Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/2096 Dezavantajımız, Bize Engel Olmasın
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması,
Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasıdır.

Özel Amacı
Bayburt’ta 15-35 yaş aralığındaki işsiz veya dezavantajlı konumdaki kırsalda yaşayan 25 kadına ve 15 erkeğe tarım sektöründe sebze seracılığı alanında mesleki eğitim verilerek iş kurmalarının sağlanmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
S1. Projenin tüm kesimler ve paydaşlar tarafından tanınması sağlandı.
S2. Proje ekibi oluşturuldu.
S3. 40 kişi iş kurmak veya istihdam edilmek için mesleki yeterliliğe kavuşturuldu.
S4. 40 kişinin kurs ve seminerler aracılığıyla becerileri ve yeteneklerini keşfederek, özgüven kazanmaları sağlanmış ve işgücü piyasasına girmesine alt yapı oluşturuldu.
S5. Dezavantajlı durumdaki 25’i kadın 40 kişinin özgüven kazanarak iş kurması sağlandı.
S6. 40 ailenin toplumla bütünleşmesi sağlandı.
S7. 40 kişinin sosyalleşmesi ve hayat deneyimlerinin artması, geleceğe güvenle bakabilmesi sağlandı.
S8. 40 ailenin hayatlarında ekonomik iyileşme sağlandı.
S9. İlimizde yeni bir iş piyasası oluşturuldu.
S10. İlimizde işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunuldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajımız, Bize Engel Olmasın Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 BAYBURT TARİH-KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERNEĞİ (BAYDER)
bayburt.web.tr@gmail.com Tel:4582107050 Faks:4582107050