Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/1003 Geleceği İşleyen Hünerli Eller
Proje Genel Bilgileri
Hayat Boyu Öğrenme kavramı çağın ihtiyaçları doğrultusunda hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişimlere ayak uydurabilmek amacıyla ortaya çıkmış, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam koşulları açısından önemli bir gösterge haline gelmiştir. Hayat boyu öğrenmenin gelişmesi ve önem kazanmaya başlaması ile eğitim; zaman ve mekandan bağımsız, hem okul hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşeni olarak ortaya çıkmıştır.
Halen gelişmekte olan ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi ilçemiz genelinde de okulu bitiren genç kızlarımız henüz çocuk denilecek yaşlarda hemen evlendirilmekte, beceri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitim alma hakları ellerinden alınmaktadır.
Bu bilgiler ışığında projenin genel amacı mesleki vasfı olmadığı için çalışma hayatı içinde yer edinemeyen 25 – 64 yaş aralığındaki kadınlara hayat boyu öğrenme kültürünün benimsetilmesi yoluyla işgücüne katılımlarını arttırarak kendilerinin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal statülerinin iyileşmesini sağlamaktır.
Projeyi yürütmek üzere; proje koordinatörü, eğitim koordinatörü ve muhasebeciden oluşan üç kişilik bir proje ekibi oluşturuldu. Halk Eğitim Merkezi ek binasında iki adet eğitim atölyesi, iki adet çocuk bakım odası ve proje ofisi oluşturulması için tadilat çalışmalarına başlandı, Fiziki donanım çalışmaları sürerken; eğitimlerde kullanılacak malzemeler temin edilerek atölyeler kullanıma hazır hale getirilecek. Eğitime katılan kursiyerlere, karşılaştıkları sorunlarla baş edebilme yöntemleri konusunda rehberlik yapmak üzere ilçemizde görev yapan 12 öğretmene yaşam koçluğu eğitimi verilecek. 0-6 yaş grubunda çocuğu olan kursiyerlerin çocuklarına kurs süresince bakım hizmeti vermek amacıyla Çocuk bakım odasında görevlendirilmek üzere çocuk bakım eğitimi almış personel görevlendirilecek. AB fonlarının ve projenin görünürlüğünü sağlamak için tanıtım levhaları yaptırılacak, afiş-broşürler bastırılacak, web sitesi hazırlanacak ve tanıtımlar yerel basında yayınlanacak. Seminer, konferans ve toplantılarda katılımcılara dağıtılmak üzere şapka, kalem, bloknot, çantadan oluşan promosyon ürünleri yaptırılacak. Kurslara katılacak dar gelirli 36 kursiyer ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla belirlenecek. Belirlenen 36 kursiyer onsekizer kişilik iki gruba ayrılarak, Gruplardan birine şippoyaki diğerine ise gümüş işlemeciliği eğitimleri verilecek. Ayrıca her iki grubun girişimcilik ve takı çizimi-üretimi eğitimi almaları sağlanacak. Kursiyerlere eğitimleri süresince para ödenecek. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilecek. Gümüş işçiliği zarafetinin ve farklı tasarımların görülmesi, girişimci olmak isteyen kadınların yeni bir bakış açısı kazanması, pazarlama ve satış stratejilerini gözlemlemek üzere Gaziantep ve Nevşehir-Kapadokya bölgelerine gezi düzenlenecek. Ulaşlı Kadınlara yönelik aile içi iletişim, kişisel gelişim, anne sağlığı ve çocuk eğitimi konularında seminerler düzenlenecek.
25-64 yaşlarındaki kadınlara yönelik el sanatları ve girişimcilik konusunda eğitim vererek istihdam edilebilirliklerini artırmaktır. Bu projeyle Ulaş ilçesinde yaşayan 36 kursiyerden 18’ine gümüş işlemeciliği, takı çizimi-üretimi ve diğer 18’ine şippoyaki (bakır üzerine cam işleme sanatı) eğitimi verilerek aile bütçelerine katkı sağlayacak bir meslek sahibi olmaları planlanmaktadır
Genel Amacı
mesleki vasfı olmadığı için çalışma hayatı içinde yer edinemeyen 25 – 64 yaş aralığındaki kadınlara hayat boyu öğrenme kültürünün benimsetilmesi yoluyla işgücüne katılımlarını arttırarak kendilerinin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal statülerinin iyileşmesini sağlamaktır.

Özel Amacı
25-64 yaşlarındaki kadınlara yönelik el sanatları ve girişimcilik konusunda eğitim vererek istihdam edilebilirliklerini artırmaktır. Bu projeyle Ulaş ilçesinde yaşayan 36 kursiyerden 18’ine gümüş işlemeciliği, takı çizimi-üretimi ve diğer 18’ine şippoyaki (bakır üzerine cam işleme sanatı) eğitimi verilerek aile bütçelerine katkı sağlayacak bir meslek sahibi olmaları planlanmaktadır.

Beklenen Sonuçlar
•Bu projeyi yönetmek için koordinatör, eğitim koordinatörü ve muhasebeciden oluşan 3 kişilik bir ekip oluşturuldu.
•Ulaş Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde proje ofisi, atölyeler ve çocuk bakım odaları oluşturuldu.
•Çalışma ofisi ile çocuk bakım odaları için donatım malzemeleri, eğitim araç gereçleri, kurslarda kullanılacak sarf malzemeler, makine ve aletler ile araç gereçler, Temrinlik malzemesi olan gümüş, bakır, cam mine tozları vb. alındı.
•Projenin tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım için broşür, afiş, şapka,kalem ve bloknot yaptırıldı.
•Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 25-64 yaş aralığında 36 kadın, kursiyer olarak seçildi.
•Proje hedef grubumuz olan kadınlara danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla görevlendirilen 12 öğretmene yaşam koçluğu eğitimi verildi.
•Gümüş işlemeciliği ve şippoyaki eğitimlerini vermek üzere usta öğreticiler belirlendi.
•Hayat boyu öğrenme kapsamında Ulaş halkına yönelik 3 adet seminer ve 1 adet konferans verildi.
•Mardin ve Nevşehir illerine düzenlenen gezilere 36 kursiyer, 12 yaşam koçu öğretmen, proje ekibi, proje iştirakçisi ve proje ortakları katıldı.
•Sivas-Malatya karayolunda el sanatları satış merkezi oluşturdu.
•Hayat Boyu Öğrenme konusunda toplumsal farkındalık oluşturabilmek ve “Her Yerde Öğrenme” kültürünün geliştirilebilmesi için öğrenme festivalleri düzenlendi.
Projenin kapanış toplantısı yapıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. 2 adet eğitim atölyesi ve 2 adet çocuk bakım odası oluşturuldu.
2. 20 kursiyer mesleki eğitimleri başarı ile tamamladı.
3. Sivas – Malatya karayolu üzerinde 1 adet el sanatları satış merkezi kuruldu.
4. Hayatboyu öğrenme festivali yapılarak, festivale toplam 3500 kişinin katılımı sağlandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Geleceği İşleyen Hünerli Eller Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ULAŞ HALK EĞİTİM MERKEZİ
58hdogan58@gmail.com Tel:3467812400 Faks:3467812400