Tüm Duyurular

Linkler
Tütün Yorgunu Çocuklar Sitesi
TRH2.1.IAREFG-II/P03/604 Tütün Yorgunu Çocuklar
Proje Genel Bilgileri
Bölgemizde başta kız çocukları olmak üzere dezavantajlı konumda bulunan çocukların okullulaşma oranını arttırılmasına katkı sağlamak, özel anlamda ise; bölgede eğitim yönünden zayıf konumda bulunan başta kız çocukları olmak üzere tütün çiftçisi çocuklarının okullulaşma oranını artırarak, referans oluşturacak bir pilot çalışma yapmak, tütün çiftçilerinin ve çocuklarının, eğitimin ve okullaşmanın önemi konusunda farkındalıklarını geliştirmek, proje sahasında faaliyet gösteren tüm paydaşların katılımını sağlayarak ortak sinerji oluşturmak, tütün çiftçi ailelerinin sektöre yönelik bilgi ve becerilerini geliştirerek yaşam standardını arttırmak, çocuklarının erken yaşta çalışmasının önüne geçilmasine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Projenin, tütün ziraatı yapılan bölgelerde çalışılacak olması, konuyu spesifik bir noktaya taşımakta ve sektörü iyi tanıyan, konusunda uzman bir ekiple çalışılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu güne kadar bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı dahil hiçbir kurum/kuruluşun genel okullulaştırma kampanyaları dışında proje hedef kitlesine yönelik, proje ve kampanya yürütemeyişinin de altında yatan esas nedeni budur. Projemizle bu uzman kadroyu oluşturacak ve alanında ilk kez bu farkındalığı yaratarak bundan sonra yapılacak tüm proje ve faaliyetlere referans olacağız. Bu amaç etrafında sorunun çözümüne yönelik tüm taraf ve paydaşları (özel sektör, kamu, yerel idareler, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve medya) bir araya getirecek, ortak hedef doğrultusunda ödevleyecek, her birinden azami ölçüde faydalanılacaktır.
Bölgede eğitim yönünden zayıf konumda bulunan başta kız çocukları olmak üzere tütün çiftçi çocuklarının okullulaşma oranını artırarak, referans oluşturacak bir pilot çalışma yapılması.Minimum 150 aileye ve 100 yerel öndere ulaşılması. Tütün çiftçilerinin ve çocuklarının, eğitimin ve okullaşmanın önemi konusunda farkındalıklarının geliştirilmesi. Proje sahasında faaliyet gösteren tüm paydaşların katılımını sağlayarak ortak sinerji oluşturularak uzun vadede vasıflı işgücüne katkıda bulunulması yönünde çalışmalar yapılması.Tütün çiftçi ailelerinin sektöre yönelik bilgi ve becerilerini geliştirerek yaşam standardının arttırılması, çocuklarının erken yaşta çalışmasının önüne geçilmesi yönünde temel adımların atılması.Çocuk ve çocuk hakları konusunda toplumsal bilincin gelişmesinin gerekliliğine katkı sağlanması.
Genel Amacı
Bölgede başta kız çocukları olmak üzere dezavantajlı konumda bulunan çocukların okullulaşma oranını arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
1. Bölgede eğitim yönünden zayıf konumda bulunan başta kız çocukları olmak üzere tütün çiftçisi çocuklarının okullulaşma oranını artırarak, referans oluşturacak bir pilot çalışma yapmak,
2. Tütün çiftçilerinin ve çocuklarının, eğitimin ve okullaşmanın önemi konusunda farkındalıklarını geliştirmek,
3. Proje sahasında faaliyet gösteren tüm paydaşların katılımını sağlayarak ortak sinerji oluşturmak,
4. Tütün çiftçi ailelerinin sektöre yönelik bilgi ve becerilerini geliştirerek yaşam standardını arttırmak, çocuklarının erken yaşta çalışmasının önüne geçmektir.

Beklenen Sonuçlar
Bölgede eğitim yönünden zayıf konumda bulunan başta kız çocukları olmak üzere tütün çiftçi çocuklarının okullulaşma oranını artırarak, referans oluşturacak bir pilot çalışma yapılması.Minimum 150 aileye ve 100 yerel öndere ulaşılması. Tütün çiftçilerinin ve çocuklarının, eğitimin ve okullaşmanın önemi konusunda farkındalıklarının geliştirilmesi. Proje sahasında faaliyet gösteren tüm paydaşların katılımını sağlayarak ortak sinerji oluşturularak uzun vadede vasıflı işgücüne katkıda bulunulması yönünde çalışmalar yapılması.Tütün çiftçi ailelerinin sektöre yönelik bilgi ve becerilerini geliştirerek yaşam standardının arttırılması, çocuklarının erken yaşta çalışmasının önüne geçilmesi yönünde temel adımların atılması.Çocuk ve çocuk hakları konusunda toplumsal bilincin gelişmesinin gerekliliğine katkı sağlanması.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Tütün Yorgunu Çocuklar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU
akayan@omu.edu.tr Tel:3625426762 Faks:3625426761