Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/902 Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesini Arttırıyoruz
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Öğrenme ortamları ve Teknik Öğretmenler, usta öğreticiler ve okul yöneticilerinin kapasitelerini geliştirerek mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaktır.

Özel Amacı

Okulumuz ve proje ortaklarımızın meslek elemanlarına uygulama ağırlıklı eğitim düzenlenmek.

Öğretmenler, Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı-TÜTEV üyeleri ve usta öğreticilere mesleki rehberlik ve kariyer rehberliği ile ilgili çalışmalar yapmak.

Teknik öğretmenler için Mesleki İngilizce dil kursu düzenlemek.

Öğrenciler ve mezunlar için uygulamalı eğitim, teknik çalışma ziyaretleri yapmak.

Okulumuzun meslek standartlarında eğitim vermesini temin ve akreditasyon için eğitim ortamımızın kapasitesini geliştirmek.

Beklenen Sonuçlar
1-Proje yürütücüsü bir proje yürütmüş olacaklardır.
2- 35 teknik öğretmen, mühendis ve teknik eleman mesleki gelişim eğitimi, mesleki rehberlik eğitimi, kariyer rehberliği eğitimi alarak pedogojik ve mesleki kapasiteleri geliştirilecektir.
3- Bölgemizdeki değişik sektörlerde çalışan 50 Teknik Personel mesleki gelişim, mesleki rehberlik ve kariyer rehberliği konularında eğitilmiş olacaktır.
4- İlköğretim ve liselerde görevli olan 125 öğretmen eğitim alacaktır.
5- 500 öğrenci meslek standartlarına göre mesleki eğitim alarak meslek ve kariyer rehberliği faaliyetlerine katılacaktır.
6- Mesleki Teknik Eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşacaktır.
7- Proje kapsamında iş gücü arz ve iş gücü talep taraflarının ve devlet kurumlarının birlikte çalışmalarından dolayı kurumlar arası ağ oluşturulmuş olacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesini Arttırıyoruz Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 SULUOVA ŞEHİT ERKAN AYAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ibal05@hotmail.com Tel:3584171793 Faks:3584172141