Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/296 Kuzeyin Güçlü Kızları
Proje Genel Bilgileri
Mesleki eğitimin önemine dair paydaşsal ve kamusal farkındalığın artırılması çabalarına yerel düzeyde katkı sağlamak genel amacıyla hazırlanan Kuzeyin Güçlü Kızları isimli projemizin özel amacı; Sinop İli Ayancık İlçesinde 5.6.7. ve 8.sınıflarda okuyan ortaokul düzeyindeki kız öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve kanaat önderlerinin mesleki eğitim bilincinin yükseltilmesi suretiyle mesleki eğitime yönelim düzeyinin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 12 aylık bir süre zarfında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ana başlıkları şu şekildedir:
1. Hazırlık Faaliyetleri
2. Öğrencilere Yönelik Faaliyetler
3. Öğretmenlere Yönelik Faaliyetler
4. Velilere Yönelik Faaliyetler
5. Kanaat Önderlerine Yönelik Faaliyetler
6. Yayın, Görünürlük ve Raporlama Faaliyetleridir.

KUZEYİN GÜÇLÜ KIZLARI” isimli projemizin hedefine uygun olarak planlanan faaliyetler tamamlanmış olup Sinop ili Ayancık ilçesinde ortaokul düzeyinde öğrenim gören kız öğrencilerin, doğru mesleki tercih yapmalarına, kişisel problemleri ile başa çıkma yeteneklerinin ve sosyal becerilerinin, motivasyon düzeylerinin artırılmasına, bireysel kabiliyetlerinin, karakter yapılarının sağlıklı olarak geliştirilmesine, mesleki okullardaki imkanların geliştirilmesi ile mesleki eğitimin teşvikine,
Öğretmenlerin öğrencilerine doğru ve güçlü rehberlik yapabilme ve öğrencilerini anlama, doğru tepkiler verme, kişisel hassasiyetlere özen gösterme gibi kabiliyetlerinin artırılmasına,
Ebeveynlerin çocuklarının eğitim ile ilgili sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının giderilmesi için bilinç düzeylerinin oluşturulmasına veya var olan bilinç düzeylerinin artırılmasına,
Kanaat Önderlerinin ve Halkın mesleki eğitimin önemi ve alınacak önlemler konusunda toplumsal farkındalığının artırılmasına büyük ölçüde katkı sağlanmıştır.
Hazırlık Faaliyetleri kapsamında;
Proje kabul edilip sözleşme imzalandıktan sonra Proje Ekibi teşekkül ettirilmiş, Proje Koordinasyon Ofisi kurulmuş, ilimizdeki tüm paydaşların projeden haberdar olması amacıyla valilik protokolünün de katılımıyla Proje Açılış ve Basın Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Projemizin tanıtımı yapılarak basın ve medya yoluyla geniş kitlelere ulaştırılması sağlanmıştır. Daha sonrasında Sinop Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerekli eğitim konuları ve saatleri belirlenerek eğitmenlerin görevlendirilmeleri yapılmıştır.

