Tüm Duyurular

Linkler
Sanayi Sektörüne Kaynakçı Yetiştirme Merkezi Facebook Hesabı
Proje web sayfası
TRH1.3.PREII/P-03/14 Sanayi Sektörüne Kaynakçı Yetiştirme Merkezi Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
A1 – Kayıtlı istihdamı teşvik etmek.
A2 – İşverenleri kayıt dışı istihdamın zararları ve kayıtlı istihdamın faydaları konusunda bilinçlendirmek
A3 – Mesleki yetersizlik sebebiyle kayıt dışı çalışmak zorunda kalan bireylere mesleki eğitim vermek suretiyle meslek sahibi olmalarını ve kayıt dışı çalışmalarını önlemek.
A4 – Ortak yada iştirakci olarak projeye dahil ederek bu konuda kayıt dışı istihdam konusunda ortak proje geliştirmelerini sağlamak ve proje kapasitelerini geliştirmek.

Özel Amacı
PA – Turhal da yaşayan 16-35 yaş arası kayıt dışı çalışan ve hiçbir meslek sahibi olmayan 150 bireye proje kapsamında mesleki eğitim vermek. Çalışanları ve işverenleri kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak.

Beklenen Sonuçlar
S1 – "Sonuç Başlığı 1" Kayıtlı istihdam oranları arttırıldı
S2 – “Sonuç Başlığı 2" Çalışanlar kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirildi
S3 – "Sonuç Başlığı 3" Eğitim Merkezi kuruldu
S4 – “Sonuç Başlığı4" İşverenler teşvikler konusunda bilinçlendirildi
S5 – "Sonuç Başlığı 5" Kayıtlı istihdam konusunda farkındalık oluşturuldu
S6 – “Sonuç Başlığı 6" Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları ile kayıt dışı istihdam konusunda ortak proje yürütüldü ve proje kapasiteleri geliştirildi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Sanayi Sektörüne Kaynakçı Yetiştirme Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 TURHAL BELEDİYESİ
murat.demirell@hotmail.com Tel:3562751031 Faks:3562761156