Tüm Duyurular

Linkler
ŞEMDİNLİ ESNAF VE SANATKARLAR , ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANLIĞI / MUHARREM TEKİN
TRH1.2.PYEIS/P-03/989 Mesleğimi Seçtim İstihdama Geçtim
Proje Genel Bilgileri
Projenin Genel Hedefi: Hedef bölgede genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanmasıdır.
Projenin Özel Hedefi: Şemdinlili İlköğretim ve lise mezunu 18-29 yaş aralığındaki 120 gencin istihdam edilebilirliğini artırmak, onların girişimcilik becerilerini artırarak cesaretlendirmek, mesleki- teknik alandaki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla; 120 işsiz genç ile 10 firma temsilcisi ve 10 usta öğreticiye mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı eğitimi, otomotiv bakım- onarım- tamiri, sıhhi tesisat, bilişim teknolojileri,pazarlama ve mobilya üretimi alanında mesleki eğitim vermek ve onların hedef bölgedeki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam edilmelerini sağlamaktır.25 kişiye girişimcilik kursu eğitimlerini vermek.Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 100 kişiye mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı eğitimi vererek karar verme süreçlerine katılmalarını sağlamak.Hakkari genelinde genç istihdamını artırmak için ilgili bütün paydaşlar arasında farkındalık oluşturmak ve sosyal ortaklar arasında koordinasyonu sağlamak. Mesleki eğitim – istihdam ilişkisi konusunda farkındalık oluşturmak.
Eğitimler için genç kadınlar – 40 kişidirler- bilişim teknolojileri ve pazarlama alanında eğitime tabi tutulacaklardır. Genç erkekler ise oto bakım onarımı, sıhhi tesisat ve Ahşap teknolojileri alanında eğitime tabi tutulacaklardır. Bu eğitimleri vermek için alanlarında uzman, yeni teknoloji ve gelişmelerden haberdar 4 eğitmen proje kapsamında istihdam edilecektir.

Projenin Genel Hedefi: Hedef bölgede genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanmasıdır.
Projenin Özel Hedefi: Şemdinlili İlköğretim ve lise mezunu 18-29 yaş aralığındaki 120 gencin istihdam edilebilirliğini artırmak, onların girişimcilik becerilerini artırarak cesaretlendirmek, mesleki- teknik alandaki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla; 120 işsiz genç ile 10 firma temsilcisi ve 10 usta öğreticiye mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı eğitimi, otomotiv bakım- onarım- tamiri, sıhhi tesisat, bilişim teknolojileri,pazarlama ve mobilya üretimi alanında mesleki eğitim vermek ve onların hedef bölgedeki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam edilmelerini sağlamaktır.25 kişiye girişimcilik kursu eğitimlerini vermek.Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 100 kişiye mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı eğitimi vererek karar verme süreçlerine katılmalarını sağlamak.Hakkari genelinde genç istihdamını artırmak için ilgili bütün paydaşlar arasında farkındalık oluşturmak ve sosyal ortaklar arasında koordinasyonu sağlamak. Mesleki eğitim – istihdam ilişkisi konusunda farkındalık oluşturmak.
Eğitimler için genç kadınlar – 40 kişidirler- bilişim teknolojileri ve pazarlama alanında eğitime tabi tutulacaklardır. Genç erkekler ise oto bakım onarımı, sıhhi tesisat ve Ahşap teknolojileri alanında eğitime tabi tutulacaklardır. Bu eğitimleri vermek için alanlarında uzman, yeni teknoloji ve gelişmelerden haberdar 4 eğitmen proje kapsamında istihdam edilecektir.

Proje Ortakları:
1.Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü:
2.Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü:
3.Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı
Proje İştirakçileri :
1.Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO):
2.Bedran dayanıklı tüketim malları İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. :
3.Bilkom Bilgisayar:
4.Günşar Oto Elektrik ve Tamiri:
5.Kardelen Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi Derneği:
Proje Faaliyetleri:
1.Proje Ofisi ve Ekibini Kurmak:
2. Eğitim Atölyesi İçin Yer Kiralamak:
3. Eğitimler İçin Gerekli Donanımı Almak:
4. Eğitimlere katılacakları belirleyip kayıt etmek ve proje faaliyetleri için hazırlık yapmak:
5. Proje Yayınları, Tanıtım, Reklam ve Görsel Materyali Hazırlamak, Kamuoyu oluşturmak:
6. Eğitim Programlarını ve materyalini hazırlamak:
7. Mesleki rehberlik, İŞKUR Hizmetleri, mesleki yeterlilik ve girişimcilik alanında eğitim düzenlemek ve kurs vermek:
a- Mesleki Rehberlik ve İŞKUR Hizmetleri Eğitimleri:
b- Genel Beceri Eğitimleri: Mesleki Yeterlilik Eğitimleri:
c- Girişimcilik Eğitimleri
8. Web sayfasını kurmak
9. Genç İşsizlerin İstihdamı İçin Özel Sektörle Diyaloğa Geçmek
10. Genç İstihdamı Alanında Farkındalığı Oluşturmak İçin Sosyal Ortakların Ziyaret Edilmesi ve Etkinliklerin Düzenlenmesi
11. Proje Sürdürülebilirliğini Sağlama Çalışmaları
12. İlgili taraflar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla çalıştay düzenlemek
13. Eğitim Katılımcılarına Sertifika Dağıtmak
14. Proje nihai raporlarını hazırlamak

Beklenen Sonuçlar:
1- Proje ofisi ve ekibi kuruldu.
2- Şemdinli’de genç işsizlere mesleki rehberlik, girişimcilik eğitimleri, mesleki ve teknik eğitim veren merkez kuruldu.
3- Bilişim sektöründe 20 genç bayan, pazarlama sektöründe 20 genç bayan; sıhhi tesisat 20, otomotiv 40, mobilya sektöründe 20 genç erkek olmak üzere 120 genç işsiz genel beceri eğitimi, mesleki rehberlik, kendi alanlarında mesleki teknik eğitimden geçmesi. Ayrıca bölgede model olmak üzere 10 firma yetkilisi ile 10 usta öğretici mesleki rehberlik, genel beceri eğitimi ve mesleki yeterlilik eğitiminden geçmesi
4- 25 gencin girişimcilik eğitimini alması
5- Girişimcilik eğitimlerini alanlardan 15 kişi kendi işini kurmak üzere KOSGEB’e başvurması.
6- Şemdinli Teknik ve Anadolu Lisesi 100 kişilik son sınıf öğrencisinin mesleki rehberlik eğitimini alması.
7- Genç işsizler girişimcilik becerilerini kazanarak, mesleki teknik donanıma sahip olmaları ve özgüvenlerini kazanmaları
8- Genç işsizlerin %40’ı kalifiye eleman sıkıntısı çeken Küçük Sanayi Sitesinde istihdam edilmesi.
9- Sanayi sektörünün gelişmesi, istihdamın artması, refah seviyesinde iyileşmenin meydana gelmesi
10- Kadınların sosyal hayata aktif katılarak iş hayatında kendilerine yer edinmeleri,
11- Genç istihdamı- mesleki eğitimi ilişkisi alanında farkındalığın artması.
12- Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için ilgili bütün sosyal paydaşlar koordineli çalışmaya başlanması
13- Katılımcılardan 30 kişinin İŞKUR hizmetlerine başvurması,
14- İşverenler ile iş arayanlar arasındaki diyalog artması,
15- Kayıtlı ekonomiye geçişin hızlanması,kaçakçılık faaliyetlerinde % 30 oranında gerileme olması
16- Kalifiye eleman sıkıntısını gideren işletmelerin üretimdeki kalite ve verimliliklerinin artması,
17- Proje sürdürülebilirliği konusunda resmi kurumların ve meslek örgütlerin projemizi sahiplenmeleri,

Proje çıktı ve Yayınları:
- Proje ofisi
- Tam donanımlı eğitim atölyeleri ve derslikleri
- Mobilya atölyesi için 4 adet makine; Sıhhi Tesisat Atölyesi için 5 adet makine ve ekipman,
Oto Tamir Atölyesi için 4 adet makine ve teçhizat, biligisayar / web tasarımı kursları 15 adet bilgisayar;
- Eğitim müfredatı ve programı
- 3000 adet broşür ( projeyi tanıtır)
- 2500 adet mesleki rehberlik el kitabı
- 1000 adet mesleki yeterlilik el kitabı
- 500 adet afiş
- 2 adet tanıtım levhası
- 10 adet bez afiş
- 1000 adet kalem
- 1000 adet bloknot
Genel Amacı
Hedef bölgede genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanmasıdır.