Öğrencilere Yönelik Faaliyetler kapsamında;
Sinop ili Ayancık ilçesinde okulda kaydı olan 5.6.7.8. sınıf ortaokul düzeyindeki 413 kız çocuğunun eğitimlerini sürdürebilmeleri için kendilerine olan güvenlerini artırıcı ve mesleki eğitimin önemine dair Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Hakları Eğitimi, Kendini Gerçekleştirme Eğitimleri verilmiştir. Ayancık ilçesine bağlı 5 ortaokulda Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği 20 Eğitmen (13 akademisyen + 7 rehber öğretmen) tarafından verilen bu eğitimlerimiz 5 ay/2240 saatlik süreyi kapsamıştır.
2 Meslek Lisesi ve 1 Kız Öğrenci Pansiyonu Tefriş Edilmiştir. Toplam 490 adet ekipman/malzeme alınarak mesleki eğitim ortamları daha cazip hale getirilmiştir.
Yabancı Kültürlerle Diyalog Faaliyetleri Gerçekleştirilmiştir. Farklı kültür yapısına sahip bireylerle ortak iş yapma kültürünün oluşmasına katkı sağlanması amacıyla Almanya’nın Iserlohn kentine 5 kişilik bir paydaş grup ile birlikte 3 gün süren bir çalışma ziyareti yapılmıştır. Burada bulunan mesleki eğitim okulları gezilerek mesleki eğitim çalışmaları hakkında gözlem yapılmış, alan modüllerinin nasıl oluşturulduğu ve belgelendirildiği inceleme imkânları da yakalanmıştır. Bu okulların diğer sanayi odaları ve iş piyasasıyla olan işbirliği gözlemlenerek teknik okullara sanayinin ne şekilde önem verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Iserlohn Belediye Başkanı makamlarında ziyaret edilerek ilçemiz belediyesi ile kardeş şehir protokolünün imzalanmasına karar verilmiş ve projemizin uluslararası alanda da bilinirliği sağlanmıştır.
Kız Öğrencilerin bireysel kabiliyetlerinin geliştirilmesine, motivasyon düzeylerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Proje ortağımız Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Kuzeyin Güçlü Kızları Kültür ve Sanat Oyunları Kulübü oluşturulmuştur. Kulüp üyesi olan kız öğrencilere Drama, Uygulamalı Tiyatro ve Halk Oyunları Eğitimleri verilmiştir. Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan Kültür ve Sanat Oyunları Kulübü Tiyatro ve Halk Oyunları ekibi aldıkları 4 aylık eğitimin ardından “Kararımı Verdim” isimli oyunla yeteneklerini sahnede sergileme imkânı bulmuşlardır. Ayrıca Kültür ve Sanat Oyunları Kulübü öğrencileri için meslek okullarının, üniversitelerin, tarihi ve kültürel yerlerin tanıtılması amacıyla 45 kişilik bir Ankara Gezisi düzenlenmiştir. Geziye Meslek Liseleri 9.10.11. ve 12. sınıflarında okuyan kız öğrenciler katılmışlardır.
İlçemizde ortaokuldan liseye geçiş döneminde olan öğrencilerin hayatlarına yön verme konusunda bilgi sahibi olmaları için; Meslekleri her yönüyle tanımalarını ve doğru hedefler belirleyerek kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak amacıyla 1 günlük Kariyer Günü Programı gerçekleştirilmiştir.

Öğretmenlere Yönelik Faaliyetler kapsamında;
Sinop İli Ayancık ilçesinde ortaokul 5.6.7. ve 8. Sınıflara devam eden kız çocuklarının öğretmenlerine; öğrencilerinin cinsel rolünü kabullenip, bu rolüne uygun davranış örüntülerini geliştirmesini; duygusal bağımsızlığını kazanarak kendisiyle ilgili önemli kararları kendi başına verebilmesini; akran grubu tarafından kabul görmesini; çatışan değerlerini uzlaştırmasını, kendi yaşına özgü bir yaşam felsefesi geliştirmesini; meslek seçimi için gerekli olan ön hazırlıkları yapıp kendisine en uygun olan mesleği seçmesi ve öz kimliğine ulaşarak bunu kabullenmesini sağlayabilmesi, kısacası öğrencilerini sadece eğitsel yaşamlarında değil tüm yaşamlarında daha başarılı bireyler haline getirebilmeleri amacıyla Rehberlik Eğitimleri, Duyuşsal Davranış Eğitimleri, Demokrasi Eğitimi, Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi, Barış Eğitimi, Sosyal Beceri Eğitimi, Karakter Eğitimi verilmiştir. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı 11 akademisyen tarafından verilen bu eğitimlerimiz toplamda 1 ay/367,5 saatlik bir süreyi kapsamıştır

Velilere Yönelik Faaliyetler kapsamında;
Sinop İli Ayancık ilçesinde ortaokul 5.6.7. ve 8. Sınıflara devam eden 11-14 yaş aralığındaki kız çocuklarının velilerinin; Fiziksel, sosyal, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, zihin gelişimi ve ahlak gelişimi özellikleri konusunda bilgilenmelerini, Çocuklarda kabul etmediği davranışların nedenlerini ve bu davranışları ceza kullanmaksızın önleme yollarını öğrenip hayata geçirmelerini, çocuk yetiştirme tutumlarını ve çocuk yetiştirme tutumlarının çocuklar üzerindeki etkilerini öğrenip kendi çocuk yetiştirme tutumlarını gözden geçirmelerini, Sağlıklı iletişimin önemi ve iletişimin engelleri konusunda bilgilenerek ben dilini kullanmaları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla Ergeni Tanımak - İletişim Kurmak - Birlikte Yürümek - Riski Yönetmek - Uzlaşabilmek - Aile Tutumları - Olumlu Davranış Kazandırma - Geleceği Planlama - İhmal ve İstismar – Şiddet - Bağımlılıklar - Çocuk Hakları konularında toplam 12 hafta/420 saatlik bir süre kapsamında Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’ne bağlı 7 rehber öğretmen tarafından eğitimler verilmiştir.

Kanaat Önderlerine Yönelik Faaliyetler kapsamında;
Mesleki eğitimin önemi konusunda, yerel idareciler, kanaat önderleri gibi sosyal paydaşlar için bilinç artırıcı ve farkındalık oluşturucu 1 günlük konferans programı düzenlenmiştir. Ayancık Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda “Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri tarafından verilen KIZ ÇOCUKLARI İÇİN MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ” konulu konferansımıza ilçe ve köylerinin imamları, muhtarları katılmıştır. Kanaat önderleri, toplumda sözü geçen insanlar olarak algılanmaktadırlar. Şayet ilçenin kanaat önderlerine ulaşılır, mesleki eğitim alanında farkındalık kazandırılır ve etkileme güçlerinden eğitim adına faydalanılırsa sorunlar daha kolay çözülebilecektir. Bu amaçla proje kapsamında bu faaliyete yer verilmiştir.

Yayın, Görünürlük ve Raporlamaya Faaliyetleri kapsamında;
• 4 Adet AB Bayrağı, 4 Adet Türk Bayrağı, 2 Adet Bez Afiş (Pankart) 3 Adet Kırlangıç Bayrak
3 Adet Banner (Roll-up) şeklinde görünürlük materyalleri yaptırılmıştır.
• 5 farklı içerikte toplam 10.000 adet eğitim broşürü bastırılmıştır.
• 5 farklı içerikte toplam 1.000 adet slogan afiş bastırılmıştır
• Promosyon ürünü olarak 1000 adet Metal Rozet , 500 adet Özel Üretim Çanta, 1000 adet
Tükenmez Kalem, 500 adet Bloknot Seti, 500 adet USB bellek yaptırılmıştır. Bilgilendirici ve yol gösterici olarak hazırladığımız tüm bu materyaller hedef gruplarımız başta olmak üzere eğitimlerin verildiği okullarda, düzenlediğimiz toplantılarda ve sosyal etkinliklerde, bireysel çalışmalarda dağıtılmıştır.
• Anket ve Test Çalışmaları kapsamında eğitimlerimize katılan hedef gruplarımıza yönelik
olarak öntest, sontest şeklinde uygulama yapılmıştır. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projemizde görevlendirilen eğitmenler tarafından hazırlanan testlerin sonuçları proje veri analizi ve raporlama sorumlusu tarafından izlenmiş ve değerlendirilmiş, olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kuzeyin Güçlü Kızları Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 AYANCIK HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ayancikhem57@hotmail.com Tel:3682611987 Faks:3686131461