Tüm Duyurular

Linkler
www.akcaprojesi.org
www.mesvak.org
www.tekev.org.tr
www.çsgb.gov.tr
www.ikg.gov.tr
www.sgk.gov.tr
TRH1.3.PREII/P-03/125 Ankara'da Kayıtdışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında ...
Proje Genel Bilgileri
Projemiz, başvuru sahibi olan Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ve Eş başvuru sahibi Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) ortaklığında geliştirilmiş olup, Ankara’da kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu turizm ve hizmet sektöründe, teknik lise mezunlarının, donanımlarını geliştirme imkanı bulamayıp kayıt dışı çalışmanın tercih edildiği teknik alanlarda ve özellikle eğitim seviyesi düşük olup kayıt dışı olarak çocuk ve hasta bakımı ile ilgilenen kadınlar için kayıtlı olarak istihdam edilme imkanlarını geliştirme, söz konusu kayıt dışı istihdam “mağdurları”nın temelde yatan problemlerini azaltabilme ve Ankara’da kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlayabilme adına harekete geçilmiştir. Projenin süresi 12 aydır.
Genel Amacı
Ankara’da tarım dışı 224.000, tarımda ise 60.000 kayıt dışı çalışan mevcudiyetinin yarattığı ekonomik, sosyal ve bireysel olumsuzlukları, bu olumsuzlukların kaynağı olan kamuoyu ve işverenlerin yeterli bilinç ve farkındalığa sahip olmaması ve niteliksiz iş gücünün yarattığı ucuz işçiliğin temelden çözülmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılması; Kayıtlı istihdam kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ekonomik ve sosyal aktörler arasında ağ kurulması ve var olanların kullanılması; Kayıtlı istihdamın teşviki için toplumun bilinçlendirilmesidir.

Özel Amacı
;●Bölgede bulunan paydaşların (Hedef sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, meslek liseleri ve yüksek okullar, üniversiteler, yerel kurumlar, SGK, İşkur, STK’lar, vb.) sorunun çözümü çerçevesinde ortak paylaşım ve öneriler için bir araya gelmesi ●Ucuz işgücünün, profesyonel mesleki nitelikler saysesinde önlenmesi ve potansiyel iş gücünün bilinçlendirilmesi ile kayıtlı istihdam oranının arttırılması ●Çalışan ve işverenlerin bilinçlendirilmesi ●Bölgede turizm/hizmet, motorlu araçlar ve elektrik elektronik sanayiye yönelik profil inceleme raporu hazırlanması ●Kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu alanlarda pilot eğitimler verilmesi ●Kariyer destek portalı oluşturulması

Beklenen Sonuçlar
Kayıtlı istihdam konusunda firmalar ve işgücü bilinçlendirildi; Kayıtlı istihdam, eğitim, mesleki nitelik geliştirme ve bilinçlendirme yoluyla arttırıldı; Bölgedeki kurum ve kuruluşlar arasında ağ oluşturulması ve kayıtlı istihdam ile ilgili bilgi akışının sağlanması ve bölgenin profiline ilişkin inceleme yapılması için ortak çalışma toplantıları düzenlendi, çözüm önerileri ve sonuçlar rapor haline getirildi; Toplumda kayıtlı istihdam kültürünün yerleşerek, kayıtlı istihdamın yük değil, kolaylık ve uzun vadede kazanç olduğu bilincinin artmasına destek verildi; ucuz işgücü olarak çalışanlara ve özellikle eğitim düzeyi düşük kadınlara yönelik toplam 360 saat mesleki nitelik geliştirme kurs programları uygulandı; Web portalı üzerinden istihdam destek ofisi ile hedef sektörlerdeki işgücü arz ve talebine yönelik olarak pilot bir destek sistemi oluşturuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında,
SGK ve sosyal taraflar arasında kurulan yerel işbirliklerinin sayısı 1, Kayıtlı istihdamı destekleyen çeşitli eğitimlerin toplam katılımcı sayısı 261, Sosyal ortaklardan, sivil toplum örgütlerinden vs. eğitim, seminer, çalıştay veya diğer proje faaliyetlerine katılan personel sayısı 500, Farkındalık artırma faaliyetlerinin ve materyallerin (yazılı görsel-işitsel medya, internet vs.) sayısı 25935, Yürütülen çalışma, anket, araştırma, hazırlanan teknik rapor vs. sayısı 2, Öncesinde kayıt dışı çalışıp veya işsiz olup kayıtlı çalışma başlayan kişi sayısı 1 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca Müteşebbis Gelişim Vakfı ve Teknik Eğitim Vakfı sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.