Özel Amacı
Şemdinlili İlköğretim ve lise mezunu 18-29 yaş aralığındaki 120 gencin istihdam edilebilirliğini artırmak, onların girişimcilik becerilerini artırarak cesaretlendirmek, mesleki- teknik alandaki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla; 120 işsiz genç ile 10 firma temsilcisi ve 10 usta öğrticiye mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı eğitimi, iş sağlığı- güvenliği, otomotiv bakım- onarım- tamiri, sıhhı tesisat, bilişim, pazarlama ve mobilya üretimi alanında mesleki eğitim vermek ve onların hedef bölgedeki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam edilmelerini sağlamaktır. 2-) 25 kişiye girişimcilik kursu eğitimlerini vermek 3-) Şemdinli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi 100 kişiye mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı vererek karar verme süreçlerine katılmalarını sağlamak. 4-) Hakkari genelinde genç istihdamını artırmak için ilgili bütün paydaşlar arasında farkındalık oluşturmak ve sosyal ortaklar arasında koordinasyonu sağlamak. 5-) Mesleki eğitim – istihdam ilişkisi konusunda farkındalık oluşturmak.

Beklenen Sonuçlar
1-Şemdinli’de genç işsizlere mesleki rehberlik, girişimcilik eğitimleri, mesleki ve teknik eğitim veren merkez kuruldu.
2-Bilişim sektöründe 20 genç bayan, pazarlama sektöründe 20 genç bayan; sıhhi tesisat 20, otomotiv 40, mobilya sektöründe 20 genç erkek olmak üzere 120 genç işsiz genel beceri eğitimi, mesleki rehberlik, kendi alanlarında mesleki teknik eğitimden geçtiler. Ayrıca bölgede model olmak üzere 10 firma yetkilisi ile 10 usta öğretici mesleki rehberlik, genel beceri eğitimi ve mesleki yeterlilik eğitiminden geçti.
3-25 genç girişimcilik eğitimini aldı.
4-Girişimcilik eğitimlerini alanlardan 15 kişi kendi işini kurmak üzere KOSGEB’e başvurdu.
5-Şemdinli Teknik ve EML 100 kişilik son sınıf öğrencisi mesleki rehberlik eğitimini aldı.
6-Genç işsizler girişimcilik becerilerini kazanarak, mesleki teknik donanıma sahip oldular ve özgüvenlerini kazandılar.
7-Genç istihdamı- mesleki eğitim ilişkisi alanında farkındalık arttı.
8-Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için ilgili bütün sosyal paydaşlar koordineli çalışmaya başladı.
9- Katılımcılardan 30 kişi İŞKUR hizmetlerinden başvurmak üzere başvurduUlaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında,
Eğitimlerle MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ alanında sertifika alan katılımcıların sayısı 114, GENEL BECERİ alanında sertifika alan katılımcıların sayısı 234, GİRİŞİMCİLİK kurslarına katılan genç sayısı 53, İSTİHDAM GARANTİLİ kurslara katılan genç sayısı 40, STAJ VE ÇIRAKLIK programlarına katılan genç sayısı 40, kariyer YÖNLENDİRME VE DANIŞMANLIK hizmetlerinden yararlanan genç sayısı 234, kurs, staj, danışmanlık vb hizmetlere katılım neticesinde İSTİHDAM EDİLEN gençlerin sayısı 40, Proje faaliyetleri sonucunda GİRİŞİMCİ OLARAK kendi işini kurarak istihdama katılan genç sayısı 53 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mesleğimi Seçtim İstihdama Geçtim Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ŞEMDİNLİ ESNAF VE SANATKARLAR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI
muharremtek@mynet.com Tel:4384112490 Faks: