Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/987 MODBUS (Mezun Öğrencileri Değerlendirme ve Becerikli Uzm...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Mesleki ve teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırmaktır.

Özel Amacı
(*)Mesleki ve teknik öğretmenlerin profesyonel yeterliliklerinin geliştirilmesi,
(*)Meslek okullarının fiziki kapasitelerinin ve donanımlarının geliştirilmesi,
(*)İşletmeler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında diyalog ve işbirliğinin artırılması,
(*)Mesleki eğitimle kazandırılan beceri ve niteliklerin, işgücü piyasası tarafından talep edilenler arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine,
(*)Meslek Lisesi mezunlarının girişimcilik alanında güçlendirilmesi,
(*)İşgücü piyasasının mesleki eğitim veren okullara ilgisinin artırılması,
(*)Meslek okullarında rehberlik hizmetlerinin ve öğretmenlerinin kalite ve kapasitesinin artırılması,
(*)Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi,
(*)Küresel rekabet gücüne sahip insan sermayesi yetiştirilmesi
(*)Mesleki ve teknik eğitim mezunlarında işsizliğin azaltılması,
(*)Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili tanıtım ve yönlendirme faaliyetleri ile farkındalık yaratılması,
(*)Mesleki eğitimde teknolojik altyapı kapasitesinin artırılması

Beklenen Sonuçlar
(1)Proje Ofisi ve 3 kişilik proje ekibi oluşturuldu, (2)Satınalma kurallarına uygun olarak Mekatronik, İleri Düzey PLC Eğitim ve Kariyer Rehberliği Danışmanlık hizmeti alımları ve donanım alımı başarı ile gerçekleştirildi,
(3) 20 Öğretmen 50 gün 250 saat süre ile Mekatronik ve 10 gün 50 saat süre ile mesleki İngilizce eğitimine tabi tutularak alanda yeterlilikleri artırıldı, (4)Mekatronik alanı ile ilgili 8 teknik öğretmen, 1 rehberlik öğretmeni ve 1 okul yöneticisi ile 10 gün süre ile yurt dışında eğiticilerin eğitimi programı gerçekleştirildi,
(5)Meslek okulu mezunu 17-30 yaş aralığında işsiz 20 genç 20 gün toplam 120 saat süre ile ileri düzey PLC eğitimine tabi tutularak mesleki yeterlilikleri artırıldı,
(6) 4 adet mesleki eğitim ve meslek seçimi ile ilgili farkındalık semineri yapıldı,
(7) Meslek okulu mezunu 25 kişi girişimcilik eğitimine tabi tutuldu
(8)200 öğrenci ile gruplar halinde 5 adet firma ziyareti gerçekleştirildi,
(9)1000 broşür, 500 afiş ve 1 adet tanıtım tabelası yaptırıldı,
(10)Bölgede mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına katkı sağlandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği MODBUS (Mezun Öğrencileri Değerlendirme ve Becerikli Uzmanlar Sınıfı) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ŞANLIURFA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ahmetnezifuryan@gmail.com Tel:4143131133 Faks:4143135662