
3 Fethiye’de en fazla açık iş bulunan turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Fethiye Otelcilik Turizm ve Ticaret Meslek Lisesi’nin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında mutfak ve servis dallarında eğitim kalitesini, öğrenme ortamını geliştirerek arttırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1-Fethiye’de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda müfredat geliştirilmesine olanak sağlayacak zemin oluşturuldu.
2- Mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar ve avantajlar konusunda Fethiye’de 8. sınıf öğrenci ve velileri, meslek kuruluşları, özel sektör ve kamuoyu nezdinde farkındalık yaratıldı ve sosyo-ekonomik bakımdan dezavantajlı gençler mesleki ve teknik eğitime yönlendirildi.
3- Fethiye Otelcilik Turizm ve Ticaret Meslek Lisesi’nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında, mutfak ve servis dallarında öğrenme ortamının kapasitesi arttırıldı ve uygulamalı eğitimde özel sektörle işbirliği yapıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Meslek Lisesi İş'inin Güvencesi (MELİG) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
meltem.simsek@fto.org.tr Tel:2526141115 Faks:2526145791