Tüm Duyurular

Linkler
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Web Sitesi
TRH1.3.PREII/P-03/167 Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyoruz!
Proje Genel Bilgileri
Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyoruz!
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Ortaklar
Yozgat Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Birliği
Boğazlıyan Ticaret Ve Sanayi Odası
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Faaliyet Türü
*Yerel düzeydeki hedef gruplara yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri-Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurumsallaşmalarını destekleme amaçlı faaliyetler
*Yerel düzeydeki hedef gruplara yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri-Kayıtlı istihdamın geliştirilmesine yararlı olan esnek çalışma modelleri ile ilgili saha çalışmaları, iyi uygulama örnekleri ve buna yönelik faaliyetler
*Yerel, bölgesel, sektörel ve kamu düzeyinde farkındalık artırma ve bilgilendirme faaliyetleri-Sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri

Faaliyetler

Proje Ekibinin Oluşturulması
Hazırlık faaliyeti kapsamında 3 kişiden oluşan proje ekibi görevlerine başladı. Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı tam zamanlı istihdam edildi. Proje Koordinatörünün görevlendirme yazısı hazırlandı, Proje Asistanı ile de iş sözleşmesi yapıldı. Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı hibe makamı tarafından Ankara'da verilen 3 günlük eğitimlere katılım gösterdi. Proje muhasebecisi hizmet alımı şeklinde belirlendi. Proje ofisi hazırlanarak alınacak ekipman ve donanımlar için satın alma süreçleri yürütüldü. Proje ekibi bir araya gelerek iç değerlendirme toplantısı yaptı.

Proje Ofisinin Hazırlanması
Projenin uygulanmasını için Yozgat TSO bünyesinde proje ofisi oluşturuldu. Projenin düzenlenmesi için gerekli tüm giderler kurumumuz bünyesinden karşılandı. Proje ofisi için gerekli olan dizüstü bilgisayar ve yazıcı alımı için gerekli tüm dökümanlar hazırlandı. Fakat firmaların istenen belgeleri göndermemeleri ve teklif vermemeleri nedeniyle ekipman alımı gecikmiştir. İnternet sitesi www.yozgatkadim.com adresinde faaliyette geçmiş olup, site ile ilgili güncellemeler devam etmektedir. 31.08.2016 tarihinde saat 14.00 de tüm Proje ekibi ve yöneticiler proje ofisinde toplanarak projenin yürütülmesi, yapılması gerekenler ve öncelikler konusunda fikir alışveriş yaptı.

Açılış Toplantısı
Projenin faaliyetlerinin duyurulması ve proje konusuyla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla bölgedeki kamu kurum ve kuruluşların, işverenlerin ve yerel basının katılımı ile 24 Ekim 2016 tarihinde açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı için salon kirası ve organizasyon hizmet alımı Grand Ser Otel'den yapılmıştır. Toplantı salonunda ve otel girişinde projenin AB'nin mali katkılarıyla gerçekleştirildiğine dair ibarelerin yer aldığı görünürlük materyalleri kullanılmıştır. Toplantıda Yozgat TSO temsilcisi Genel Sekreter Ziya Saydam tarafından açılış konuşması yapılmış olup ardından Proje Koordinatörü tarafından ise projenin hedeflerini, hedef gruplarını ve faaliyetlerini içeren bir tanıtım sunumu gerçekleştirilmiştir. Toplantı yemekli bir organizasyonla düzenlenmiştir. Organizasyona 105 katılımcı katılım göstermiştir.

İnternet Sitesinin Hazırlanması ve Güncellenmesi
Proje süresince proje duyurularının ve kayıt dışı istihdam ile ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı bir internet sitesi oluşturulmuştur. İnternet sitesinin oluşturulması için 29.07.2016 tarihinde hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla İnternet sitesi projenin 1. ayından itibaren yayına girmiştir. Sitenin devamlı olarak güncellenmesi sağlanmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan her türlü yazılı ve görsel materyaller internet sitesine yüklenmekte olup internet üzerinden geniş kitlelere ulaşılması ve projenin çarpan etkisini artırmaktadır.Proje Bültenlerinin Hazırlanması
Projenin ortasında proje ile ilgili gelişmelerin aktarıldığı proje bültenleri hazırlanmıştır. Proje bülteninin içerikleri Proje Asistanı tarafından oluşturulmuştur. Hizmet alımı yoluyla 500 adet çoğaltılmıştır. Projenin ilk bülteni Proje Asistanı tarafından Yozgat’ta faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara ve işletmelere dağıtılmıştır. Proje bülteninin ilk sayısındaki içerik aşağıdaki konulardan oluşmuştur:
-Proje özeti
-Proje faaliyetleri
-Projenin ilk 6 ayında yürütülen çalışmalar
-Projenin son 6 ayında yürütülecek çalışmalar


Tanıtım ve Görünürlük Materyallerinin Hazırlanması
31.08.2016 Projenin ve AB katkısıyla gerçekleştirildiğinin görünür kılınması ve proje sunulmasının yaygınlaştırılması amacıyla tanıtım ve görünürlük materyalleri şablonları hazırlandı. Görünürlük materyallerinin yaptırılması ile alakalı firmalar ile görüşmeler yapıldı. Fakat satın alma sürecinde firmaların teklif vermemesi nedeni ile firmalardan tekrar teklif istendi.1 adet Proje tanıtım panosu yaptırıldı proje ofisinin girişine asıldı.

Farkındalık Faaliyetleri
Projede yerel aktörlerin, işletmelerin ve kayıt dışı istihdam edilen kişilerin kayıt dışı istihdamın sosyoekonomik açıdan olumsuz etkileri ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi, kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda farkındalık yaratılması ve bölgedeki işletmelerin dışa açılımlarının sağlanarak rekabet güçlerinin geliştirilmesi dolayısıyla bölgede kayıtlı istihdam kapasitesinin artırılması için eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Alt faaliyetler ile ilgili detaylı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
i.Farkındalık Faaliyetleri
El Kitapçıklarının Hazırlanması ve Dağıltılması: Kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik SGK ve ÇSGB önderliğinde hazırlanan “Kayıt dışı istihdamla mücadele portalı (kadimbis.gov.tr)”, SGK TV, ALO 170, 5502 SMS bilgilendirme hattı gibi uygulamaların il düzeyinde daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için el kitapçığı hazırlanarak 5.000 adet olarak çoğaltılmıştır. El kitapçıkları proje ekibi tarafından projede gerçekleştirilecek seminer, eğitim ve toplantı faaliyetlerinde katılımcılara dağıtılmıştır. Ayrıca el kitapçıkları proje başvuru sahibi olan Yozgat TSO ve proje eş başvuru sahipleri olan Yozgat Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ve Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından çeşitli organizasyonlarda geniş kitlelere ulaştırılmıştır.
ALO 170 Sıkça Sorulan Sorular Kitapçığının Hazırlanması ve Dağıltılması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve talepleri etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur. ALO 170 SGK İletişim merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir. Projede ALO 170 hattına sorulan sorular derlenerek sıkça sorulan sorular kitapçığı hazırlanarak 5.000 adet olarak çoğaltılmıştır. ALO 170 Sıkça Sorulan Sorular Kitapçığı proje ekibi tarafından proje kapsamında gerçekleştirilecek seminer, eğitim ve toplantı faaliyetlerinde katılımcılara dağıtılmıştır. Ayrıca el kitapçıkları proje başvuru sahibi olan Yozgat TSO ve eş başvuru sahipleri olan Yozgat Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ve Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından çeşitli organizasyonlarda geniş kitlelere ulaştırılmıştır.
Kayıt Dışı İstihdam Konulu Seminer Düzenlenmesi: Bozok Üniversitesi’nde üniversite öğrencilerine yönelik kayıt dışı istihdamla mücadele konulu seminer düzenlenmiştir. Üniversite öğrencileri kısa sürede iş hayatına katılım sağlayacak grubu oluşturduğu için bu grubun devlet tarafından verilen yasal haklar ile ilgili bilgilendirilmesi ve kayıtlı istihdamın önemi konusunda farkındalık kazanması önem taşımaktadır. Seminer üniversite bünyesindeki konferans salonunda 100 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiş olup seminere konusunda uzman 2 konuşmacı davet edilecektir. Konuşmacılardan biri il SGK Müdürlüğü personeli diğer ise hizmet alımı yapılan firma tarafından görevlendirilen konuşmacıdır. Proje Koordinatörü tarafından projenin amacını, faaliyetlerini ve proje ile beklenen sonuçları anlatan bir sunum yapılmıştır. Seminer sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmiş olup kayıt dışı istihdam ile ilgili bilgi tespite yönelik anket uygulanmıştır. Anket soruları Proje Asistanı tarafından hazırlanmıştır. Anket uygulamasından en yüksek puanı alan 30 üniversite öğrencisine proje iştirakçisi olan firmalar tarafından staj imkânı sağlanacaktır.


Eğitim Faaliyetleri
Yozgat ilindeki firmaların dış piyasaya açılımlarının sağlanma gerekliliğinden dolayı projede bölgedeki 100 firmanın ihracat kapasitelerinin artırılması veya ihracata yeni başlayacak firmaların pazara girişlerinin sağlanması için dış ticaret eğitimi verilmiştir.
Dış ticaret eğitiminin tanıtımı projede hazırlanacak internet sitesi ve Yozgat TSO’nun resmi internet sitesi ile bölgede faaliyet gösteren firmalara duyurulmuştur. Ayrıca proje eş başvuru sahibi olan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından da OSB’de faaliyet gösteren firmalara eğitim ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Eğitimlerin verimli olması ve uygulamalı eğitimin etkinliği açısından eğitimin 25’şer kişiden 4 ayrı gruba uygulanması sağlanmıştır. Her bir grubun eğitimi günde 8 saatten 9 gün ve son gün 3 saat düzenlenerek toplam 10 günde ve 75 saatte tamamlanmıştır. Eğitim için hizmet alımı yapılarak eğitimler 6 Ekim- 2 Aralık tarihleri arasında düzenlenmiştir. Eğitmenler Mine Tarhan, Mehmet Kara ve Mustafa Sarkım olarak belirlenmiştir. Mine Tarhan 2 gruba eğitim vermiştir. (2. ve 4. gruplar) Mehmet Kara 1. grubun eğitimini, Mustafa Sarkım 3. grubun eğitimini vermiştir. Eğitimler sabah 09:00'da başlayarak 18:00'de bitmiştir. 45 dakikalık dersler arasında 15'er dakikalık molalar verilmiştir. Öğle yemeği ise 13:00-14:00 saatleri arasında verilmiştir.
Dış ticaret eğitimi hizmet sağlayıcı tarafından belirlenen eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olup eğitimi tamamlayan katılımcılara katılım sertifikası verilmiştir.
Dış ticaret eğitimine ait temel modüller aşağıda yer almaktadır:
1. Modül: Uluslararası Pazarlama
2. Modül: Dış Ticarette Temel Kavramlar
3. Modül: Dış Ticaret Teklif ve Sözleşme Hazırlama Uygulamaları
4. Modül Dış Ticarette Süreç Yönetimi
5. Modül: Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Tahsilât Risklerini Minimize Etme
6. Modül: Dış Ticarette Lojistik Uygulamaları ve Operasyon
7. Modül: Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri
8. Modül: İnternet ve Diğer Kaynakları Kullanarak Uluslararası Pazar Araştırması Uygulaması
9. Modül: İnternet ile Uluslararası Alıcılara ve Satıcılara Ulaşma ve İletişim Uygulaması
10. Modül: Elektronik Ticaret Unsurlarını Kullanarak Ürün Tanıtımı ve Tedarikçilere Ulaşma Uygulaması
11. Modül: Elektronik Posta Pazarlaması, B2C, Drop Shipping, Veritabanli Pazarlama Uygulamaları
12. Modül: Dış Ticarette Satış ve Satın Alma Teknikleri
Genel Amacı
Bölgede kayıtlı istihdam kültürünü geliştirerek ve yaygınlaştırarak kayıt dışı istihdamı azaltmaktır

Özel Amacı
1. Kayıtlı istihdamın önemi konusunda yerel düzeyde farkındalık yaratmak,
2. Yozgat’ta faaliyet gösteren işletmelerin kayıtlı istihdam kapasitesini artırmak,
3. Kayıtlı istihdamın başarılı bir şekilde uygulandığı illerle işbirliği yapmak,
4. Kayıtlı istihdamın yüksek olduğu ülkeleri inceleyerek model oluşturmak ve uygulamaya dönük politikalar belirlemektir.

Beklenen Sonuçlar
1. Farkındalık faaliyetleri ile hedef gruplar kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendi.
2. Kayıt dışı çalışanlar kayıt dışı istihdamla mücadele yöntemlerini öğrendi.
3. İlde kayıtlı istihdam arttı.
4. 30 öğrenci staj, 100 işletme eğitim imkânından yararlandı.
5. Kayıtlı istihdam modelleri oluşturuldu. Kayıt dışı istihdama yönelik mücadele yöntemleri belirlendi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Yozgat ilinde kayıt dışı istihdamın azalmasını ve bu konuda çeşitli gruplara farkındalık kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için yürütülen faaliyetler İKGOP'nin performans göstergelerine katkı sağlayacak niteliktedir. Eğitim, işbirliği, rapor, seminer ve materyal düzeyindeki çalışmalar performans göstergelerine katkı sağlamıştır. Projede 98 işletme personeline dış ticaret eğitimi verilmiştir. Projede hazırlanan teknik gezi sonuç raporu projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Belirlenen yöntemlerin ilde uygulanmasına imkan sağlayacak rapor sayesinde projenin etkileri projenin tamamlanmasından sonra da devam edecektir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyoruz! Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
ziya.saydam@hotmail.com Tel:3542121121 Faks:3542121829