Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/348 Haydi Kızlar EML'ye
Proje Genel Bilgileri
Haydi Kızlar EML'ye projesi 01.11.2015-31.10.2016 tarihleri arasında Adıyaman'da uygulandı.
Genel Amacı
Eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağı güçlendirilmesi, sektörde çalışanları eğitime dâhil edilip kapasitelerinin arttırılması, eğitim sisteminin dışına çıkmış kız çocukları ve kadınların işgücü piyasasına katılımlarının sağlanması için mesleki becerilerinin ve yeterliklerinin arttırılması, kız çocuklarının MTE' deki oranlarını ve okula devamlarının arttırılması.

Özel Amacı
1.Kız çocuklarının ailelerinde ve yerel aktörlerin farkındalığının arttırılması ve yaşadığı bölgelerde sinerji yaratılması
2.MTE olan okulumuzdaki %0.3 olan kız çocuklarının oranını ve okula devamlarının arttırılması
3.Eğitim sistemi dışında çıkmış kızların sisteme geri kazandırılması
4.Özellikle kız çocukları için eğitim ortamının kalitesinin arttırılması ve MTE rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi

Beklenen Sonuçlar
•Rehberlik ve kapasite artırımı sonucunda MTE'ye 25 kız öğrenci kayıt edilmesi
•Kız çocuklarının EML'ye kayıt oranının arttırılması
•100 ailenin kız çocuklarının eğitimi hakkında bilinç oluşturulması
•Örgün eğitim dışına çıkmış işgücü piyasasında çalışan 50 kızın/kadının eğitime dahil ederek mesleki beceri ve yeterliklerinin arttırılması
•Devamsızlık yapan 50 kız öğrenci okula devamının sağlanması
•20 kişi yurt içi,10 kişi ise yurtdışı çalışma gezilerine katılarak farkındalığının arttırılması
•Yerel kanaat önderleri, eğitim personeli ve diğer paydaşların eğitim hakkında kapasite, moral ve motivasyonlarının geliştirilmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1-Kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması için yapılan işbirliği protokol sayısı, 5
2-Mesleki-Teknik eğitimden mezun olan kız öğrenci sayısı 58
3-Mesleki Rehberlik hizmetlerine katılan personelin sayısı, 60
4-Eğitim verilen ebeveyn sayısı, 21
5-Kızlarını okula göndermeleri için ikna edilmeye çalışılan ve ayrı ayrı ziyaret edilen aile sayısı, 100
6-Ebeveyn ve öğrencilerin bilinç düzeylerinin nasıl artırılması hakkında eğitilen eğitim personeli sayısı, 60
7-Kız çocuklarının okullaşmasının önemi hakkında eğitilen yerel aktör sayısı,8
8-Bilinç artırma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 180
9-Mesleki ve teknik eğitim alanında bilgilendirilen öğrenci sayısı,1150
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Haydi Kızlar EML'ye Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ADIYAMAN MİMAR SİNAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
haydikizlaremlye@hotmail.com Tel:4162272432 Faks:4162272432