Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/774 Mesleki Eğitim İçin Oda, Okul ve Özel Sektör İşbirliği
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Mesleki Eğitimin Kalitesinin Arttırılması,
Meslek okulları ve özel sektör arasındaki işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi,
Öğrenci, öğretmen ve özel sektör boyutu ile mesleki eğitimin öneminin vurgulanması ve mesleki eğitime olan ilginin arttırılması,
Meslek seçimi ve kariyer planlaması için alternatif öğrenme metotlarının hayata geçirilmesidir

Özel Amacı
Meslek okulları, özel sektör, oda ve STK’ların içerisinde bulunacağı bir ağ kurularak ortak çalışma platformunun oluşturulması,
Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde mesleki eğitim danışma ve destek masasının kurulması,
İlimizde eğitim veren meslek okullarının eğitmenler nezdinde Gaziantep sanayisi hakkında bilgilendirilmesi ve sanayi ile ilişkilerinin güçlendirilmesi,
İlimizde meslek lisesi mezunu öğrencilerin istihdam oranının arttırılması,

Beklenen Sonuçlar
GSO bünyesinde Mesleki Eğitim Danışma ve Destek Masası Kuruldu
Meslek okulu öğrenci ve mezunlarına kariyer ve meslek seçiminde danışmanlık ve destek verildi
Gaziantep Mesleki Eğitim Strateji Belgesi Hazırlandı
Meslek okulları ve GSO arasında işbirliği protokolleri imzalandı
Gaziantep sanayisinde meslek alanlarına ilişkin analizler gerçekleştirildi
Gaziantep’te ihtiyaç olan meslek alanları için tanıtım araçları hazırlandı ve okullara dağıtıldı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mesleki Eğitim İçin Oda, Okul ve Özel Sektör İşbirliği Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 GAZİANTEP SANAYİ ODASI
ibrahim@gso.org.tr Tel:3422210900 Faks:3422301682