Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0665 Engelleri Konuşarak Aşalım – Çağrı Merkezi Projesi
Proje Genel Bilgileri
Engelliler Konfederasyonu, Çalışma Bakanlığı tarafından koordine edilen Dezavantajlı grupların toplumsal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliği hibe programı çerçevesinde hazırladığı Engelleri Konuşarak Aşalım – Çağrı Merkezi Projesi için başvuruda bulunmuş ve proje kabul edilmiştir. 20 Ekim 2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan Proje kapsamında Elâzığ, Batman, Mersin, Bursa, İstanbul, Kayseri ve Amasya illerinde Çağrı merkezi Operatörlüğü eğitimi yapılacaktır.
Proje kapsamında Elâzığ, Batman, Mersin, Bursa, İstanbul, Kayseri ve Amasya illerinde Çağrı merkezi Operatörlüğü eğitimi yapılacaktır. Günde beşer saatten yirmi yedi gün sürdürülecek olan eğitimde başarı gösteren engellilere sertifika verilecektir. Sertifika sahibi engellilerin çağrı merkezlerinde işe girebilmeleri için proje kapsamında oluşturulan iş geliştirme danışmanlığı, çeşitli firmalarla görüşerek, istihdam olanaklarını araştıracaktır. Eğitilecek olan 140 engelliden 60 ın kadınlardan seçilmesi ve en az 30 kursiyerin işe yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yirmi yedi günlük eğitim şu başlıklardan oluşmaktadır.
Engelliler İçin Uygulamalı Çağrı Merkezi Operatörlüğü Eğitimi:
İkna kabiliyeti ve diksiyon
Telefonla iletişim kurmak
Etkili konuşma
İletişim sürecini incelemek ve İletişim türlerini kullanmak
Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri yönetimi
Müşteri isteklerini tespit etmek
Kitle İletişim sürecini çözümlemek
Grup iletişimi kurmak
Temel düzeyde araştırma yapmak
Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak
Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak
Bilgisayarda doküman hazırlamak
İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak
Belge akışını izlemek
Dosyalama ve takibini yapmak
İş planı yapmak
Çatışma ve stres yönetimi
Beklenti analizi
Ses tonu ve etkili İletişim
Problem çözmek

Çağrı Merkezi Operatörlüğü eğitimine ek olarak her ilde beşer gün süreyle Engelli Hakları, Toplumsal cinsiyet, Demokrasi, Sivil toplum, Örgütlenme konularında bilinç artırıcı eğitimler verilecektir. Üç uzmanın vereceği eğitimlere kursiyerlerin yanı sıra o ildeki diğer engelli bireyler de katılabileceklerdir.
Genel Amacı
Engellilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, farklı sektörlerde iş bulma olanaklarında gelişim kaydetmelerinin ve sosyal entegrasyonlarının geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Özel Amacı
-İşsizlik oranı yüksek olan 7 ilde 18-50 yaş arasındaki 140 engelli bireye yönelik çağrı merkezi eğitimi düzenleyerek istihdam edilebilirliklerinin artırılması,
-Fırsat eşitliğinin yanı sıra cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ancak %7’ye ulaşan engelli kadın istihdamını artırılmasına katkı sunulması
-Düzenlenecek seminerler aracılığıyla bu bireylerin engelli hakları, ayrımcılık ve savunu yöntemleri, sivil toplum, örgütlenme, demokrasi konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması,
-Başta 7 il olmak üzere engellilere ilişkin dernek, federasyon, konfederasyon gibi STK’lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi,
-Etkili görünürlük faaliyetleri ile Ulusal İstihdam Stratejisinde engellilere yönelik hedeflerin desteklenmesi, işgücü piyasasında güvenceli esnekliği olan işgücü politikaları konusunda farkındalık yaratılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
-140 engelli birey ikna kabiliyeti, diksiyon, kurumsal iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi, çatışma ve stres yönetimi gibi başlıklar altında toplamda 108 saatlik sertifikalı çağrı merkezi eğitimi alarak mesleki niteliklerini artırdı.
-Engelli Konfederasyonu iş bulma biriminin desteğiyle min. 50 engelli istihdam edilerek sosyo-ekonomik açıdan gelişim sağladı.
-Başta eğitim alan 140 engelli birey olmak üzere isteyen diğer engellilerde sivil toplum, ayrımcılık ve mücadele yolları vb. konularında 5 günlük seminere katılım sağladı.
-Engelli istihdamı konusunda “İyi uygulama örneği” olması ve toplumda farkındalık artırımının sağlanması amacıyla proje sonuç kitapçığı, afiş, broşür dağıtımı gerçekleştirildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Engelleri Konuşarak Aşalım – Çağrı Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ENGELLİLER KONFEDERASYONU
turhan.icli@gmail.com Tel:3122318243 Faks:3122318246