Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/747 Makine Halıcılığı Sektöründe Mesleki Eğitime İlk Adım
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, halı sektöründeki güncel gelişmelere uygun olarak; özel sektör, meslek örgütleri ve eğitim kurumlarının işbirliği ile, makine halıcılığının meslek tanımının yapılması, müfredatının oluşturulması ve ilgili öğretim materyalinin oluşturulmasıdır.

Özel Amacı
Makine halıcılığı sektörünün ilgili paydaşlar arasında diyalog ve işbirliği geliştirmek.
AB ülke deneyimlerinin, bilgi ve becerilerin paylaşılması ve yenilikçi mesleki eğitim yöntemlerinin transferi yoluyla Türkiye’de Gaziantep ilinde makine halıcılığı ile ilgili orta öğretim ve MYO lar için müfredat geliştirmek ve 3 halı firmasındaki 40 usta öğreticinin ihtiyaçlar doğrultusunda niteliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması
Makine halıcılığı meslek tanımını yapmak

Beklenen Sonuçlar
Makine halıcılığı sektörü paydaşlar arasındaki etkin işbirliği sağlandı
Makine halıcılığı sektör analizi yapıldı
Makine halıcılığı 5. seviye müfredatı geliştirildi
2.ve 3. seviye sertifika programları oluşturuldu.
20 modüle ait içerik yazıldı
20 işlemin video görüntüleri çekildi
40 usta öğreticiye formatörlük eğitimi verilerek bilgi ve becerileri artırıldı.
30 mesleki eğitim öğrencisi staj yaptırılarak bilgi, beceri ve tecrübeleri artırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Makine Halıcılığı Sektöründe Mesleki Eğitime İlk Adım Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
agir@gantep.edu.tr Tel:3423601200 Faks:3423601013