Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/1051 Basınçlı Sulama Sistemleri ile Mesleki Eğitimin Kalites...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Mesleki ve Teknik Eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi.

Özel Amacı
Okulumuzda sulama sistemleri ile ilgili teorik bilgi alan öğrencilere bu bilgilerini pratik olarak uygulama imkanı sağlayarak hayata hazırlamak. Modern sulama sistemleri kullanımına öncülük etmek. Mezun olan öğrencilerin iş bulma imkânlarını artırmak. Eğitimcilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak. Topraklarımızın daha verimli kullanılabilmesi için insan ve su kaynaklarının etkin kullanılması, Kıt olan su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmek. Mesleki eğitime yönelimi artırmak. Mesleki eğitim bilinci ve farkındalığı oluşturmak

Beklenen Sonuçlar
1.Okulumuz öğrencileri ve öğretmenleri ile yöre çiftçileri sulama sistemleri ile ilgili teorik/pratik eğitim alarak mesleki bilgi ve deneyimleri artı.
2.İlçemizde modern sulama sistemlerine öncülük edildi.
3.Öğrencilerin iş bulma imkânlarını artırıldı.
4.Bilinçli tarım yapılabilmesi için gerekli olan eğitimler verildi.
5.Modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılarak Kıt olan su kaynaklarının daha etkin kullanılması için teknik alt yapı sağlandı.
6.Mesleki eğitim bilinci ve farkındalığı artırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Basınçlı Sulama Sistemleri ile Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 FIRAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
idrisfirat@gmail.com Tel:4228461256 Faks:4228461251