Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0519 Çeşitlilikte Birlik
Proje Genel Bilgileri
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAŞAM: ÇEŞİTLİLİKTE BİRLİK

BİR OLALIM, KARDEŞ OLALIM, BİRLİKTE TÜRKİYE OLALIM.
Küçükçekmece'de Roman ve Roman Gibi Yaşayan Vatandaşların Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi projedir.
Genel Amacı
(Bölgede yaşayan Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların) Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılmasına katkı sağlanmasıdır.
Diğer bir ifadeyle, bölgedeki Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların genel olarak düzenli bir işe veya sosyal sigortaya erişimleri bulunmamaktadır. Romanlar kayıt dışı ekonomi içerisinde çok çeşitli işlerde ve genellikle de geçici işlerde çalışmaktadırlar. Bu durumun sebepleri arasında iş için pazarda gerek duyulan becerilere sahip olunmaması, geleneksel iş alanlarının azalması ile birlikte önyargı ve ayrımcılık bulunmaktadır. Diğer taraftan, toplumun geri kalanı ise aynı Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşlar gibi sürecte hem muzdarip hem de müsebbip durumundadır. Karşılıklı olarak yaşayan bu süreç, durumu fasit daire haline getirmekte ve taraflar arasında yaşanan gerilim gittikçe büyümektedir. Bu çerçeve içerisinde, AB’nin 'United in Diversity' (Çeşitlilikte Birlik) mottosunun Bölge’de iyi bir yönetişim uygulaması ile hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır.

Özel Amacı
Projenin özel amacı, “Küçükçekmece’de yaşayan ve projenin hedef grubu olan Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların geleneksel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yeni yetkinlikler kazandırılması ile sosyal entegrasyonlarının sağlanması ve istihdam edilebilirliğinin arttrılması”nın gerçekleşmesi ile beraber; Küçükçekmece’de yaşayan ve projenin hedef grubu (hedef grubun seçiminde cinsiyet ve fırsat eşitliğine dikkat edilecektir) olan Roman ve Roman gibi yaşayan (Domlar, Lomlar ve Çingeneler) vatandaşların geleneksel yetkinliklerinin geliştirilmesi (müzik ve sahne gösterileri eğitimleri verilecektir) ve yeni yetkinlikler (market personeli ve diksiyon eğitimleri verilecektir) kazandırılması ile sosyal entegrasyonlarının sağlanması ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Böylece sadece dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması sağlanmış olmayacak; aynı zamanda yerinden ve sürdürülebilir bir kalkınmaya da hizmet edilmiş olunacaktır. Bu sürecin hayata geçmesi için hem Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların hem de toplumun diğer kesimlerinin sahip olduğu önyargıların kırılması (azaltılması) ve projenin amaçlarına ulaşması için, rol modeller ilk eğitim sonunda ortaya çıkarılarak başarı hikayeleri yaygınlaştırılacak; projenin hedef grubu, yasal hakları ve kamu kurumlarının verdiği hizmetler konusunda bilgilendirilecek;

Beklenen Sonuçlar
Dezavantajlı kişilere yönelik klişe ve önyargıların bertarafı ve ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı: 6 adet (4450 kişiye erişileceği öngörülmektedir).
- Dezavantajlı kişilerin kamu hizmetlerine erişimiyle ilgili araçlar hakkında bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri sayısı: 3 adet (550 kişiye erişileceği öngörülmektedir).
- İşgücü piyasasına giren dezavantajlı kişi sayısı (iş aramak için yeterli bilgi, beceri ve motivasyona sahip olarak): 80 kişi
- Kendi işini kuran dezavantajlı kişi sayısı: 2 adet

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. İstihdam için 125 kişiyle görüşme sağlandı.
2. 260 kişi mahalle toplantılarına katılım sağladı.
3. 88 kişi mesleki eğitim aldı.
4. 424 kişi kardeşlik seminerine katılım sağladı.
5. 3 adet kardeşlik semineri yapıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Çeşitlilikte Birlik Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 KÜÇÜKÇEKMECE HALK EĞİTİM MERKEZİ
1071semra@gmail.com Tel:2125801300 Faks:2124252500