Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/968 Mesleki Eğitimde Akreditasyon Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel hedefi Elektrik-Elektronik alanındaki 6 yeterlilikte 2 meslek lisesinin akredite olabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktır.

Özel Amacı
Okullarda;
1. Yeterliliğe özgü koşulları karşılamayla ilgili olarak;
• Yeterliliklere uygun eğitim programı ile soru bankalarının oluşturulması ve sunulması,
• Yeterliliklerin/birimlerin değerlendirilmesi,
• Yeterlilikleri/birimlerin eğitimini vermek veya değerlendirmek için yeterli niteliğe sahip personel yetiştirilmesi,
2. Dış doğrulama sistemini destekleyen, tutarlı ve güvenilir bir ölçme değerlendirmeyi sağlayacak, iç doğrulama sisteminin kurulması,
3. Öğrencilere ve ailelerine yönelik olarak etkin yönetim, oryantasyon, destek ve rehberlik oluşturulması,
4. Hizmet kalitesinin izlenebilmesi için etkin ve ulaşılabilir bir itiraz ve şikayet usulü oluşturulması,
5. Yönetim sistemi gözden geçirilerek üçüncü tarafın denetim ve gözlem yapmasına ve şeffaflığın sağlanmasına imkân verecek şekilde yapı, süreç ve insan kaynakları yönetimi dokümantasyonunun yapılması,
gerekmektedir.

Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda pilot olarak kabul edilmesi gereken 2 okulun akreditasyon haritalaması yapılacaktır. Eğitim akreditasyonunu düzenleyen mevcut yönetmelik yaygın eğitimde akreditasyon ile örgün eğitimde akreditasyon arasından bir ayrım yapmakta ve örgün eğitimi neredeyse kapsamı dışında bırakmaktadır. Ancak bu proje modüler sistem kapsamında eğitim akreditasyonunun okullarda da uygulanabileceğini ispat etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye tarafından meslek liselerine aktarılan yıllık yaklaşık 2 milyar lira sonucunda alınan hizmetlerin etkinliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım atılması söz konusu olacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mesleki Eğitimde Akreditasyon Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
zanbak@yandex.com Tel:3542121757 Faks:3542121139