Tüm Duyurular

Linkler
Konya Sanayi Odası
TRH3.1.LLLII/P-03/1069 Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor
Proje Genel Bilgileri
Konya Sanayi Odası, tekstil sektörünün tasarımcı sorununun çözümüne KOTİAD (Konya Tekstil & Konfeksiyon Sanayici ve İş Adamları Derneği) işbirliği ile geliştirdiği Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi ile katkı sağlamaktadır.
Projemiz ile 60 kadın kursiyere Moda Tasarımı alanında eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere Bigisayar eğitimi, girişimcilik eğitimi ve kişisel gelişim eğitimleri verilmiştir.
Kursiyerlerin proje süresince öğrendiklerini sahada görmeleri için; İstanbul, Eskişehir ve Milano ya geziler düzenlenmiştir.
Genel Amacı
Hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasına katkı sağlamak.

Özel Amacı
Konya da yaşayan 25-64 yaşlarındaki kadınların Tekstil sektörünün ihtiyacı olan nitelikli tasarımcılar yetiştirerek onların; HBÖ katılım oranlarının artması, istihdamını ve uyum yeteneğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Tekstil sektörü için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması.

Beklenen Sonuçlar
1. 4 kişilik proje ekibi oluşturuldu
2. 1 adet proje ofisi oluşturuldu
3. 60 kişilik proje hedef grubu belirlendi
4. 1 adet atölye kuruldu
5. 60 kişiye mesleki beceri kazandırıldı
6. 60 kişiye 360 adam/saat moda tasarım konusunda eğitimler verildi
7. En az % 30’u bölgedeki tekstil işletmelerinde istihdam edildi
8. 60 kişiye 380 adam/saat temel bilgisayar eğitimi verildi
9. 60 kişiye 30 adam/gün kişisel gelişim eğitimleri verildi
10. 60 kişiye 24 adam/gün KOSGEB girişimcilik eğitimi verildi
11. 100 adet afiş, 2000 adet broşür, 18 adet yerel gazete ilanı verildi, 2 adet kırlangıç hazırlandı ve görünürlük faaliyeti yerine getirildi,
12. 2 adet sektorel gezi yapıldı
13. 1 adet proje tanıtım toplantısı yapıldı
14. 1 adet sertifika töreni gerçekleştirildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında;

Mesleki bilgi ve beceriler açısından test edilen ve sertifikalandırılan katılımcı sayısı 57, Temel beceri kurslarından sertifika alan katılımcı sayısı 57, İstihdam edilebilirlik kursunu tamamlamasını takiben iş bulan kişilerin sayısı 10 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 KONYA SANAYİ ODASI
fbayraktar@kso.org.tr Tel:3322510670 Faks:3322489351