Tüm Duyurular

Linkler
METAL KAYNAĞI UYGULAMALARINDA INSPEKTÖR EĞİTİMCİLER WEB SİTESİ İLETİŞİM SAYFASI
Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Web Sitesi İletişim Sayfası
İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Web Setesi İletişim Sayfası
TRH2.2.IQVETII/P-03/318 Metal Kaynağı Uygulamalarında İnspektör Eğitimciler
Proje Genel Bilgileri
METAL KAYNAĞI UYGULAMALARINDA INSPEKTÖR EĞİTİMCİLER Projesi ile
24 Teknik Öğretmen/Usta Öğretici(1 Eğitimcimiz mazereti nedeni ile yurtdışı eğitimlere katılamamıştır-23 kişi yurtdışı eğitime gitmiştir):

- Ankara’da MEB Özel Eğitim Kurumunda 4 Ay boyunca 240 Saat Mesleki Alan Odaklı Almanca/İngilizce Yabancı Dil Eğitimi almışlardır.

- Ankara’da 3 Hafta 110 saat uluslararası kaynak muayene- kalite kontrol personeli eğitimi ile uluslararası geçerlilikte “Metal Kaynak İnspektörü” diploması ile belgelendirilmişlerdir.

- ALMANYA’da 2 Hafta 60 Saat Uluslararası kaynak muayene- kalite kontrol personeli eğitimi, uluslararası geçerlilikte “Metal Kaynak İnspektörü” diploması ile belgelendirilmişlerdir. Böylece uluslararası düzeyde metal kaynak eğitim uygulamalarına katılımı gerçekleştirilmiş, sektördeki teknolojik gelişmeler izlenmiştir.

Projemiz ile:

Proje sahibi ve ortak kurumlarımızın mevcut bünyelerinde bulunan Metal İşleri Atölyesini AB standartlarında eğitim materyalleri ile donatımı sağlanmıştır.

Mesleki ve Teknik eğitim kurumlarımızda akredite edilmiş nitelikli öğretmen ve usta eğiticilerimiz ile yapılan eğitimlerin sonucunda metal teknolojileri alanında gelişen iş piyasasının talepleri karşılanarak ülkemizin AB'ye nitelikli kalifiye iş gücü ile katılımına katkı sağlanacaktır. Mesleki sertifikaları akredite edilmiş, rekabet gücü yüksek insan yetiştirilmesi ile istihdamın ve refah düzeyinin artırılmasına, katma değeri yüksek, teknolojik hizmetlerin sunulmasına, kayıt dışı istihdamın da önlenilmesine destek sağlanmaktadır.
Avrupa Birliğince akredite edilmiş nitelikli eğitimciler ve modern atölyelerimiz ile Mesleki ve Teknik eğitim kurumlarımızın kalitesi artırılacak, metal teknolojileri alanında yetkin ve kalifiye iş gücü eğitimi ile de ülkemizde gelişen iş piyasasının talepleri karşılanacaktır.
Genel Amacı
Avrupa Birliğince akredite edilmiş nitelikli eğitimciler ve modern atölyelerimiz ile Mesleki ve Teknik eğitim kurumlarımızın kalitesi artırılacak, metal teknolojileri alanında yetkin ve kalifiye iş gücü eğitimi ile de ülkemizde gelişen iş piyasasının talepleri karşılanacaktır.

Özel Amacı
23 teknik öğretmen, usta eğiticimizin uluslar arası geçerliliği olan metal kaynak muayene-kalite kontrol personeli (inspektör) diplomasına sahip olmaları, okullarımızın bu alana yönelik AB standartlarında modernize ederek , kapasitelerinin artırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1. 23 Faydalanıcının uluslararası akrediteli "Metal Kaynak İnspektörü" olmaları,
2. Metal Teknolojisi Alanı Atölyelerinin AB standartlarında modernizasyonu,
3. Metal kaynak teknolojilerine dayalı iş piyasasında kalite sistemlerinin gereği, yetkin ve kalifiye eleman yetiştirilmesi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu (IQVET)
METAL KAYNAĞI UYGULAMALARINDA INSPEKTÖR EĞİTİMCİLER
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.