Tüm Duyurular

TRH3.1UYEP2/P-03/06 Project on the Establishment of Vocational Testing and Certi...
Proje Genel Bilgileri
CemenTTest Projesi’nin genel hedefi; çok tehlikeli işler sınıfında yer alan çimento sektörünün, çimento üretimiyle ilgili iş piyasası ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun mesleki yeterlilik belgeli, yetkin ve donanımlı personelin istihdamını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaktır. Buna yönelik uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme yapısı kurarak, Sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir potansiyel oluşturup bunun etkin bir şekilde kullanılması ile sektörde bir “iyi yönetişim” örnek uygulaması gerçekleştirilecek, hayat boyu öğrenme desteklenecek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) uyum sağlanacaktır. Bu genel hedef temelinde Cemen∏est Projesi’nin başarmayı amaçladığı özel hedefler; çimento sektöründe özel 3 ulusal meslek standardı (UMS) ve 3 ulusal yeterlilik (UY) hazırlamak, ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ÇESBEM)’in sınav ve belgelendirme süreçleri ile kurumsal prosedürlerini, mevzuatına uygun olarak yapılandırarak 3 UY üzerinden TÜRKAK tarafından akredite olmasını ve MYK tarafından yetkilendirilmesini sağlamaktır.
Haberler
2. ETAP PİLOT SINAVLAR BAŞTAŞ ÇİMENTO'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Albüm
20 Temmuz 2017 Perşembe, Baştaş Çimento
İlk etabı 24-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Şubesi’nde 13 meslek elemanıyla gerçekleşen pilot sınavların ikinci etabı Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin ev sahipliğinde 16 meslek elemanıyla 17-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlendi.

İlk etabı 24-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Şubesi’nde 13 meslek elemanıyla gerçekleşen pilot sınavların ikinci etabı Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin ev sahipliğinde 16 meslek elemanıyla 17-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlendi.
Gerek Limak Ankara Çimento’da gerekse Baştaş Çimento’da gerçekleşen pilot sınavlara CemenTTest Proje ekibinin yanı sıra ÇESBEM Sınav Yapıcıları da katıldı ve performans sınavların uygulanmasında destek verdi. Hem Limak Ankara Şubesi’nde hem Baştaş Ankara Çimento Fabrikası’nda gerçekleşen Pilot sınavlara toplamda 29 meslek elemanı katılım sağlarken Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2, 3 ve 4) ulusal yeterliliklerine dayalı 30 adet teorik ve performans sınavı gerçekleştirildi.

20 Haziran 2017 SalıMYK CAM, ÇİMENTO VE TOPRAK SEKTÖR KOMİTESİ YENİ ULUSAL YETERLİLİKLER İÇİN 12. KEZ TOPLANDI
23 Mayıs 2017 SalıÇİMENTO SEKTÖRÜNDE ULUSAL YETERLİLİKLERE DAYALI MESLEKİ BELGELENDİRME HİZMETLERİ KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
27 Nisan 2017 PerşembeÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI (2, 3 ve 4) PİLOT TEORİK ve PERFORMANS SINAVLARI YAPILDI
26 Nisan 2017 ÇarşambaTürkiye MYM Ziyaret Edildi
22 Mart 2017 ÇarşambaMERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ- FARİN VE MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ-ÇİMENTO ULUSAL YETERLİLİKLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
21 Mart 2017 SalıMESLEKİ YETERLİLİK KURUMU UZMANLARI’NCA CEMENTTEST PROJESİ YETERLİLİK GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI ZİYARET EDİLDİ
27 Şubat 2017 Pazartesi6 ADET ULUSAL MESLEK STANDARDI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
15 Şubat 2017 ÇarşambaMESLEKİ SINAV VE BELGELENDİRME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İLK DENEME SINAVI YAPILDI
26 Ocak 2017 PerşembeÇESBEM İÇİN MYK ÖN YETKİLENDİRME BAŞVURUSU YAPILDI
25 Ocak 2017 ÇarşambaÇESBEM KOMİTE VE KOMİSYON ÜYELERİNE AKREDİTASYON VE SINAV DEĞERLENDİRİCİSİ EĞİTİMLERİ VERİLDİ
19 Ekim 2016 ÇarşambaÇİMENTO TEST ELEMANI MESLEĞİNİN YETERLİLİK GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI TAMAMLANDI
30 Eylül 2016 CumaSINAV SORU BANKASI GELİŞTİRME ÇALIŞTAYININ İKİNCİSİ DÜZENLENDİ
28 Eylül 2016 ÇarşambaCEMENTTEST TEKNİK ÜST KURULU 2. TOPLANTISI DÜZENLENDİ
22 Eylül 2016 PerşembeMYK SEKTÖR KOMİTESİ 9. KEZ TOPLANDI
10 Ağustos 2016 ÇarşambaMESLEKİ YETERLİLİK KURUMU’NCA AB HİBE FAYDALANICISI KURULUŞLARA 09-10 AĞUSTOS 2016 TARİHLERİNDE “SINAV VE BELGELENDİRME SEMİNERİ” VERİLDİ
24 Haziran 2016 CumaSINAV SORU BANKASI GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
21 Haziran 2016 SalıÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI (2, 3 ve 4) MESLEK STANDARDI VE YETERLİLİĞİ REVİZYONU ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
13 Mayıs 2016 CumaATIK ISIDAN ENERJİ ÜRETİMİ KUMANDA OPERATÖRÜ VE SAHA ELEMANI MESLEK STANDARTLARI GELİŞTİRME ÇALIŞTAYLARI DÜZENLENDİ
20 Nisan 2016 ÇarşambaALTERNATİF YAKIT HAZIRLAMA OPERATÖRÜ MESLEK STANDARDI GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
20 Ocak 2016 ÇarşambaCEMENTTEST PROJEMİZ KABUL EDİLDİ
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu ürün Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu ürün içeriğinden yalnızca ÇEİS sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.