Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/539 İlköğretimden İş Hayatına Domino Etkisi
Proje Genel Bilgileri
Dünyanın merkezinde bulunan ilimizde kız çocuklarının orta öğretime, özellikle de mesleki eğitime katılım ve okula devam oranlarının arttırılması amaçlanmıştır. Bunun için de özellikle kız öğrencilerimize yönelik olarak eğitimin ve eğitim ortamlarının kalitesinin arttırılması, velilerin özellikle kız çocuklarının eğitimlerinin, iş hayatına ve sosyal hayata aktif olarak katılmalarının önemi hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hedef Kitle;
Devamsızlık yaparak örgün eğitim dışında kalan öğrencilerden özellikle kız çocukları, öğrencilere psikolojik ve mesleki rehberlik yapan öğretmenler, okullarda görev yapan idarici ve öğretmenler, öğrencilerimize işletmelerde mesleki eğitim veren usta öğreticiler, kız çocuklarını okula göndermek istemeyen veya gönderemeyen aileler, (anne-babalar) hedef kitle olarak seçilmiştir.

Ortaklarımız;
Projemizin ortaklarımız; TC. Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Merkez Çeşmeören Ortaokuludur.
Genel Amacı
İnsan kaynağına yatırımın güçlendirilmesi için eğitimin kalitesini artırmak, eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağı güçlendirmek ve özellikle kız çocukları olmak üzere, okula devam oranlarının artırılması.

Özel Amacı
Kurumlar arasında oluşturulacak sinerjiyle özellikle kız çocuklarının okula devamlarının sağlanması, daha cazip ve kaliteli eğitim ortamı sunulması ve rehberlik, eğitim, seminer ve ziyaretler yoluyla kapasite ve farkındalığın artırılması.

Beklenen Sonuçlar
1. Anne, babaların, öğrencilerin ve özellikle kız çocuklarının okula devam oranlarının artırılması için farkındalık artırma, iletişim becerileri, vb. konularında eğitim, seminer ve danışmanlık hizmeti alarak kapasiteleri artmış eğitimci ve idareciler
2. Eğitim ve seminerler yoluyla eğitimin önemi hakkında bilgi sahibi olmuş, iletişim kapasitesi artmış öğrenciler
3. Psikolojik rehberlik ve meslek / kariyer rehberliği hizmetleriyle bilgi ve farkındalığı artmış, ergenlik döneminde kişisel gelişim ve sorunlarının çözümüne yönelik destek almış kız öğrenciler
4. Eğitimin önemi, cinsiyet ayrımcılığı ve iletişim gibi konularda bilgi sahibi olmuş ve kapasiteleri artmış anne – babalar
5. Çorum Merkez Ticaret Meslek Lisesinde ve Merkez Çeşmeören Ortaokulu'nda eğitim kalitesinin artırılması ve eğitim ortamının daha cazip hale getirilmesi için tamamlanan tadilat ve donanımsal altyapı eksiklikleri
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İlköğretimden İş Hayatına Domino Etkisi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 HASANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
corumeml@hotmail.com Tel:3642132394/13 Faks:3642240986