Tüm Duyurular

Linkler
http://www.baromder.com/
TRH4.1.ISEDP/P-03/0697 Roman Farkındalığının Artırılması ve Romanların Sosyal İç...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Edirne'deki Roman derneklerinin güçlendirilmesi ve Edirne’de ikamet eden Romanlara mesleki becerilerin kazandırılması yoluyla Romanların sosyal ve ekonomik açıdan gelişiminin desteklenmesidir.

Özel Amacı
• Elektronik sektöründe oto ses-görüntü sistemlerinin teknik servisini ve bakım onarımını yapan eleman yetiştirilmesi,
• İlde mesleki eğitimlerin özendirilerek mevcut ve potansiyel işgücünün niteliklerinin geliştirilmesi,
• İldeki Roman dernekleri ile özel sektör arasındaki işbirliğinin artırılması,
• İldeki Roman derneklerinin kurumsal kapasitelerinin artırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
• Projeden sonraki üç yıl içinde Romanların elektronik sektöründeki istihdam oranı arttı.
• İldeki Romanların meslek edinmesine yönelik düzenlenen mesleki eğitim kursu sayısı arttı.
• İldeki Roman derneklerinin aktif olarak yürüttüğü faaliyet sayısı arttı.
• İlde Romanlarla ilgili farkındalık artırılarak Romanların sosyal içermesi sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-Mesleki eğitim hizmetlerine ulaşan dezavantajlı kişilerin sayısı 30 olmuştur
-STK eğitimlerine katılmış olan STK larda çalışan kişilerin sayısı 30 olmuştur
-Dezavantajlı gruplara 300 saatlik oto seslendirme ve görüntü sistemleri mesleki kursu verilmiştir
-Dezavantajlı gruplara yönelik 60 saatlik STK kapasitesini arttırıcı eğitim verilmiştir
-Dezavantajlı grupların örgütlenme bilincini arttıracak 2000 adet bilgilendirme materyali dağıtılmıştır
-Proje il genelinde önyargıların kırılması, toplumsal kaynaşma, mesleki eğitimleri özendirme, Roman derneklerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması ve dezavantajlı grupların farkındalıklarının arttırılması konularında başarı sağlamıştır
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Roman Farkındalığının Artırılması ve Romanların Sosyal İçermelerinin Sağlanması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 BALKAN ROMANLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (BAROM)
ulusoy92@mynet.com Tel:5427477086 Faks: