Tüm Duyurular

Linkler
Önyargılardan Tahliye Proje İnternet Sitemiz Faaliyete Geçti.
TRH4.1.ISEDP/P-03/0563 Ön Yargılardan Tahliye
Proje Genel Bilgileri
Üsküdar Cumhuriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Maltepe Açık Çocuk ve Gençlik Cezaevi ve Paşakapısı Mesleki Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yapılan "TRH4.1.ISEDP/P-03/0563" Proje Referans Numaralı, genç hükümlü ve tutukluların istihdamını hedefleyen bir projedir. Ön Yargılardan Tahliye Projesi 2000 proje arasından seçilmiş bir sosyal Sorumluluk projesidir.


1.1 Projenin Genel Amacı:
Genç nüfuslu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci içerisinde, 15-18 yaş grubu dezavantajlı hedef kitlemizi nitelikli insan gücü haline getirerek istihdam edilmelerine katkıda bulunmak yoluyla ülkemiz ve Avrupa Birliğinin ekonomik kalkınmasına olumlu tesir etmek.

1.2 Projenin Özel Amacı:
Cezaevinde tutuklu/hükümlü durumunda olan 15-18 yaşlarındaki ergenlerin tahliyeleri sonrası aktif işgücü piyasasına nitelikli, sertifikalı ve istihdama hazır bireyler haline getirecek eğitimleri vererek istihdam ettirmek, böylece suça katılımın en büyük sebebi olan maddi sorunlarını çözmek, toplumdaki eski mahkum/tutuklu önyargılarını azaltmaya hizmet etmek, hedef kitlemizin mevcut işgücü piyasasındaki durumunu gözler önüne sermek ve istihdam yolunda önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak.

2.1 Proje Hedef Grubu:
Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve/veya hükümlü 15-18 yaşlarındaki 200 genç.

3.1 Beklenen Sonuçlar:
Mesleki eğitimleri gerçekleştirmek üzere Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda atölyeler oluşturuldu, 200 Tutuklu/Hükümlü Giyim, Mutfak, Servis, Bilgisayar, Oto Ses ve Görüntü Sistemleri Kurulumcusu, Anten Sistemleri Kurulumcusu ve İş Bulma Teknikleri alanlarında mesleki eğitim aldı, kursiyerlerin %5'i istihdama kazandırıldı, Bilinçlendirme Çalışmaları olarak Hedef kitlenin aileleri Uzmanlar tarafından eğitildi, Farkındalık/Yaygınlaştırma Seminerleri-Proje Görünürlük Çalışmaları, Belgesel neticesinde Toplumun önyargısında değişimler gözlendi, Yurtdışı Ziyaretleriyle gözlemlenen iyi uygulamalar paylaşıldı

4.1 Temel Faaliyetler :
Proje Ekibi ve Ofisinin Oluşturulması, Görünürlük Faaliyetleri, Basın Toplantısı, Sertifikalı Mesleki Eğitimler, İstihdama Kazandırma, Proje İnternet Sitesi, Forum-Platform Yöneticiliği, Kamu Spotları, Sosyal Paylaşım Site Grupları, İyi Uygulamaları Gözlemlemek Üzere Almanya ve Belçika Ziyaretleri, Farkındalık/Yaygınlaştırma/Ön Yargıyı Kırma Seminerleri, Proje Süresince Çekilen Kamera Görüntüleri ve Röportajlardan Kurgulanarak Oluşturulan Belgesel, Kapanış Sempozyumu.

5.1 "Dezavantajlı Bireyleri" Sosyal Yaşama Kazandırma
Eski hükümlüler toplumdan dışlanma riski nedeniyle, normal insanlardan çok daha fazla korunmaya, çalışmaya ve istihdam edilmeye ihtiyaç duyarlar. Hem kendilerinin hem toplumun hem de devletin sosyal ve ekonomik sorunlara maruz kalmaması için eski hükümlülerin korunmasına ihtiyaç vardır. Buna rağmen genellikle göz ardı edilirler ve birçoğu yoksulluk içindedir. Gerek ön yargılar gerekse yasaların yetersizliği nedeniyle, dışlanmaları hem aileleri hem toplum hem de ekonomi için kayıptır. Kesinleşen cezasını mevcut yasalara göre tamamlamış, öğrendiği veya öğreneceği yeni bir sanatla hayatını kazanmak isteyen bu kişilerin sürekli bir biçimde toplum tarafından cezalandırılması yerine, toplumun onlara iş sağlaması gerekmektedir.
Eski Hükümlüler, özellikle istihdam alanında ayrımcılığa açık ve dezavantajlı kesimlerdir. Birçok eski hükümlü için iş hayatına giriş ve hâlihazır işi sürdürebilme, mevcut durumları nedeniyle kısıtlı ve sınırlıdır. İşverenlerin hükümlü istihdam etmeleri hâlinde, verimliliğin azalacağına ilişkin eskiden beri var olan ön yargıları, iş için başvuranlar arasında hükümlü olmayan kişileri seçmelerine yol açmaktadır. İşverenler tarafından eski hükümlü istihdamında çok yaygın olarak öne sürülen gerekçe, bu kimseler için uygun bir işin bulunmadığıdır. Oysa yapılan araştırmalar aynı meslek alanında çalışan başka işverenlerin hükümlü istihdam edebildiğini göstermektedir.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek vasılı insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir.
Mükerrer suçluluk konusuna baktığımızda iki temel mesele karşımıza çıkmaktadır. Bunların başında işsizliğin eski hükümlüleri ikinci veya daha fazla kez suça ittiği gelmektedir. İkinci olarak da işlenen bu suçların toplumsal ve ekonomik maliyetlerinin olmasıdır

6.1 Suça İtilen Çocukların İstatistiki Verileri
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün hizmete özel hazırladığı 02.03.2015 tarihli istatistiklerde; hedef grubumuzu kapsayan 12-17 yaş aralığındaki, başlıca, Hırsızlık, Yağma/Gasp, Cinsel Suçlar, Adam Öldürme, Uyuşturucu suçlarını işleyen toplam 1981 tutuklu ve hükümlünün (30'unun öğrenim durumu bilinmemekle beraber 101'i lise veye dengi meslek okulu mezunu olup kalanı daha alt eğitim seviyelerine sahiptir) 556'sı Marmara Bölgesi'ndedir. Bunların 306'sının Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunduğu 12/12/2015 tarihli kurum raporuyla sabittir. Ceza süreleri kısa olmakla beraber kurumda 250 ile 300 arasında tutuklu/hükümlü sürekliliği vardır.
Proje, hibe başlık konusunda belirtildiği üzere Dezavantajlı konumda bulunan Tutuklu/Hükümlü ergenlerin mevcut durumlarına farkındalık oluşturmak, nispeten küçük çapta gönüllülük ve sosyal sorumluluk kapsamında üniversite ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen dönemsel faaliyetlerden farklı olarak daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir bakış açısından değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

7.1 Eğitim Sonrası İstihdam Olanakları
Proje başvuru sahibi kurum ve eş-başvuru sahibi kurum tarafından uygulanan mesleki eğitimler sonucunda sertifika sahibi olan istihdam adayı 200 adet kursiyer, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilecek İş Bulma Teknikleri konusunda da eğitimleri tamamlayarak, bilinçlendirilerek, CV Hazırlama/Mülakat Tekniklerini kavrayarak, gerek İşkur tarafından mevcut havuzlarındaki işverenlere, gerek ilk günden itibaren iletişim sağlanan Üsküdar Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediyesi ve projeye gönüllülük esasıyla destek veren tüm kamu, özel sektör, üniversite, STK temsilcileri desteğiyle istihdama kazandırılmak üzere yönlendirileceklerdir.

Proje Hedef Kitlesini oluşturan 200 adet ergenin proje süresince kurslar ve mesleki eğitimlerine katılımlarında teşvik edici bir unsur oluşturmak üzere; Adalet Bakanlığı tarafından da uygulanan kursiyerlere ek ödenek ödenmesi uygulaması; proje bütçesinden tamamen bağımsız ve harici olacak şekilde ön görüşmeler sonrası onay alınan bağışçılar tarafından tedarik edilerek mesleki eğitimlere katılan kursiyerlere eşitlik ilkesi gözetilerek aktarılacaktır.
Genel Amacı
Genç nüfuslu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci içerisinde, 15-18 yaş grubu dezavantajlı hedef kitlemizi nitelikli insangücü haline getirerek istihdam edilmelerine katkıda bulunmak yoluyla ülkemiz ve Avrupa Birliğinin ekonomik kalkınmasına olumlu tesir etmek.

Özel Amacı
Cezaevinde tutuklu/hükümlü durumunda olan 15-18 yaşlarındaki ergenlerin tahliyeleri sonrası aktif işgücü piyasasına nitelikli, sertifikalı ve istihdama hazır bireyler haline getirecek eğitimleri vererek istihdam ettirmek, böylece suça katılımın en büyük sebebi olan maddi sorunlarını çözmek, toplumdaki eski mahkum/tutuklu önyargılarını azaltmaya hizmet etmek, hedef kitlemizin mevcut işgücü piyasasındaki durumunu gözler önüne sermek ve istihdam yolunda önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak.

Beklenen Sonuçlar
1.Mesleki eğitimler için atölyeler oluşturuldu,
2.200 Tutuklu/Hükümlü Overlok makineci,ütücü,bilgisayar işletmenliği,reçme makineci,aşçı çırağı,servis komisi,ilik-düğme otomatçısı, İş Bulma Teknikleri alanlarında mesleki eğitim aldı,
3.Kursiyerlerin %5'i istihdama kazandırıldı,
4.Bilinçlendirme Çalışmaları olarak Hedef kitlenin aileleri Uzmanlar tarafından eğitildi,
5.Farkındalık/Yaygınlaştırma Seminerleri-Proje Görünürlük Çalışmaları, Belgesel neticesinde Toplumun önyargısında değişimler gözlendi,
6.Yurtdışı Ziyaretleriyle gözlemlenen iyi uygulamalar paylaşıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1.Mesleki eğitimler için atölyeler oluşturuldu,
2.352 Tutuklu/Hükümlü Overlok makineci,ütücü,bilgisayar işletmenliği,reçme makineci,aşçı çırağı,servis komisi,ilik-düğme otomatçısı,
3.Kursiyerlerin %5'i istihdama kazandırıldı,
4.Bilinçlendirme Çalışmaları olarak Hedef kitlenin aileleri Uzmanlar tarafından eğitildi,
5.Farkındalık/Yaygınlaştırma Seminerleri-Proje Görünürlük Çalışmaları, Belgesel neticesinde Toplumun önyargısında değişimler gözlendi,
6.Yurtdışı Ziyaretleriyle gözlemlenen iyi uygulamalar paylaşıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Ön Yargılardan Tahliye Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ÜSKÜDAR CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
cumhuriyetmtal2007@gmail.com Tel:2165328080 Faks:2165328181