Tüm Duyurular

TRH3.1UYEP2/P-03/06 Project on the Establishment of Vocational Testing and Certi...
Proje Genel Bilgileri
CemenTTest Projesi’nin genel hedefi; çok tehlikeli işler sınıfında yer alan çimento sektörünün, çimento üretimiyle ilgili iş piyasası ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun mesleki yeterlilik belgeli, yetkin ve donanımlı personelin istihdamını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaktır. Buna yönelik uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme yapısı kurarak, Sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir potansiyel oluşturup bunun etkin bir şekilde kullanılması ile sektörde bir “iyi yönetişim” örnek uygulaması gerçekleştirilecek, hayat boyu öğrenme desteklenecek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) uyum sağlanacaktır. Bu genel hedef temelinde Cemen∏est Projesi’nin başarmayı amaçladığı özel hedefler; çimento sektöründe özel 3 ulusal meslek standardı (UMS) ve 3 ulusal yeterlilik (UY) hazırlamak, ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ÇESBEM)’in sınav ve belgelendirme süreçleri ile kurumsal prosedürlerini, mevzuatına uygun olarak yapılandırarak 3 UY üzerinden TÜRKAK tarafından akredite olmasını ve MYK tarafından yetkilendirilmesini sağlamaktır.
Genel Amacı
A1 – Çok tehlikeli işler sınıfında yer alan çimento sektörünün, çimento üretimiyle ilgili iş piyasası ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun mesleki yeterlilik belgeli, yetkin ve donanımlı personelin istihdamını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak.
A2 – Uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme yapısı kurarak, Sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir potansiyel oluşturup bunun etkin bir şekilde kullanılması ile sektörde bir “iyi yönetişim” örnek uygulaması gerçekleştirmek, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve AYÇ’ye uyum sağlamak.

Özel Amacı
PA – Çimento sektöründe özel 3 ulusal meslek standardı (UMS) ve 3 ulusal yeterlilik (UY) hazırlamak, ÇESBEM’in sınav ve belgelendirme süreçleri ile kurumsal prosedürlerini, mevzuatına uygun olarak yapılandırarak 3 UY üzerinden TÜRKAK tarafından akredite olmasını ve MYK tarafından yetkilendirilmesini sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
S1 – 3 meslekte Resmi Gazete’de yayınlanmış ve MYK tarafından onaylanmışUMS’ler.
S2 – 3 meslekte MYK tarafından onaylanmış UY’ler.
S3 – 3 meslekte oluşturulmuş SSB, sınav prosedürleri ve araçları.
S4 – İdari ve mali yönetim yapısı tanımlanmış, gerekli insan kaynağı ve altyapı olanakları ile kuruluş ve akreditasyon prosedürleri tamamlanmış ve hizmet kapasitesi geliştirilmiş, kalite güvencesi sağlanmış ÇESBEM.
S5 – Çimento sektöründe temel kariyer bilgileri ile sınav ve belgelendirmeye dair bilgilere hayat boyu öğrenme temelinde erişim çimento sektöründe temel kariyer bilgileri ile sınav ve belgelendirmeye dair bilgilere hayat boyu öğrenme temelinde erişim.
S6 – 3 meslekte oluşturulmuş ve alanda eğitilmiş değerlendiriciler, soru hazırlayıcılar, gözetmenler ile ÇESBEM Personeli ve komisyonlarının üyeleri.
S7 - Yeterlilikleri değerlendirilmiş ve belgelendirilmiş meslek elemanları.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
S1 – Çimento sektörüne özgü 3 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) geliştirildi ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
S2 - Çimento sektörüne özgü 3 adet Ulusal Yeterlilik (UY) geliştirildi ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.
S3 - 2012 yılında çimento sektörüne özgü olarak geliştirilen 3 mesleğin UMS ve UY'si revize edildi.
S4 - MYK'ya yetkilendirme ön başvurusu yapıldı ve başvuru kabul edildi.
S5 - Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2,3 ve 4) mesleklerine dayalı teorik ve performansa dayalı pilot sınavları düzenlendi.
S6 - TÜRKAK'a akreditasyon başvurusu yapıldı ve başvuru kabul edildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu ürün Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu ürün içeriğinden yalnızca ÇEİS sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.