Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0559 Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Ürünleri Sektöründe M...
Proje Genel Bilgileri
Dezavantajli Kişilerin Deri ve Deri Ürünleri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi (DEZDEM)

Proje deri ve deri ürünleri sektöründeki dört alt sektör (Deri işlenti sektörü, Ayakkabı sektörü, Deri/ Kürk Hazır Giyim sektörü, Saraciye sektörü) projede yer alacaktır.
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu alanında, deri ve deri ürünleri sektörünün yaratabileceği ciddi istihdam imkânlarının da farkında olarak, bu proje ile önemli bir taahhütte bulunmaktadır. Böylece, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına dâhil edilmesi için işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, sosyal koruma ile işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması, ve “sosyal içerme” öncelik ekseninin başarıya ulaşmasına katkı sağlamayı planlamaktadır. Böylece ülkemizin istihdam sorununun çözümüne katkı sağlayabilecek deri ve deri ürünleri sektörünün bu alanda proje üretmesi imkanı yaratılmış olacaktır.
İDMİB ve TDSD, uzun yıllardan beri dezavantajlı grupların yaşadıkları bölgeler, bu bölgelerin temel ihtiyaçları hakkında sahip oldukları bilgiler, bu bölgelerde faaliyet gösteren deri ve deri ürünleri sanayicileri ile birlikte çalıştıkları bölgelerdeki halkın dezavantajlı konumunu ortadan kaldırmak için kendi sektörlerinde mesleki bilgi ve beceriyi bu bölgedeki dezavantajlı bireylere sunarak, bölge kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedirler.
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilere deri ve deri ürünleri sektöründe mesleki eğitim vermek yoluyla bir mesleki beceri edindirilerek sosyal entegrasyonlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
İstanbul’da özellikle gecekondu mahallelerinde yaşayan ve herhangi bir mesleki becerisi bulunmayan sosyal olarak dezavantajı yüksek kişilerin deri ve deri ürünleri sektöründe eğitilmeleri yoluyla istihdam edilebilirliklerini ve topluma entegrasyonlarını artırmak ve bu sektörde çalışan sanayicilere yapılacak bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile de dezavantajlı kişilerin bu sektöre girmelerini kolaylaştırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1.DEZDEM Eğitim Birimleri/Atölyeleri Oluşumu
2.DEZDEM Aktif İşgücü Piyasası Programı Eğitim Müfredatı
3.Deri ve deri ürünleri sektöründe UMS ve bunlara bağlı olarak hazırlanan UY’leri belirlenen mesleklerde ve hazırlıkları devam eden meslek grubunda Aktif İşgücü Piyasası Programı (AİPP) Eğitimleri
4.Dezavantajlı kursiyerlerin AİPP kapsamında mesleki, (teorik ve pratik, işbaşı (staj-çıraklık) eğitimleri ve destek hizmetleri
5.Farkındalık ve Bilgilendirme faaliyetleri (önyargı ve ayrımcılığın bertarafı, hayatboyu öğrenme, çalışan eğiticilerin kapasitelerinin arttırılması, hedef grup-sektör işverenlerini bir araya getiren faaliyetler)
6.Eğitimlere Katılım Belgeleri
7.Mesleki Yeterlilik Belgeleri
8.İletişim Stratejisi
9.Sürdürülebilirlik Stratejisi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Ürünleri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu (DEZDEM) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İDMİB)
neriman.ekinci@itkib.org.tr Tel:2124540937 Faks:2124540715