Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/392 Usta Öğretici Yeterliliklerinin Artırılması
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
İşletme-okul arasındaki işbirliğini arttırmak suretiyle MTE’de beceri eğitiminin kalitesini yükseltmek ve uzaktan mesleki eğitim metoduyla mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenmeye destek olmaktır.

Özel Amacı
"(1)OSTİM OSB’deki işletmelerin beşeri alt yapılarını güçlendirerek beceri eğitimine daha fazla katkı vermek, Bölgede usta öğreticilik farkındalığını yaratmak,
(2)OSTİM OSB’de faaliyet gösteren farklı sektör ve işkolundaki firmalara ulaşılarak, usta öğretici olmaya aday ustaları tespit etmek ve bu ustaların usta öğretici kurslarına katılımlarını ve sertifika almalarını sağlamak,
(3)OSTİM OSB’de yürütülecek analiz çalışmaları ile usta öğreticilerin iyi olduğu teknik alanları tespit etmek ve usta öğreticilerin bu alanlarda bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri işletmeler arası bir ağ oluşturmak,
(4)OSTİM Vakfı bünyesinde oluşturulacak uzaktan mesleki eğitim alt yapısı (sistem, eğitim müfredatı, eğitim materyalleri vb.) ile belirlenecek 5 sektörde ve 15 meslek dalında Vakfın web sitesi üzerinden uzaktan mesleki eğitim vererek mesleki-teknik eğitimin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1. OSTİM OSB’deki 1500 işletmenin usta öğretici istihdam durumu, profili ve ihtiyacı belirlendi
2. OSTİM OSB’deki işletmelerden 450 usta, usta öğreticilik kursuna katılarak belgeye ulaştı
3. 139 iş kolunda 150 alan uzmanı/usta öğretici havuzu oluşturularak kişiler ek eğitici eğitimlerinden geçirildi
4. 5 ana sektörde 15 meslekte uzaktan eğitim programı içeriği ve materyalleri (ders videoları) geliştirildi
5. Uzaktan mesleki eğitimin yazılım-donanım alt yapısı kuruldu
6. Sektörün MTE’ye olan ilgisi ve bilinç düzeyi arttırıldı
7. Sektör ile MTE kurumları arasındaki işbirliği arttı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Usta Öğretici Yeterliliklerinin Artırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 OSTİM ORTADOĞU SANAYİ VE TİCARET MERKEZİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME EĞİTİM KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI
burcu.ozturk@ostim.com.tr Tel:3123855090 Faks:3123549493