Tüm Duyurular

Linkler
www.akcaprojesi.org
www.mesvak.org
www.tekev.org.tr
www.çsgb.gov.tr
www.ikg.gov.tr
www.sgk.gov.tr
TRH1.3.PREII/P-03/125 Ankara'da Kayıtdışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında ...
Proje Genel Bilgileri
Haberler
AKÇA Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti
23 Haziran 2017 Cuma, Ankara
Projemizin kapanış toplantısı, değerli paydaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

AKÇA Projesi Kapanış Töreni’nde katılımcılara seslenen TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, “Kalkınma ve ona göre bir insangücü planlaması yapmadan, sektörlerin ihtiyaç duyduğu meslek dallarının analizini yapmadan diploma ve belge vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finansa edilen, ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı ve Program Otoritesi olduğu, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ve Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) ortaklığı ile “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II İçin Hibe Programı” kapsamında mesleki ve teknik eğitimler, sektörel araştırmalar, yerel ve olası işbirliği ortamlarının geliştirilmesi faaliyetlerini içeren “Ankara’da Kayıt Dışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında Bilinçlendirme, İşbirliği ve Mesleki Niteliklerin Geliştirilmesi Projesi (AKÇA Projesi) Kapanış Toplantısı’na yoğun katılımla beraber ilgi de yüksek oldu.

Başkent Öğretmen Evi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen AKÇA Projesi Kapanış Töreni’ne projeyi hayata geçiren MESVAK Genel Başkanı Nurettin Konaklı ve TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen’in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak gibi isimlerle birlikte akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda teknik öğretmen katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, AKÇA Projesi Koordinatörü Gül Gönençen tarafından 12 ay süresince yürütülen AKÇA Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve hedeflenen program çerçevesinde ulaşılan kazanımlar aktarıldı.

AKÇA Projesi Kapanış Töreni’nde MESVAK Genel Başkanı Nurettin Konaklı, TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak ve AB Delegasyonu Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de bir konuşma yaptı.

Programda katılımcılara seslenen TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, kayıt dışının istihdam ve vergi gibi kayıplara yol açtığını, ülke ekonomisine ve kalkınmasına ciddi zarar verdiğine dikkat çekti.

Özen, “Şahsım ve Teknik Eğitim Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu adına herkesi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz.” diyerek MESVAK ve TEKEV’in proje ortağı olarak yer aldığı kısa adı AKÇA olan, ‘Ankara’da Kayıt Dışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında Bilinçlendirme, İşbirliği ve Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi’ Kapanış Toplantısı için bir araya geldiklerini belirtti.

İLGİLİ TARAFLARLA İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayıt dışı ile mücadelede işbirliğinin olmazsa olmaz bir koşul olduğunu ve sorunun çözümü noktasında herkese görev düştüğünü belirten Özen, “Proje sürecinde Ankara’da kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu alanlarda bilinçlendirme çalışması başlattık. Ankara’nın 5 merkezi bölgesinde, toplam 5000 kişiye ulaşarak, kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda birebir iletişim ile bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttük. Gerçekten ilgili tarafların katılım ve desteği ile bu konuda çalışanları ve işverenleri bilinçlendirdik. Bilinçlendirmenin yanı sıra konu ile ilgili taraflarla çok güzel işbirlikleri gerçekleştirdik. Yapılan bu tür çalışmaları gözlemlediğimizde işbirliğinin önündeki engeller olarak eğitimsizlik, işbirliğini küçümseme, güven sorunu, kültür sorunu, geçmişe bakmama ve politikasızlık olarak sıralayabiliriz. Biz proje çalışmaları sürecinde bütün bu saydığım engellerin tuzağına düşmeden, işbirliğine ve onun getirdiği sinerjiye inanarak samimi bir şekilde ortak paydalarda buluşarak işbirliğini gerçekleştirdik. İşbirliği yapabilme kültürüne sahip olmak ve buna süreklilik kazandırmak günümüzün değerleri arasında. İşbirliği kültürünün geliştirilmesi ve birlikte çalışmayı öğrenmek için herkese görev düşmektedir. Ancak, bu şekilde neler yapabileceğimize odaklanır, ortak akılla sonuç odaklı çalışabiliriz. Aslında, proje konusu olan işbirliği ilgili tarafların birbirini tamamlaması, farklılıkların vurgulanmasıdır. Bu doğrultuda 6 alanda 120 kişinin mesleki niteliklerini geliştirdik.150 kişiye kurumsal gelişim ve hibe programlarından yararlanmaları kapsamında eğitim verdik.” dedi.

