Tüm Duyurular

TRH3.1UYEP2/P-03/48 Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkez...
Proje Genel Bilgileri
Madencilik sektörü ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşımakla beraber; Eskişehir ihracatı için de önemli bir yer etmektedir. Eskişehir ihracatının yaklaşık % 30’una denk gelen madencilik sektörü bu bağlamda deyim yerindeyse şehrimiz ekonomisinin lokomotifi niteliğindedir.
Ancak Türkiye’de madencilik sektöründe hala meslek standartları ve yeterliliklere yönelik kayda değer bir çalışma yapılmamış olup ve iş sağlığı ve güvenliği açısından madencilik tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarında yer alan bir sektördür.
Madencilik sektörü geçmişten bu güne ülkemizde çok fazla kaza, yaralanma ve ölümü tecrübe etmiş; ancak eğitim ve sertifikasyonu ne yazık ki standartlaştırılmamış veya uygulanmamıştır.
Bu nedenle tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılan maden işletmelerinin mesleki yeterlilikleri sınanmamış bireyler tarafından amatörce yürütülmesi nedeniyle 21. Yüzyıl Türkiye için maden sektöründe acı bir dönem olmuştur.
Avrupa Birliği adayı olan ve iş hayatında da birçok AB normunu uygulamaya çalışan Türkiye için maden sektöründe ulusal meslek standartları ve yeterliliklerinin oluşturulması çok önemlidir.
Ulusal yeterlilik sisteminin oluşması için de maden sektörünün önde gelen temsilcileri tarafından desteklenip, maden sektöründe sertifikasyonun genelleştirilmesi için ulusal politikaların başlatılması önem arz etmektedir.
Bu nedenle Eskişehir’in en güçlü sivil toplum örgütü Eskişehir Ticaret Odası olarak; Ulusal Yeterlilik Sistemini kurma ve işletme vizyonunu destekleyerek; 2015 yılında maden sektöründe Türkiye’nin ilk sınav ve belgelendirme merkezini Eskişehir’e kazandırmak üzere yola çıktık.
Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi’ni (ETO-METSEM) de bu kapsamda kurduk.
Bu hedef doğrultusunda ETO-METSEM; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile işbirliği içerisinde ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak mesleki bilgi ve beceri, sınav ve belgelendirme merkezi kurmak ve işletmeyi kendine ilke edinmiştir.
Nitelikli işgücünün iş dünyası ile buluşturulması, Türkiye ve Dünya’da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli şartlarından biridir. Türkiye’de nitelikli iş gücünün tanınırlığı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu, kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilikler ile bütünleşik bir yapı olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile sağlanmaktadır. İşbu Çerçeve kapsamında Türkiye’de mesleki beceri ve yetkinlikler; Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olmuş kurumlar tarafından belgelendirilmektedir.
Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi (ETO-METSEM) Projesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği içerisinde Avrupa Birliği ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek amacına katkıda bulunmak ve ulusal meslek standartları geliştirme, mesleki bilgi ve beceri, sınav ve belgelendirme merkezi kurmak ve işletmeyi amaçlamaktadır.
Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri oluşturmak; ilgili alt sektörlerde ulusal yeterliliklere uygun pratik ve teorik sınav materyali hazırlamak, sınav yapmak ve mesleki bilgi ve becerileri belgelendirmek ETO-METSEM stratejik hedefleri arasındadır.
1 Şubat 2016 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlayan Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi, Eskişehir’in madencilik sektöründeki kabiliyetini geliştirmeyi, Türkiye’nin 5 milyar dolar olan madencilik ihracatını artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda ETO-METSEM, Türkiye’de madencilik sektörüne yön verecek ve sektörde belgelendirmede yetkili ilk kuruluş olacaktır.
Ülkemizin madencilik sektörünün Avrupa standartları seviyesine ulaşabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeterliliklerin yerine getirebilmesi için de ETO-METSEM kilit görev üstlenecektir.
Genel Amacı
“Avrupa Birliği ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek.”
“Ulusal meslek standartları geliştirme, mesleki bilgi ve beceri, sınav ve belgelendirme merkezi kurmak ve işletmek.”

Özel Amacı
Avrupa Birliği ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulmasına katkı sağlamak, Ulusal meslek standartları geliştirme, mesleki bilgi ve beceri, sınav ve belgelendirme merkezi kurmak ve işletmek, Maden sektöründe: Kırma ve Öğütme Tesis Sorumlusu, Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu ve Öğütme (Değirmen) Operatörü Ulusal Meslek Standartları ve Kırma ve Öğütme Tesis Sorumlusu, Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu, Öğütme (Değirmen) Operatörü, Kırma Eleme Tesis Operatörü, Mermer-Doğaltaş Ocakçısı, Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı, Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı Ulusal Yeterlilikleri oluşturmak; Mermer-Doğaltaş Ocakçısı, Kırma Eleme Tesis Operatörü, Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı kapsamlarında Ulusal Yeterliliklere uygun pratik ve teorik sınav materyali hazırlamak, sınav yapmak ve mesleki bilgi ve becerileri belgelendirmek, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC17024 kalite yönetim sistemine göre akredite edilmek, 5544 sayılı kanun ve bu kanın uyarınca yayımlanmış ikincil mevzuat doğrultusunda, sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak üzere MYK tarafından yetkilendirilmektir.

Beklenen Sonuçlar
“Maden sektöründe çalışacak, mesleki bilgi ve beceri, sınav ve belgelendirme merkezi kuruldu.”
“Maden sektöründe: Kırma ve Öğütme Tesis Sorumlusu, Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu ve Öğütme (Değirmen) Operatörü Ulusal Meslek Standartları ve Kırma ve Öğütme Tesis Sorumlusu, Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu, Öğütme (Değirmen) Operatörü, Kırma Eleme Tesis Operatörü, Mermer-Doğaltaş Ocakçısı, Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı, Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı Ulusal Yeterlilikleri oluşturuldu; Mermer-Doğaltaş Ocakçısı, Kırma Eleme Tesis Operatörü, Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı kapsamlarında ulusal yeterliliklere uygun pratik ve teorik sınav materyali hazırlandı.”
“TÜRKAK’tan TS EN ISO/IEC17024 standartlarına göre akreditasyon sağlandı.”
“MYK tarafından mesleki bilgi test etme ve belgelendirme yetkisi alındı”
“Sınav ve belgelendirme hizmetleri, MYK mevzuatı doğrultusunda yürütülmeye başlandı.”
“Projede maden sekötründe ulusal test ve sertifikasyon sistemi geliştirilmesine katkıda bulunuldu. Kurulan merkez maden sektörünün kullanımına sunuldu.”

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Hazırlanan UMS: Kırma Eleme Tesis Sorumlusu (Seviye 4), Kırma Eleme ve Öğütme Tesis sorumlusu (Seviye 5), Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3).
Hazırlanan UY: Kırma Eleme Tesis Sorumlusu (Seviye 4), Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu (Seviye 5), Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3), Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3), Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 3), Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 4), Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3), Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4) ve Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4).

Maden sektöründe çalışacak, mesleki bilgi ve beceri, sınav ve belgelendirme merkezi kuruldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
cagatayyilmaz@etonet.org.tr Tel:2222222626 Faks:2222307233