Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/5 Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Etkinliğinin Arttırılm...
Proje Genel Bilgileri
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi – II kapsamında Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda MEGDER (Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği) liderliği, VANSIAD (Van Sanayici İş Adamaları Dermeği) ve Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi ortaklığı ile yürütülen “Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Etkinliğinin Arttırılması’’ projesi 01.10.2016 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.
İstihdama katılımda dezavantajlı konumda olan kadınların bölgede işgücüne talep duyan hizmet sektöründe istihdam edilebilirliği , girişimciliğinin arttırılması, mesleki eğitim programlarına erişimlerinin ve toplumsal hayata dahil olmalarının güçlendirilmesi amaçlanan 12 ay sürecek olan proje Türkiye- Doğu Anadolu Bölgesi (TRB2)- Van, Bitlis, Muş, Hakkari İllerinde yürütülecektir.
Genel Amacı
Kadınlar için hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesi

Özel Amacı
Proje ile ;
1-Hizmet Meslekleri Eğitim ve Kariyer Danışma Merkezi oluşturularak;
2-26 -45 yaş aralığında 20 engelli kadının büro yönetimi ve sekreterlik, ülke içinde yerinden olmuş 20 kadının Pazarlama, Perakende Satış Elemanı mesleki eğitim kursları ,staj uygulamaları ile mesleki becerilerinin geliştirilerek kentsel iş kollarında istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi,
3- Şiddet mağduru ve yoksulluk riski taşıyan 40 kadın girişimcilik eğitimleri ile nitelikli sürdürülebilir işlere sahip olmalarının desteklenmesi,
4-Göçle gelen 300 kadının Sosyal Destek Programları [farkındalık eğitimleri ( kentlilik bilinci, ortak yaşam kültürü, kadının insan hakları, aile içi iletişim , aile içi şiddet, kişisel gelişim (iş arama teknikleri, CV hazırlama , etkili beden dili kullanımı, iş gücü piyasası becerileri, kamusal hizmetler)eğitimlerinden oluşan sosyal destek programları ve danışmanlık hizmetleri ile desteklenerek; kişisel ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilmesi ve işgücü piyasasının durumuna ilişkin farkındalık geliştirilmesi
5–Kadın istihdamının ve işgücüne katılımının az olduğu Van ,Muş, Bitlis , Hakkari illerinde farkındalık eğitimleri ,Farkındayız isimli kampanya vb. araçlarla Kadınların mesleki eğitim programlarından yararlanma oranlarının arttırılması ve kadınlara yönelik mesleki eğitim kurs sayılarının arttırılması , kadının hayat boyu eğitime katılımı
amaçlanmaktadır.

Beklenen Sonuçlar
S1-Van İlinde engelli, yerinden olmuş, şiddet görme riski olan ve yoksulluk riski taşıyan kadınlara sürdürülebilir eğitim ve sosyal güçlendirme hizmet sunumlarının gerçekleştirileceği donanımlı hizmet meslekleri eğitim ve kariyer danışmanlığı merkezi oluşturuldu. S2-Van İlinde ikamet eden 26-45 yaş aralığında 20 engelli kadın büro yönetimi ve sekreterlik, ülke içinde yerinden olmuş 20 kadının pazarlama, perakende satış elemanı MEB onaylı ulusal geçerliliğe sahip sertifikalı mesleki eğitim kursları ve staj programları ile desteklendi ; kentsel işgücü piyasasının taleplerini karşılar mesleki formasyona sahip kılındı %60’ının nitelikli işlerde istihdam edilmeleri sağlandı. S3- Van İlinde ikamet eden 26-45 yaş aralığında 20’si şiddet görme riski olan ,20’si yoksulluk riski altında olmak üzere 40 kadın KOSGEB oanaylı sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile desteklendi; girişimcilik bilgisi ve ruhu kazandırıdı ve %10’unun KOSGEB yeni girişimci desteklerinden yararlanarak kendi işini kurmaları sağlandı. S4- Van ilinde ikamet eden 300 kadın aile içi iletişim,aile içi şiddet, kadın hakları, kentlilik bilinci ve kamusal erişim, İş gücü piyasası ve kişisel gelişim farkındalık eğitimleri ile desteklendi. ; şiddet öğelerini tanıma farkındalığı ve şiddetle mücadele kapasitesi kazandırıldı, aile içi ilişki ve iletişim kalitesi arttırılacak, hakları konusunda farkındalık ve hakların kullanımı konusunda güçlendirildi. Kentli birey / aktör / paydaş olduklarının farkına
Genel Amacı
Kadınlar için hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesi

