Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/901 Hayat Yeniden Başlıyor
Proje Genel Bilgileri
Yenilenen Hayatlar Mutlu İnsanlar
Haberler
Projesi Kapanış kokteyli (toplantısı) Albüm
25 Ağustos 7201 Cumartesi, Elazığ Kültür Park mauratülaziz Salonu
Fırat Üniversitesi
Hayat Yeniden Başlıyor
Projesi Kapanış kokteyli (toplantısı)
Avrupa Birliği ile Türkiye cumhuriyeti arasındaki, mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni altında “Hayat boyu Öğrenmenin Desteklenmesi –II” uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’dür.

Hayat Yeniden Başlıyor projesi, program kapsamında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği tarafından yürütülmektedir. Projeye desteklerinden dolayı rektörümüz sayın Prof.Dr. Kudbettin Demirdağ’ teşekkür ederim.
Projenin toplam bütçesi 161.414 Avro olup, bu tutarın 20.435 Avro’luk kısmı Fırat Üniversitesi‘nin eş finansman katkısıdır.

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri için eğitim ve istihdamın yapısı, son derece önemlidir. Bir ülkenin nüfus yapısı istihdama katılım ve istihdamda kalma oranını etkilemektedir. Türkiye’de işgücü piyasasının gelişmesi için gerekli temel amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlayacak insan kaynağına sahiptir. Önemli olan bu potansiyel kaynağın etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesidir. Türkiye’de işgücüne katılacak fertlerin ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir.

Bu noktada mesleki ve teknik eğitimin(MTE) son derece önemli bir rolü vardır. Teknolojideki hızlı değişim ile birlikte ortaya çıkan yeni bilimsel ve teknik alanlar, nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacı her geçen gün arttırmakta ve çağdaş teknolojileri içeren kaliteli bir meslekî ve teknik eğitimi zorunlu hale getirmektedir.

Bu proje ile, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi düşük olan ilimizde dezavantajlı gruplar olan yetişkin kadınlar başta olmak üzere bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini, yetkinliklerini ve diğer yöntemlerle farkındalıklarını arttırma amacı taşımaktadır.
Sürdürülebilir gelişme ile birlikte doğayla uyumlu, üretken, sağlıklı ve sosyal değerlere, cinsiyet eşitliğine ve kültürel çeşitliliğe önem veren bir yaşama ulaşma fırsatlarını arttıracaktır.

Bu projede özellikle
 Dezavantajlı kişiler olarak kabul edilen 25-64 yaş aralığındaki kişilerin temel ve mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin artırılması,
 Öğrenme kalitesinin arttırılması,
 Eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması,
 Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla bütüncül eğitim verilerek farkındalığın artırılması,
 Çeşitli sebeplerle eğitimden mahrum kalan kişilere eğitim olanaklarının verilmesi,
Hedeflenmiştir.

Projemizde modül olarak:
1- Otomotiv LPG Montaj ve Bakım Onarımı
2- Otomotiv Elektriği
3- Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri (Kuaförlük)
4- Aşçılık (Yiyecek İçecek Hazırlama)
Eğitimleri olacaktır. Projemizdeki bütün eğitimler ücretsizdir. Modül eğitimlerden bir tanesini alan aşağıdaki belgeleri de kurslara katılarak alacaklardır.
1- GİRİŞİMCİLİK Belgesi
2- İŞGÜVENLİĞİ Belgesi
3- İNGİLİZCE Belgesi
4- BİLGİSAYAR KULLANIMI Belgesini almışlardır.
Verilen bu eğitimlerin kursiyerlerimizin ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli katkıyı sağlaması hedeflenmiştir.


Beklenen sonuçlar:
1. 80 kişi mesleki eğitim almıştır.
2. 80 kişi genel beceri eğitimi (Mesleki İngilizce, Bilgisayar, İş güvenliği eğitimi) almıştır.
3. 80 yetişkin girişimcilik eğitimi alarak iş geliştirme becerileri almıştır.
4. 80 kişi Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almıştır.
5. 80 kişi uygulama programlarını tamamlamıştır.
7. Yetişkinler ile Sektör arasında işbirliği artmıştır.
8. Bölgeler arası işbirliği artacaktır.
9.Yetişkinler üzerinde yaşam boyu öğrenme becerileri gelişmesi sonucu bu konuda sinerji oluşacaktır.
10. Katılımcılarımızın ufukları genişleyerek bazı ön yargıları yıkılacak, kendilerine olan öz güvenleri artacak, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmak için daha fazla çaba harcayacaklar.
11. Projemiz yukarıda belirtilen göstergelere katkılar yapmakla birlikte erkekler ve kadınlar için eşit fırsatlar, sürdürülebilir kalkınma, coğrafi, sektörel ve dejavantajlı gruplara yönelik yatay konularda da iyileştirmeler yapacaktır.
12. Yurtiçi çalışma gezilerine katılanların farkındalığı artmıştır.


