Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/296 Kuzeyin Güçlü Kızları
Proje Genel Bilgileri
Mesleki eğitimin önemine dair paydaşsal ve kamusal farkındalığın artırılması çabalarına yerel düzeyde katkı sağlamak genel amacıyla hazırlanan Kuzeyin Güçlü Kızları isimli projemizin özel amacı; Sinop İli Ayancık İlçesinde 5.6.7. ve 8.sınıflarda okuyan ortaokul düzeyindeki kız öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve kanaat önderlerinin mesleki eğitim bilincinin yükseltilmesi suretiyle mesleki eğitime yönelim düzeyinin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 12 aylık bir süre zarfında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ana başlıkları şu şekildedir:
1. Hazırlık Faaliyetleri
2. Öğrencilere Yönelik Faaliyetler
3. Öğretmenlere Yönelik Faaliyetler
4. Velilere Yönelik Faaliyetler
5. Kanaat Önderlerine Yönelik Faaliyetler
6. Yayın, Görünürlük ve Raporlama Faaliyetleridir.

KUZEYİN GÜÇLÜ KIZLARI” isimli projemizin hedefine uygun olarak planlanan faaliyetler tamamlanmış olup Sinop ili Ayancık ilçesinde ortaokul düzeyinde öğrenim gören kız öğrencilerin, doğru mesleki tercih yapmalarına, kişisel problemleri ile başa çıkma yeteneklerinin ve sosyal becerilerinin, motivasyon düzeylerinin artırılmasına, bireysel kabiliyetlerinin, karakter yapılarının sağlıklı olarak geliştirilmesine, mesleki okullardaki imkanların geliştirilmesi ile mesleki eğitimin teşvikine,
Öğretmenlerin öğrencilerine doğru ve güçlü rehberlik yapabilme ve öğrencilerini anlama, doğru tepkiler verme, kişisel hassasiyetlere özen gösterme gibi kabiliyetlerinin artırılmasına,
Ebeveynlerin çocuklarının eğitim ile ilgili sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının giderilmesi için bilinç düzeylerinin oluşturulmasına veya var olan bilinç düzeylerinin artırılmasına,
Kanaat Önderlerinin ve Halkın mesleki eğitimin önemi ve alınacak önlemler konusunda toplumsal farkındalığının artırılmasına büyük ölçüde katkı sağlanmıştır.
Kurslar
Kurs Türü:Sosyal Taraflara Yönelik Kız Çocuklarının Okullaşmasıyla İlgili Bilgilendirme veya Eğitim
Kursun Adı:Öğrencilere Yönelik Eğitimler
Kursun Yeri:Ayancık/SİNOP
Kursun Süresi:22 gün
Başlama Tarihi:24.02.2016
Bitiş Tarihi:17.06.2016Kurs Türü:Ailelere / Ebeveynlere Yönelik Kız Çocuklarının Okullaşmasıyla İlgili Bilgilendirme veya Eğitim
Kursun Adı:ebeveyn eğitimleri
Kursun Yeri:Ayancık/SİNOP
Kursun Süresi:12 gün
Başlama Tarihi:15.04.2016
Bitiş Tarihi:30.06.2016Kurs Türü:Sosyal Taraflara Yönelik Eğiticilerin Eğitimi
Kursun Adı:Öğretmenlere Yönelik Eğitimler
Kursun Yeri:Ayancık/SİNOP
Kursun Süresi:10 gün
Başlama Tarihi:20.06.2016
Bitiş Tarihi:1.07.2016Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kuzeyin Güçlü Kızları Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 AYANCIK HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ayancikhem57@hotmail.com Tel:3682611987 Faks:3686131461