Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1425 Hep Birlikte Daha Güzel Yarınlara
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel amacı: Kentsel dönüşüm ve sosyal içerme bağlamında Bolu’da yaşayan Romanların sosyal, kültürel ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi suretiyle sosyal entegrasyonlarının ve istihdam edilebilirlik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Özel Amacı
Projenin özel amacı: Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği ve proje ortakları olan Bolu Belediyesi ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüteceği projeyle kentsel dönüşüm ve sosyal içerme bağlamında, Bolu’da yaşayan Roman ailelerinin maruz kaldıkları sosyal dışlanma ve önyargılarla mücadele etmek suretiyle sosyal entegrasyonlarını güçlendirmek; 20 (10 kadın-10 erkek) Romanın istihdam edilebilirlik kapasitelerinin artırılması suretiyle istihdamını sağlamak; mesleki beceriler kazandırmak suretiyle iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak; kamu hizmetlerine erişimlerini artırmak ve Romanlar için bir sosyal entegrasyon modeli geliştirmektir.

Beklenen Sonuçlar
Projenin beklenen sonuçları: (1) Kentsel dönüşüm bağlamında Romanların başta barınma, beslenme sosyal, ekonomik ve kültürel alanda karşılaştıkları sorunların giderilmesi; (2) Kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, (3) Roman çocukların eğitime erişimi ve okul başarısının yükseltilmesi; okuma yazma bilmeyen yetişkin aile bireylerinin okur-yazar hale getirilmesi, (4) Romanlararın istihdam edilebilirliklerinin artırılması,(5) Romanların maruz kaldıkları sosyal dışlanmaların önüne geçilmesi suretiyle sosyal uyumun artması, (6) Romanlar yönelik sosyal entegrasyon modelinin geliştirilmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Proje faaliyetleri İKGOP'un göstergelerine uygun hale getirildi.
2.Projede hibe programı kapsamında tanımlanan sorunların çoğuna dokunuldu.
3.67 kişiye meslek eğitimi verildi. Eğitim, seminer ve gezi faaliyetleriyle yaklaşık 150 aileye (yaklaşık 750)ulaşıldı.
4.Meslek kursları ve diğer faaliyetlerle birlikte yaklaşık 750 Roman vatandaşa ulaşıldı.
5.Hedef kitlede farkındalık oluşturuldu. İşgücüne ulaşma bilinçleri artırıldı. sosyal entegrasyonları kolaylaştırıldı.
6.Proje ile Romanlara yönelik diğer projeler arasında eş güdüm sağlandı.
7.Kullanılan kaynaklarla elde edilen çıktılar arasında uyum sağlandı.

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Hep Birlikte Daha Güzel Yarınlara Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ
mustafa611968@hotmail.com Tel:5303241508 Faks: