Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/273 Meslekte Dikiş Tutturan Kadınlar
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Tokat’taki dezavantajlı kadınlara yönelik mesleki eğitim uygulamalarıyla kadınların mesleki yeteneklerinin artmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
1.Tokat’ta yaşayan dezavantajlı kadınlara eğitim ve iş hayatında fırsat eşitliği sağlanması,
2.Kadınların iş koşullarına uyumunun artırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi,
3.Kadınların ev ekonomisine katkısı için kültürel ve ekonomik gelişiminin desteklenmesi,
4.Mesleki eğitim sisteminin etkinliğinin artırılması,
5.HBÖ farkındalığının artırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1.Eğitime katılan kadınlar meslek sahibi oldu.
2.Tokat’ta kayıtlı kadın işgücü arttı.
3.Kadınların ev ekonomisine katkısı arttı.
4.Tokat’ta mesleki eğitime katılan kadın sayısı arttı.
5. İlin eğitim seviyesi yükseldi
6.Kadınlar üzerinde mesleki eğitimler olumlu etki yarattığı için kurslara verilen önem arttı.
7.Hayat boyu öğrenme kapsamındaki projelerin farkındalığı gelişmiş oldu.
8.Tekstil sektörüyle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği gelişti. Sektörün kurslara verdiği önem ve itibar arttı.
9. Kadınlarda özgüven duygusu gelişti.
10.Kadınların kendilerini toplumun birer ferdi olarak görmeye başladı.
11.İş hayatına atılmada kadınlarımızın önündeki engeller ortadan kalktı.
12.Ailenin yapıtaşı olan kadınlar işe başlamanın ve değer yaratmanın bilincine vararak eğitime verdikleri önem arttığı için çocuklarını eğitime daha çok yöneltti.
13.Toplumun bu tür projelere bakış açısı ve verdikleri önemde artış görüldü.
14. Kursumuzdaki başarı ve tanıtım çalışmalarının uzun soluklu olması nedeniyle kurs açılması taleplerinde artış görüldü.
15.Hem iş hem aş hemde psikolojik olarak sosyal hayatlarında iyileşme yaşayan
kadınların rehabilite edildiklerini gözlemledik. Dolayısıyla dolaylı olarak toplum sağlığına olumlu etkiler sağlanmış oldu.
16.Sektörün nitelikli eleman ihtiyacı karşılanmış oldu.
17. Aktif işgücü artışı yaşanan bölgenin ekonomik olarak kalkınmasınada katkı sağlanmış oldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1.Kadınlar, işgücüne kazandırıldı,sürekliliği sağlandı,eğitimin önemi hakkında bilinçlendirildi.
2.Meslekieğitime talep çoktu,eğitimlerin önemi kavrandı.İşbaşı programlarıyla iş hayatını tanıma fırsatı bulup ev ekonomilerine katkı sağladı.
3.57 kursiyerden,50 kadın MEB sertifikası aldı.
4.16 kişi işbaşı programına kayıtlı.
5.Eğitime, kurumlara,hayata bakış açıları değişti,özgüvenleri arttı.
Sosyo ekonomik açıdan iyileşme sağlandı.
6.Projemiz başarılarıyla diğer projelere örnek gösterildi.
7.En iyi makineler ve eğitmenlerle kursiyerlere eğitim verildi.
8.Kurulan atölye sektörün ihtiyacına cevap verebilecek durumdadır.
9.Kurulan atölyemizde erkeklere de kurs verilebilir.

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Meslekte Dikiş Tutturan Kadınlar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 TOKAT ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
mustafafirtina60@hotmail.com Tel:3562141653 Faks: