Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/534 Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Atakum’da yaşayan işgücü piyasasına ulaşmada problem yaşayan dezavantalı gruplardan kadınlara ve engellilere hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde temel ve mesleki beceriler kazandırmak suretiyle istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak.

Özel Amacı
1-Atakum’da yaşayan 25-64 yaş arasındaki 40 kadına ve 25-64 yaş arasında, el becerisi gerektiren uygulamaları yapabilen 10 engelli kadına ‘‘Seramik Serbest Şekillendirme’’, ‘‘Çinicilik’’ ve ‘‘Cam Boncuk Yapımı’’ alanlarında meslek sahibi yapmak,
2-Katılımcılara ‘’Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitimi ‘’ vererek bilgisayar okur-yazarlığı konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,
2-Mesleki eğitim alan katılımcılara kendi işyerlerini kurabilmeleri için girişimcilik eğitimleri vermek,
3- Katılımcılara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında temel eğitim ve sertifikalı İlkyardım eğitimi vermek,
4-Katılımcılara yaptıkları ürünleri pazarlayabilme yetkinliğine ulaşabilmeleri için pazarlama ve satış eğitimleri vermek,
5-Meslek sahibi olmayan kadınları aktif ve üretici hale getirerek, aile bütçelerine katkı sağlayacak beceriler kazandırmak,
6-Temel ve mesleki anlamda katılımcılara kendi işyerlerini kurabilmeleri için rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek,
7-Katılımcıların özgüven duygularının, iletişim ve empati becerilerinin gelişmesi kişisel gelişim seminerleri düzenlemek.
8-Mesleki eğitim alan katılımcıların kendisi, çevresi ve sevdikleri için üretim yapabilmesini sağlamak,
9-Toplumun çeşitli kültür ve gelir düzeylerine mensup kesimlerini aynı ortamda bir araya getirerek toplumsal barışa katkıda bulunmak
10-Proje katılımcılarının yanlarında getirmek durumunda kalacakları çocukları için kreş birimi oluşturmak ve uzman öğretmen/bakıcı imkanı sağlamak

Beklenen Sonuçlar
1-25-64 yaş arası 40 kadın ve 25-64 yaş arası 10 engelli kadın ‘‘Seramik Serbest Şekillendirme’’ , ‘Çinicilik’’ ‘ve ‘’Cam Boncuk Yapma’’ alanlarında mesleki eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi olmaları sağlanacak,
2-25-64 yaş arası 40 kadının ve 25-64 yaş arası 10 engelli kadına sertifikalı ‘‘Temel Bilgisayar Kullanma Eğitimi’’ verilecek ve teknolojiden yararlanmaları ve böylece bilgiye ulaşma, kendilerini geliştirme ve sürekli öğrenmelerine katkı sağlanacaktır.
3- 25-64 yaş arası 40 kadın ve 25-64 yaş arası 10 engelli kadın girişimcilik ve satış pazarlama eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi olmaları sağlanacak,
4- 40 kadın ve 10 engelli kadının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve İlkyardım konularında bilinç ve bilgi düzeyinin artması sağlanacak,
5-Turizm sektörünün hediyelik eşya işgücü piyasasına nitelikli 50 kadın (10 kadın engelli) işgücü kazandırılacak
6- Toplumla entegre olunan engelli sayısının artırılmasına katkı sağlanacak,
7-Yerelde yaşayan ve meslek sahibi olmayan diğer kadınların ve engellilerin morallerini yükseltecek ve onları pozitif yönde heyecanlandıracaktır.
8-Projenin örnek teşkil etmesi ve hayat boyu öğrenme kapsamında başka projelerin şekillenmesinde etkili olacak ve bu konularda yeni projeler hazırlamaya motive edecektir.
9- Turizm kenti olma yolunda şehri tanıtan kültürel ürünler ve hediyelik eşya ihtiyacına katkı sunulacak,

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projemiz kapsamında işgücü piyasasına ulaşmada sorun yaşayan 25-64 yaş arası işsiz 10'u engelli toplam 50 kadın 312 Saat Çini işlemeci-Çinici,176 Sat Tahrirci-Çinici mesleki eğitimlerini alarak donanımlı bir işgücü haline gelirken, 32 Saat Girişimcilik Eğitimi ile kendi işini kurmak isteyenler için faydalanabileceği destek ve izlemesi gereken süreçler hakkında bilgilendirilerek donanım kazandırılmıştır. Bununla birlikte 24 Saatlik İşgüvenliği İşçi Sağlığı ile 18 Saat İlk YArdım Eğitimleri ile işgücü piyasası içinde karşılaşılabilecek her tür insan yaşamını etkileyen riskler-önemlemleri-meydana gelmesi halinde ne yapmaları gerektiği hususunda eğitim alarak sertifilandırılmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ATAKUM BELEDİYESİ
elifoklu@gmail.com Tel:3624444055 Faks: