Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/463 Bölgenin İhtiyaç Duyduğu Sektör Odaklı Nitelikli Eleman Ye...
Proje Genel Bilgileri
Gerek yerel gerekse ulusal çapta devam eden işsizlikle mücadele güzel sonuçlar verse de yeni iş olanaklarının ortaya çıkmasına rağmen bölgemizdeki genç işsiz sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun en önemli nedeni bölgemizdeki genç işsizlerin ya ilkokul mezunu olmaları ya da mesleki eğitimlerini yarıda bırakarak okulu terk etmeleri nedeniyle herhangi bir mesleği öğrenememiş olmalarıdır. Bölgemizde İşgücü talebi var ama bu talebi karşılayacak nitelikli çalışacak insanı bulamama sorunu vardır. Aslında sorun işsizlik sorunu değil mesleksizlik sorunudur. Projemiz ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak söz konusu sorunları azaltacak bir dizi faaliyetten oluşmaktadır..
PROJENİN AMAÇLARI

Projenin genel hedefi;
Elbistan bölgesinde yaşayan lise ve daha düşük öğrenim düzeyine sahip işsiz gençlerin ,çeşitli mesleki eğitim programlarından geçirilerek,genç işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
Elbistan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan projenin özel hedefleri;
- 144 vasıfsız gencin gazaltı kaynakçılığı eğitiminden geçirildikten sonra işe yerleştirilmeleri,böylece öğrenim düzeyi düşük gençlerin istihdamının sağlanması
-144 kursiyerin genel beceri eğitimlerine katılması sonucu çalışanların sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunarak verimli bir iş ortamı oluşturmalarının sağlanması
- kariyer geliştirme merkezi açmak suretiyle öğrencilerin profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmalarının sağlanması,
-ilçemizde mesleki eğitimine ait projeksiyonların geliştirilmesinde sağlıklı verilere ulaşılması.
- okul-işletme eşleşmesi hedefli, odak gurup görüşmeleri yapmak suretiyle eğitim kurumları ve iş dünyası arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesi
- 340 öğrenci ve velisinin bilinçlendirilmesi böylece mesleki eğitimde okul terklerinin azaltılması
- atolyelerin zenginleştirilmesi yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilmesi
- tükenmişlik sendromu yaşayan mesleki eğitim öğretmenlerinin işe uyumlarının sağlanması

BEKLENEN SONUÇLAR

-Projenin uygulanması ve tamamlanması için gerekli bilgi altyapısına sahip, istenen amaçlara ulaşmada sorumluluk alabilecek nitelikte bir proje ekibi çalışmaya başladı.
-Yerel basın, ilgili paydaşlar ve yerel halk hazırlanan projenin öneminin kavradı.
-Proje ekibi, 15-29 yaşları arasındaki 144 vasıfsız gence kolayca ulaşabiliyor.
-Kurs ve stajların bitiminde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte yetişen 144 gazaltı kaynakçısından 100 ü işletmelerde çalışmaya başladı.
-Genel beceri eğitimlerine katılan kursiyerler işyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmanın önemini kavradı.
-Kariyer geliştirme merkezinde bilgileri artan gençler geleceğe ait daha sağlıklı kariyer planlamaları yapmaya başladılar.
-Aile ziyaretlerinde velileri ikna çabası sonuç verdi.okul terkleri %70 azaldı .mesleki eğitimde okullaşma arttı.
-İlçemiz mesleki eğitiminin durumunu yansıtan raporun hazırlanmasıyla geleceğe ait daha sağlıklı projeksiyonlar geliştirilmeye başlandı.
-Zenginleştirilen 5 atölyede eğitim alan öğrencilerin eğitim kalitesi artı.
-Tükenmişlik sendromu yaşayan 12 öğretmen okuldaki ders dışı etkinliklere aktif olarak katılıyor .
-Elbistan ilçesi başta olmak üzere, kamu kuruluşları, özel sektör ve Çevre ilçelerde genç işsizlere yönelik çalışmalar ivme kazandı..

