Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/520 Kamu Özel Sektör İşbirliği ile Kars'ta Mesleki Eğitim Ge...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Özel sektörle işbirliği halinde, Kars iş piyasası ihtiyaçlarına uygun şekilde mesleki eğitim kalitesinin artırılması ve böylelikle mesleki eğitimin yaygınlaşması ve cazibesinin artırılması

Özel Amacı
1)Kars MESEM idari, eğitim ve teknik altyapısının geliştirilmesi ve idari ve teknik personelinin yeni teknoloji kullanımı ekseninde bilgi ve becerisini geliştirmek,
2)Kars MESEM ve ESOB İşbirliği Protokolü çerçevesinde ESOB üye işyerlerindeki usta öğreticilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, eğitici eğitiminde kaliteyi sağlamak ve mesleki eğitimini cazip hale getirmek,
3)Kars MESEM ve ESOB işbirliğinde, Kars ilinde mesleki eğitimin faydalarına ve ilgili mevzuata yönelik bilgilendi

Beklenen Sonuçlar
1) Kars MESEM idari ve eğitim personelinin ve proje ortağı ve iştirakçilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin eğitim ve çalışma ziyareti faaliyetleri ile geliştirildi.
2) Kars MESEM bilgisayar laboratuarının interaktif ve yeni teknoloji kullanımına izin verecek şekilde iyileştirildi.
3) Kars MESEM-ESOB işbirliği protokolü çerçevesinde mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin sağlanması ve ESOB üyesi 7 odanın asgari 80 adet üye işyerinden 100 adet usta öğreticinin eğitimler ve çalışma ziyaretleri neticesinde mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirildi.
4) Geniş katılımlı toplantılar, esnaf ziyaretleri ve tanıtım faaliyetleri ile Kars ilinde mesleki eğitimin önemi ve gerekliliğine ilişkin farkındalık yaratıldı.
5) Faaliyetler ve eğitimler sırasında alınan geribildirimler ile işbirliği ve eğitimlerin sürdürülebilrliği için iyileştirici önlemler alındı.
6) Proje paydaşları, sosyal ortaklar ve ilgili kurum ve kuruluşlar projenin amaçları ve sonuçları hakkında bilgilendiler.
7) Harcamaların uygunluğu dış mali değerlendirme ile belgelendi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kamu Özel Sektör İşbirliği ile Kars'ta Mesleki Eğitim Gelişiyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 KARS MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
kartal3600@hotmail.com Tel:4742232645 Faks:4742125462