Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0849 Kadın Tasarımcılar Çaycuma’yı Değiştiriyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Çaycuma TSO tarafından yürütülmesi hedeflenen proje ile ilçenin dolayısıyla ilin ve bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin yükselmesi beklenmektedir. 2011 yılında SEGE verilerine göre 0,2758 endeks değeri ile 29. sırada yer alan Zonguldak ilinin projenin yürütülmesi ve yaygınlaşarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ile 2018 yılında 25. sıraya yükselmesi öngörülmektedir. Çaycuma, ADNKS verilerine göre Zonguldak’ın en büyük 3. ilçesidir. 2014 TÜİK verilerine göre Çaycuma’da 92.205 kişi yaşamaktadır. Nüfusun 47.299’u kadınlardan oluşmaktadır. SEGE 2011 Raporuna göre gelişmişlik düzeyinde 29. sırada olan Zonguldak’ta işsizlik oranı %7,3’tür. Bununla birlikte Çaycuma’da genç kadın nüfus oranı oldukça yüksektir. 20-34 yaş arası nüfus toplam kadın nüfusun %20’sini oluşturmaktadır. Buna karşın bölgedeki kadınlar arasında mesleki eğitim yetersizliğine ve işgücü piyasasına girme konusundaki özgüven eksikliğine bağlı olarak işgücüne katılım oranı oldukça düşüktür. Bu oranın en düşük olduğu yaş aralığı 20-34’tür. Bu sebeple projenin genel amacı Çaycuma’da kadın istihdamının artmasıyla sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin yükselmesi olarak belirlenmiştir.

Özel Amacı
1-Kadınların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, bu amaçla bilgisayar destekli mobilya tasarım eğitimi verilmesi
2-Kadınlara Yönelik Alternatif Meslekler Araştırması yapılması ve bu sayede kadınlara yeni iş alanları yaratılması
3-Dezavantajlı Kadınlara Yönelik İş Hayatı Adaptasyon Çalışmaları
3.1. Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Seminerleri
3.2. İş Arama Portalı Hazırlanması
3.3. Kadınların İş Hukukundaki Hakları Bilgilendirme Kitap Ve CD'si
4-Kadınların iş yaşamında verimliliklerinin artırılması ve değişen iş ile yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamaları

Beklenen Sonuçlar
1-En az 55 kadına mesleki beceri edindirilmesi ve işgücüne katılım için gerekli nitelikler kazandırılması
2-Kadınların alternatif mesleklere yönelik eğilimlerinin artırılması
3-En az 150 kadının işgücü piyasasına uyumunun artırılması
4-Kadınların gelir elde etmesinin önünün açılması ve gelir seviyesi yükseltilmesi
5-Eğitim alan kadınlara Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalarda staj ve iş imkanı sağlanması


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kadın Tasarımcılar Çaycuma’yı Değiştiriyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI
caycumatso@tobb.org.tr Tel:3726157111 Faks: