Tüm Duyurular

Linkler
“Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” Ayaş Çalıştayı Tamamlandı
TRH4.1.ISEDP/P-03/0659 Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam E...
Proje Genel Bilgileri
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Türkiye Sağlık Turizm Derneği tarafından yürütülen Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi 20 Ekim 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak başlamıştır.Genel Amacı
Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından geliştirilen ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin desteklediği Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi kapsamında dezavantajlı/engelli bireylere 3 ay süreli olarak eğitimlerin sunulması çalışması başlamıştır. Engelli/dezavantajlı 66 bireye alanına yönelik olarak; Çağrı Merkezi Operatörü Eğitimi, Kat Hizmetleri Eğitimi, Mesleki İngilizce Eğitimi verilecektir.

Özel Amacı
Engelsiz Yeni Hayata! diyerek başlatılan proje, katılımcılarını eğitimler ile destekleyerek, mesleki beceri ve gelişimlerine destek sunmaktadır. Uygun mesleklere yönelik olarak eğitilecek olan dezavantajlı/engelli bireyler istihdam edilebilirliklerini de arttıracaklardır. Projenin esas amacı; yaklaşık olarak 66 bireye sunulan eğitimler sonucunda sektörün ihtiyacı olan insan kaynakları açığını kapatmak, katılımcıların iş sahasında kendinden emin ve bağımsız olarak yer almasını sağlamaktadır.

Hedef Kitle

18-45 yaş arası, en az ilkokul mezunu, kişisel bakımına özen gösteren ve kendini geliştirmek isteyen dezavantajlı yakaşık 66 bireyin eğitim alarak meslek becerilerini geliştirmelerinin yanında; sosyal entegrasyon, kendine güven, bağımsız olma ve ekonomik özgürlük gibi artıları hayatlarına katmaları hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar
Engelsiz Sağlık Turizm ile Yeni Hayata Proje eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve başarı sertifikası almaya hak kazanan katılımcıların büyük bir oranının istihdam edilmesi söz konusudur.

Proje süresince gerçekleştirilecek olan Sağlık Turizmi Çağrı Merkezi'nin kurulması ile; potansiyelin ortaya çıkarılması ve katılımcıların istihdamının arttırılmasının önü açılacaktır. Ankara merkezli kurulacak olan Sağlık Turizmi Çağrı Merkezi'nde bulunacak olan ekipmanlar engelli bireylerin kullanabilecekleri ergonomi de olacaktır.

Kurulacak olan çağrı merkezi; Ankara ve çevresindeki termal ve sağlık turizmi tesisleri, konaklama imkanları, ulaşım gibi konularda müşterilere bilgilendirme çalışmaları yapacaklardır. Yerli ve yabancı turistlerin uygun ve ilgili yerlere yönlendirilmelerini sağlayacak olan çağrı merkezi artan talepler karşılama anlamında engelli ve dezavantajlı bireylere güzel bir iş imkanı sunmaktadır. İlk aşamada 10 engelli bireyin istihdamı öngörülmektedir. Sektörün ihtiyaçları ile engelli bireylerin ihtiyaçlarının örtüşmesi alternatif çözümleri hayata geçirecektir. Sağlık turizmi sektöründe hizmet standartlarının iyileşmesine katkı sağlayan bu faaliyet önemli bir istihdam kaynağı olacaktır.

İstihdam Rehberliği desteği ile; dernek projenin 9. ayından itibaren bitimine kadarki 3 aylık sürede eğitim ve stajını başarı ile tamamlamış engelli bireylerin kariyer sitelerinden faydalanması, Cv oluşturma, mülakat teknikleri vb. konularda bilgi edinmesini hedeflemektedir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında;
1- İstihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı 81,
2- Dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı 5,
3- Dezavantajlı bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri sayısı 1,
4- Hizmetleri takiben işgücü piyasasına katılan dezavantajlı kişi sayısı 10 olarak gerçekleşmiştir.
Pek çok eğitim verilmiştir. 81 kursiyer sertifikalandırılmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ
saglikturizmi@gmail.com Tel:3124316417 Faks:3124316649