TEMEL FAALİYETLER

1-Proje takip ve uygulama ekibinin kurularak ekip toplantılarının yapılması
2-Proje Tanıtım faaliyetlerinin başlatılması
3- Hedef kitlenin tespiti
4-Gazaltı kaynakçılığı eğitimlerinin verilerek stajların başlaması
5-Genel beceri eğitimlerinin yapılması
6- Elbistan meslek yüksek okulu bünyesinde kariyer geliştirme merkezinin açılarak programlarına başlaması
7-Okul –işletme eşleşme hedefli olarak odak gurup görüşmelerinin yapılaması
8-Okul terklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması
9- Mesleki eğitimin durumunu yansıtan çalışmaların başlatılarak ilgili raporun hazırlanması
10-Bölgedeki mesleki eğitim kurumlarının atölyelerinin zenginleştirilmesi
11-Gelişmiş sanayi kuruluşlarına sahip öncelikli 2. Bölgedeki işletmelere mesleki eğitim öğretmenlerinin gezilerinin yapılması
12-Proje sürecinde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlarla paylaşılması
Genel Amacı
Projenin genel hedefi;
Elbistan bölgesinde yaşayan lise ve daha düşük öğrenim düzeyine sahip işsiz gençlerin ,çeşitli mesleki eğitim programlarından geçirilerek,genç işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Elbistan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan projenin özel hedefleri;
- 144 vasıfsız gencin gazaltı kaynakçılığı eğitiminden geçirildikten sonra işe yerleştirilmeleri,böylece öğrenim düzeyi düşük gençlerin istihdamının sağlanması
-144 kursiyerin genel beceri eğitimlerine katılması sonucu çalışanların sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunarak verimli bir iş ortamı oluşturmalarının sağlanması
- kariyer geliştirme merkezi açmak suretiyle öğrencilerin profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmalarının sağlanması,
-ilçemizde mesleki eğitimine ait projeksiyonların geliştirilmesinde sağlıklı verilere ulaşılması.
- okul-işletme eşleşmesi hedefli, odak gurup görüşmeleri yapmak suretiyle eğitim kurumları ve iş dünyası arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesi
- 340 öğrenci ve velisinin bilinçlendirilmesi böylece mesleki eğitimde okul terklerinin azaltılması
- atolyelerin zenginleştirilmesi yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilmesi
- tükenmişlik sendromu yaşayan mesleki eğitim öğretmenlerinin işe uyumlarının sağlanması

Beklenen Sonuçlar
1-Proje takip ve uygulama ekibinin kurularak ekip toplantılarının yapılması
2-Proje Tanıtım faaliyetlerinin başlatılması
3- Hedef kitlenin tespiti
4-Gazaltı kaynakçılığı eğitimlerinin verilerek stajların başlaması
5-Genel beceri eğitimlerinin yapılması
6- Elbistan meslek yüksek okulu bünyesinde kariyer geliştirme merkezinin açılarak programlarına başlaması
7-Okul –işletme eşleşme hedefli olarak odak gurup görüşmelerinin yapılaması
8-Okul terklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması
9- Mesleki eğitimin durumunu yansıtan çalışmaların başlatılarak ilgili raporun hazırlanması
10-Bölgedeki mesleki eğitim kurumlarının atölyelerinin zenginleştirilmesi
11-Gelişmiş sanayi kuruluşlarına sahip öncelikli 2. Bölgedeki işletmelere mesleki eğitim öğretmenlerinin gezilerinin yapılması
12-Proje sürecinde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlarla paylaşılması


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
S1 - 174 vesıfsız işsize Gaz Altı Kaynakçılığı eğitimi verilmiştir.
S2 - 174 katılımcı Genel Beceri alanında sertifika almaya hak kazanmıştır.
S3 - 174 katılımcı Staj ve Çıraklık eğitimine katılmıştır.
S4 - 420 öğrenci Kariyer Yönlendirme ve Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır.
S5 - 85 katılımcı proje sonunda istihdam edilmiştir.
S6 - 1 adet üniversite-sanayi işbirliği protokolü yapılmıştır.
S7 - 5 adet Kariyer Geliştirme Merkezi açılmıştır.
S8 - Mezun izleme sistemi kurulmuştur.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Bölgenin İhtiyaç Duyduğu Sektör Odaklı Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ELBİSTAN BELEDİYESİ
Tel:3444152020 Faks:3444152002