FARKINDALIK AMAÇLANDI

Kayıt dışına ilişkin farkındalığın geliştirilmesinin önemine değinen ve bu doğrultuda tedbirlerin alınması gerektiğini ve bunu çok önemli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Özen, “Proje ile kayıt dışı çalışmanın çalışanda, işletmede ve toplumda yarattığı olumsuzlukların en asgari seviyeye indirilmesi doğrultusunda bir farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Kayıt dışı çalışmanın nedenleri arasında devletin uyguladığı sosyal ve vergi politikalarından kaynaklanan nedenleri, işverenlerden kaynaklanan nedenleri ve çalışanlardan kaynaklanan nedenleri sayabiliriz. Aslında bu nedenlerin içerisinde en büyük neden kaynağı çalışanlardır. Zira, çalışan kişi kayıt dışı çalışmayı kabul etmediğinde ortada ne işverenden kaynaklanan neden kalır, ne de devletin uyguladığı politikalardan kaynaklanan neden kalır. Bu yüzden kayıt dışı çalışmanın engellenmesi hususuna ilgili taraflar/paydaşlar olarak çok önem vermeli, bu konuda çalışanları sürekli bilinçlendirmeyi sağlayacak mekanizmalar kurarak, farkındalık yaratmalıyız.” diye konuştu.

NİTELİKLİ İNSAN KAYIT DIŞI ÇALIŞMAZ

“Teknik Eğitim Vakfı olarak, bu projede yer almamızın en önemli nedenleri arasında kayıt dışı istihdam edilenlerin daha az nitelikli olduğunu düşünmemizdir.” diyen Özen, “Proje amaçları arasına da mesleki niteliklerin geliştirilmesini bu yüzden yerleştirdik. Çünkü biz biliyoruz ki kendine güvenen, becerisine güvenen, nitelikli insan kayıt dışı çalışmaz. İnsanlarımıza günün bilgi ve becerilerini kazandırmayı başardığımız anda, 21.yüzyılda çalışanlardan istenen bilgi ve becerileri kazandırdığımız anda kayıt dışı çalışma tekli rakamlara en kısa sürede düşecektir. TEKEV olarak, yıllardır bu konuda uğraş vermekte, bu tür çalışma ve projelerde gönüllü olarak yer almaktayız, bundan sonra da bu konudaki uğraş ve çabalarımız hız kesmeden devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ PLANLANMASI İYİ YAPILMALI

İnsan gücü planlamasının, özellikle nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin önemine vurgu yapan Özen şöyle devam etti: “Mesleki ve Teknik Eğitim veren kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları arasında mutlaka etkin bir koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Zira, çeşitli kurum ve kuruluşların, (kaynakların ekonomik ve rasyonel kullanımı bir tarafa) mesleki eğitimler vermesi, işgücü piyasasında arzı artırarak, bazı kişilerin kayıt dışı istihdam edilmesine neden olmaktadır. Çünkü yıllardır yaptığımız her işte maalesef bir plan ve program dâhilinde çalışmıyoruz. Kalkınma ve ona göre bir insangücü planlaması yapmadan, sektörlerin ihtiyaç duyduğu meslek dallarının analizini yapmadan diploma ve belge vermeye devam ediyoruz. (Ülkemizin 21. yüzyıla gelmemize rağmen ortada henüz hazırlanmış bir sanayi envanteri bile yok). Şablon bölüm ve şablon meslek alanlarında mesleki-teknik eğitim yapmaya, kurs açmaya devam ediyoruz. Mutlaka bu hususun önüne geçmek zorundayız.”

Konuşmaların ardından ‘Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Farkındalık Oluşturma Paneli’ düzenlendi. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’ın yöneticiliğini yaptığı panelde; SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, MEB MTEG Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ve İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Temur birer konuşma yaptı.

Başkent Öğretmen Evi Konferans Salonu’nda, 12 ay süresince yürütülen AKÇA Projesi kapsamında ulaşılan hedeflerin öne çıktığı toplantının, soru cevap kısmında katılımcıların da dahil olduğu konuşmaların ardından sona ermesi ile hep birlikte iftara geçildi.

1 Haziran 2017 PerşembeAKÇA Projesi İşbirliği Toplantısı Gerçekleşti
4 Mayıs 2017 PerşembeTurizm Çalıştayımız Gerçekleştirildi
19 Nisan 2017 Çarşamba3 oturumdan oluşan Makine Sektörü Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
4 Nisan 2017 SalıElektrik Elektronik Sektörü Çalıştayımız Gerçekleştirildi
20 Mart 2017 PazartesiAKÇA Projesi Mesleki Gelişime Yönelik Eğitimler Gerçekleştirildi
6 Ekim 2016 PerşembeAKÇA Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca Müteşebbis Gelişim Vakfı ve Teknik Eğitim Vakfı sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.