Fırat Üniversitesi
Hayat Yeniden Başlıyor
Projesi Kapanış kokteyli (toplantısı)
Avrupa Birliği ile Türkiye cumhuriyeti arasındaki, mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni altında “Hayat boyu Öğrenmenin Desteklenmesi –II” uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’dür.

Hayat Yeniden Başlıyor projesi, program kapsamında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği tarafından yürütülmektedir. Projeye desteklerinden dolayı rektörümüz sayın Prof.Dr. Kudbettin Demirdağ’ teşekkür ederim.
Projenin toplam bütçesi 161.414 Avro olup, bu tutarın 20.435 Avro’luk kısmı Fırat Üniversitesi‘nin eş finansman katkısıdır.

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri için eğitim ve istihdamın yapısı, son derece önemlidir. Bir ülkenin nüfus yapısı istihdama katılım ve istihdamda kalma oranını etkilemektedir. Türkiye’de işgücü piyasasının gelişmesi için gerekli temel amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlayacak insan kaynağına sahiptir. Önemli olan bu potansiyel kaynağın etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesidir. Türkiye’de işgücüne katılacak fertlerin ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir.

Bu noktada mesleki ve teknik eğitimin(MTE) son derece önemli bir rolü vardır. Teknolojideki hızlı değişim ile birlikte ortaya çıkan yeni bilimsel ve teknik alanlar, nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacı her geçen gün arttırmakta ve çağdaş teknolojileri içeren kaliteli bir meslekî ve teknik eğitimi zorunlu hale getirmektedir.

Bu proje ile, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi düşük olan ilimizde dezavantajlı gruplar olan yetişkin kadınlar başta olmak üzere bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini, yetkinliklerini ve diğer yöntemlerle farkındalıklarını arttırma amacı taşımaktadır.
Sürdürülebilir gelişme ile birlikte doğayla uyumlu, üretken, sağlıklı ve sosyal değerlere, cinsiyet eşitliğine ve kültürel çeşitliliğe önem veren bir yaşama ulaşma fırsatlarını arttıracaktır.

Bu projede özellikle
 Dezavantajlı kişiler olarak kabul edilen 25-64 yaş aralığındaki kişilerin temel ve mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin artırılması,
 Öğrenme kalitesinin arttırılması,
 Eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması,
 Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla bütüncül eğitim verilerek farkındalığın artırılması,
 Çeşitli sebeplerle eğitimden mahrum kalan kişilere eğitim olanaklarının verilmesi,
Hedeflenmiştir.

Projemizde modül olarak:
1- Otomotiv LPG Montaj ve Bakım Onarımı
2- Otomotiv Elektriği
3- Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri (Kuaförlük)
4- Aşçılık (Yiyecek İçecek Hazırlama)
Eğitimleri olacaktır. Projemizdeki bütün eğitimler ücretsizdir. Modül eğitimlerden bir tanesini alan aşağıdaki belgeleri de kurslara katılarak alacaklardır.
1- GİRİŞİMCİLİK Belgesi
2- İŞGÜVENLİĞİ Belgesi
3- İNGİLİZCE Belgesi
4- BİLGİSAYAR KULLANIMI Belgesini almışlardır.
Verilen bu eğitimlerin kursiyerlerimizin ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli katkıyı sağlaması hedeflenmiştir.


Beklenen sonuçlar:
1. 80 kişi mesleki eğitim almıştır.
2. 80 kişi genel beceri eğitimi (Mesleki İngilizce, Bilgisayar, İş güvenliği eğitimi) almıştır.
3. 80 yetişkin girişimcilik eğitimi alarak iş geliştirme becerileri almıştır.
4. 80 kişi Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almıştır.
5. 80 kişi uygulama programlarını tamamlamıştır.
7. Yetişkinler ile Sektör arasında işbirliği artmıştır.
8. Bölgeler arası işbirliği artacaktır.
9.Yetişkinler üzerinde yaşam boyu öğrenme becerileri gelişmesi sonucu bu konuda sinerji oluşacaktır.
10. Katılımcılarımızın ufukları genişleyerek bazı ön yargıları yıkılacak, kendilerine olan öz güvenleri artacak, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmak için daha fazla çaba harcayacaklar.
11. Projemiz yukarıda belirtilen göstergelere katkılar yapmakla birlikte erkekler ve kadınlar için eşit fırsatlar, sürdürülebilir kalkınma, coğrafi, sektörel ve dejavantajlı gruplara yönelik yatay konularda da iyileştirmeler yapacaktır.
12. Yurtiçi çalışma gezilerine katılanların farkındalığı artmıştır.

15 Mart 2017 ÇarşambaHayat boyu Öğrenmenin Desteklenmesi 2” programı kapsamın kabul edilen “Hayat Yeniden Başlıyor” projesi bilgilendirme toplantısı Kültür Park’ta gerçekleştirildi.
22 Şubat 2017 ÇarşambaElazığ’da, “Hayat boyu Öğrenmenin Desteklenmesi 2” programı kapsamın kabul edilen “Hayat Yeniden Başlıyor” projesi tanıtıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Hayat Yeniden Başlıyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.