Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/238 İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor
Proje Genel Bilgileri
-Proje Adı: İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor
-Sözleşme Makamı: T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (IPA IV Bileşeni) (www.ikg.gov.tr)
-Operasyon Faydalanıcısı: Sosyal Güvenlik Kurumu
-Hibe Faydalanıcısı:  Süleyman Demirel Üniversitesi
-Proje Eş Başvuru Sahibi: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO)
-Proje Başlangıç Tarihi: 01.07.2016 
-Proje Bitiş Tarihi: 30.06.2017

Ulaşılan Çıktılar:

Eğitimler;

-Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı işletmelerin yönetici ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 5000 kişiye,
-İş adamı derneklerinde 600 kişiye,
-İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları Yöneticileri ve Isparta Serbest Mali Müşavirler Odası üyelerinden oluşan yaklaşık 500 kişiye eğitimler verilecektir.

Seminer & Konferans;

-Sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında ilde bulunan 10 lise ve dengi okulun 2000 öğrencisine ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyan 1000 öğrenciye düzenlenen seminer ve konferanslarla kayıt dışı İstihdamın nedenleri, sonuçları ve sosyal güvenlik kurumunun yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirilecektir.

Vaaz;
-Din görevlileri tarafından verilecek vaaz, hutbe, nasihat ve konferanslara katılacak olan toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan 100.000 kişiye genel olarak kayıt dışı istihdamın ne olduğu, kayıt dışı istihdamın yol açtığı sosyal ve ekonomik olumsuzluklar ve bu konunun dini sakıncaları anlatıldı ve kayıt dışı istihdamın azaltılması konusunda daha tesirli sonuçlar elde edilecektir.

Yarışmalar;
-İlde bulunan lise ve dengi okulda ve Süleyman Demirel üniversitesinde ödüllü kısa film ve fotoğraf yarışmaları düzenlendi. 25 kısa film arasından 10 adet kamu spotu hazırlanarak yerel TV'de yayınlandı ve 10 fotoğraf şehrin farklı bölgelerinde megalight ve billboardlarda sergilenecektir.

Görünürlük Çalışmaları;
-Hazırlanacak olan kayıt dışı istihdama ilişkin 7 farklı konuda 10.000 bilgi broşür
-İlin değişik noktalarında, işletmelerin yoğun olduğu yerlere farklı zamanlarda 2000 afiş
-Billboard reklamları
-Vergi ve SGK ödeme tarihlerinden önce bilgilendirici mesajlar içeren akıllı telefon uygulaması yazılımı
-30 haftalık yerel TV'de programı
-Proje çıktıları ve önerileri alan nihai raporların yer aldığı iki kitap ve1000'er adet baskısı
-Websitesi (www.isdunyasikayıtsizkalmiyor.com)

Genel Amacı
sosyal işbirliğine dayalı bir çalışma yöntemiyle sorunun kaynaklarına inip, yine sorunun bileşenlerinin bir araya gelmesi suretiyle sorunun taraflarının ortak bir noktada birleştirilmesi suretiyle bilinçlendirme ve farkındalığa yönelik çözümler üretmektir.

Özel Amacı
Yasal görevli kamu kurumlarının kendi aralarında (SGK, İŞKUR gibi) ve Kamu Kurumu Niteliğindeki diğer meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları) ile sivil toplum örgütleri (iş adamları dernekleri, kadın dernekleri, engelli dernekleri) arasında ve işletmelerle yaşadığı iletişim eksikliği ve koordinasyonsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla en az 20 kişinin yer aldığı Ortak Akıl Platformunun oluşturulması, proje süresince ve devamında koordinasyonlu bir şekilde sürekli toplantılar düzenlenmesi ve kayıtdışı istihdamı önlemek amacıyla kamuoyu oluşturulması,
Farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleriyle, yasal ve idari anlamda yapılan düzenlemelerin yerel aktörlere etkin şekilde aktarılması ve bu mücadelenin toplumun tüm tabanına yayılması,
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliği ile kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda seminer, çalıştay ve arama konferansları yaparak ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini artırmak,
Sürekli olarak topluma ulaşılabilen yerel düzeyde her aracın kullanılmasıyla (broşür, afiş, radyo, gazete, ana haber bülteni, tv programı) toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, hatta kayıtsız çalışanlara ve çalıştıranlara farklı bir gözle bakılmasına yol açacak derinlikte etkileme sağlanmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
 Bilinç arttırma faaliyetleri kapsamında tüm yerel aktörlerin ve toplumun farklı kesimlerinden temsilcilerin yer aldığı açılış ve kapanış toplantıları gerçekleştirildi.
 Yasal görevli kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve işletmelerin yöneticilerinden oluşan en az 20 kişinin yer aldığı Ortak Akıl Platformunun kuruldu, proje süresince ve devamında koordinasyonlu bir şekilde sürekli toplantılar düzenlendi ve kayıtdışı istihdamı önlemek amacıyla kamuoyu oluşturuldu.
 Kayıtlı istihdamın güçlendirilmesi amacıyla işverenlerin ve ilgili personellerin ihtiyacı olan alanlarda Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı işletmelerin yönetici ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 5000 kişiye, İş adamı derneklerinde toplamda 600 kişiye, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları Yöneticileri ve Isparta Serbest Mali Müşavirler Odası üyelerinden oluşan yaklaşık 500 kişiye eğitimler verildi.
 Sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında ilde bulunan 10 lise ve dengi okulun 2000 öğrencisine ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyan 1000 öğrenciye düzenlenen seminer ve konferanslarla kayıtdışı İstihdamın nedenleri, sonuçları ve sosyal güvenlik kurumunun yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ademkorkmaz@sdu.edu.tr Tel:2462370920 Faks:2462370431