Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/901 Hayat Yeniden Başlıyor
Proje Genel Bilgileri
Yenilenen Hayatlar Mutlu İnsanlar
Genel Amaç;Toplumda öğrenme yöntem ve tekniklerini geliştirerek;Mesleki eğitimlerin verilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, öğrenmenin devamlılığı için öğrenmeyi öğreterek yetişkinleri hayat boyu öğrenmeye dahil edilmesidir.
Özel Amaçlar;1.Özellikle dezavantajlı kişiler kabul edilen ve 25-64 yaşlarındaki yetişkinlerin temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin arttırılması,

2.Öğrenme kalitesinin artırılması için HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

3.Eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması,

4.HBÖ yaklaşımıyla bütüncül eğitimler vererek farkındalığın arttırılması,

5.Yeni öğrenme medot ve modüllerin geliştirilmesi

6.Çeşitli sebeplerden dolayı eğitimden mahrum kalan kişilere eğitim olanaklarının sağlanması

7.STK ve kamu kurum personelinin kapasitelerinin arttırılması,
Genel Amacı
Proje kapsamında;
Özellikle 25-64 yaş aralığında olan niteliksiz olduğu için istihdam edileblmesi zor olan ve dezavantajlı gruplar olarak ilimizde önemli yer tutan bu gruplara mesleki kurslar vermektir.
Bu proje ile teklif çağrısının amaçları ve öncülüğü doğrultusunda çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatı bitmiş ve eğitime dahil olma noktasında sorunlar yaşayan yetişkinlere yeni yöntemler geliştirerek hedef kitleyi eğitime dahil etmektir.Bu yöntemlerin başında yetişkinlerin eğitime ulaşmasını sağlamaktır. Daha sonra bu hedef kitleyi yayın eğitim yöntemi ile eğitime dahil ederek HBÖ 'ye katılımlarını desteklemektir.

Özel Amacı
Teklif çağrısının beklenen sonuçları doğrultusunda 80 yetişkine mesleki eğitimler başta olmak üzere diğer bütüncül vr farkındalık eğitimleri verilecektir.
Bu kapsamda; Mesleki Eğitimler
1- Otomotiv LPG Montaj ve Bakım Onarımı
2- Otomotiv Elektrikçisi
3- Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri (Kuaförlük)
4- Aşçılık (Yiyecek İçecek Hazırlama)
Eğitimleri olacaktır. Genel beceri eğimleri olarak;GİRİŞİMCİLİK, İŞGÜVENLİĞİ, MESLEKİ İNGİLİZCE,BİGİSAYAR KULLANIMI eğitimleri verilecektir.

Beklenen Sonuçlar
Mesleki eğitim programının sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer; mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanacak, alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olacak, mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek, mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlilikleri kazanacak, kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip oalcaklatdır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında;
20 kişi Otomotiv LPG Montaj ve Bakım Onarımı alanında mesleki eğitim alarak otomotiv sektöründe istihdam olanağı kazandı,
20 kişi Otomotiv Elektrikçisi alanında mesleki eğitim alarak otomotiv sektöründe istihdam olanağı kazandı,
20 kişi Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri (Kuaförlük) alanında mesleki eğitim alarak Kuaförlük sektöründe istihdam olanağı kazandı,
20 kişi Aşçılık (Yiyecek İçecek Hazırlama) alanında mesleki eğitim alarak Aşçılık (Yiyecek İçecek Hazırlama) sektöründe istihdam olanağı kazanmıştır.
Hedef grupların özellikle isthdamına yönelik güncel eitimler verilecektir.
Projenizin benzer proje ve faaliyetlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Hayat Yeniden Başlıyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.