Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/451 Eğiticilerin Çevreci Araç Teknolojileri Alanında Eğitimi...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Hazırlanacak yeni müfredat ve ders meteryalleriyle Türkiye'de Meslek Teknik Eğitimin kalitesinin arttırılması.Özel Amacı
"Mesleki ve Teknik Eğitimin içeriği geliştirilecek ve kalitesi arttırılacak
Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; özellikle müfredat, öğretmenler, öğrenme ortamları ve okul yöneticileri temel alınarak arttırılacak, Mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilecek, Sosyal ortaklar, okullar, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve özel sektör arasında işbirliğinin teşvik edilecek.
İlgili sektör temsilcilerinin işbirliğiyle mesleki eğitim kurs müfredatı, modüler program ve e-öğrenme materyalleri tanzim edilecek, sektördeki farkındalığı artırmak amacıyla, özel sektörle işbirliği ile belirli bir takvime uygun olarak düzenlenecek farkındalığı artırma amaçlı etkinlikler gerçekleştirilecek, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kapasitesi ve programları geliştirilecek, eğitim almış mesleki ve teknik eğitim öğretmeni, usta öğretici, rehber öğretmen ve okul yöneticilerinin sayısı artacak, öğrenciler meslek ve kariyer rehberliği hizmeti alacak.Beklenen Sonuçlar
Mesleki ve Teknik Öğretimin; eğiticiler, eğitim programları konusunda güçlendirilmesi yoluyla kalitesi arttırıldı. Çevreci motorlu araç teknolojileri üzerine bir adet ders müfredatı oluşturuldu. Hazırlanan müfredata göre ders modülleri hazırlandı. Modül içeriklerinde kullanılmak ders araç gereçlerini kapsayan bir adet atölye oluşturuldu. Modül içeriklerinde kullanılmak üzere görsel animasyonlar ve sunumlar hazırlandı. Alan öğretmenleri ve Usta Öğreticilerin mesleki bilgi birikim ve deneyimleri arttırıldı. STK ve Meslek Odalarında çevreci motorlu araçlar konusunda farkındalık yaratıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Eğiticilerin Çevreci Araç Teknolojileri Alanında Eğitimi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 BOLU İZZET BAYSAL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
rafetyurdagul@gmail.com Tel:3742170675 Faks:3742170675