Özel Amacı
Proje ile ;
1-Hizmet Meslekleri Eğitim ve Kariyer Danışma Merkezi oluşturularak;
2-26 -45 yaş aralığında 20 engelli kadının büro yönetimi ve sekreterlik, ülke içinde yerinden olmuş 20 kadının Pazarlama, Perakende Satış Elemanı mesleki eğitim kursları ,staj uygulamaları ile mesleki becerilerinin geliştirilerek kentsel iş kollarında istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi,
3- Şiddet mağduru ve yoksulluk riski taşıyan 40 kadın girişimcilik eğitimleri ile nitelikli sürdürülebilir işlere sahip olmalarının desteklenmesi,
4-Göçle gelen 300 kadının Sosyal Destek Programları [farkındalık eğitimleri ( kentlilik bilinci, ortak yaşam kültürü, kadının insan hakları, aile içi iletişim , aile içi şiddet, kişisel gelişim (iş arama teknikleri, CV hazırlama , etkili beden dili kullanımı, iş gücü piyasası becerileri, kamusal hizmetler)eğitimlerinden oluşan sosyal destek programları ve danışmanlık hizmetleri ile desteklenerek; kişisel ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilmesi ve işgücü piyasasının durumuna ilişkin farkındalık geliştirilmesi
5–Kadın istihdamının ve işgücüne katılımının az olduğu Van ,Muş, Bitlis , Hakkari illerinde farkındalık eğitimleri ,Farkındayız isimli kampanya vb. araçlarla Kadınların mesleki eğitim programlarından yararlanma oranlarının arttırılması ve kadınlara yönelik mesleki eğitim kurs sayılarının arttırılması , kadının hayat boyu eğitime katılımı
amaçlanmaktadır.

Beklenen Sonuçlar
S1-Van İlinde engelli, yerinden olmuş, şiddet görme riski olan ve yoksulluk riski taşıyan kadınlara sürdürülebilir eğitim ve sosyal güçlendirme hizmet sunumlarının gerçekleştirileceği donanımlı hizmet meslekleri eğitim ve kariyer danışmanlığı merkezi oluşturuldu. S2-Van İlinde ikamet eden 26-45 yaş aralığında 20 engelli kadın büro yönetimi ve sekreterlik, ülke içinde yerinden olmuş 20 kadının pazarlama, perakende satış elemanı MEB onaylı ulusal geçerliliğe sahip sertifikalı mesleki eğitim kursları ve staj programları ile desteklendi ; kentsel işgücü piyasasının taleplerini karşılar mesleki formasyona sahip kılındı %60’ının nitelikli işlerde istihdam edilmeleri sağlandı. S3- Van İlinde ikamet eden 26-45 yaş aralığında 20’si şiddet görme riski olan ,20’si yoksulluk riski altında olmak üzere 40 kadın KOSGEB oanaylı sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile desteklendi; girişimcilik bilgisi ve ruhu kazandırıdı ve %10’unun KOSGEB yeni girişimci desteklerinden yararlanarak kendi işini kurmaları sağlandı. S4- Van ilinde ikamet eden 300 kadın aile içi iletişim,aile içi şiddet, kadın hakları, kentlilik bilinci ve kamusal erişim, İş gücü piyasası ve kişisel gelişim farkındalık eğitimleri ile desteklendi. ; şiddet öğelerini tanıma farkındalığı ve şiddetle mücadele kapasitesi kazandırıldı, aile içi ilişki ve iletişim kalitesi arttırılacak, hakları konusunda farkındalık ve hakların kullanımı konusunda güçlendirildi. Kentli birey / aktör / paydaş olduklarının farkına

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
S1 - Meslekleri eğitim ve kariyer danışmanlığı merkezi oluşturuldu.
S2 - 20 engelli kadının büro yönetimi ve sekreterlik, ülke içinde yerinden olmuş 20 kadının Pazarlama, Perakende Satış Elemanı mesleki eğitim kursları ,staj uygulamaları ile istihdama katılabilirlikleri artytırıldı.
S3 - 40 kadın KOSGEB oanaylı sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile desteklendi.
S4 - 300 kadın aile içi iletişim,aile içi şiddet, kadın hakları, kentlilik bilinci ve kamusal erişim, İş gücü piyasası ve kişisel gelişim farkındalık eğitimleri ile desteklendi.
S5 - 4 ilde 749 kişinin katılımı ile farkındalık eğitimi toplantıları yapıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 MESLEKİ EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİK DESTEKLEME DERNEĞİ
megdervan@gmail.com Tel:5324972098 Faks: