Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1092 İskenderun’ da Engeller Kalkıyor
Proje Genel Bilgileri
"İSKENDERUN'DA ENGELLER KALKIYOR"
Genel Amacı
İskenderun’da, engelli bireylerin hayat kalitesini arttırmak için etkili yollar bulmaya ve uygulamaya yönelik yenilikçi faaliyetleri olanaklı kılarak dezavantajlı kimselerin istihdamının arttırılmasına katkıda bulunmak ve sosyal hayata girişlerindeki bariyerleri yıkmak

Özel Amacı
Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri ortadan kaldırmak,
• Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin mesleki eğitimler yoluyla kolaylaştırmak
• Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilgiyi arttırmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek için psikolojik destekler sağlamak

Beklenen Sonuçlar
1-Engelli kişilere yönelik klişe ve önyargıların bertarafı ve ayrımcılıkla mücadele için 6 seminer ve 4 çalıştay sağlanması
2-Engelli kişilerin kamu hizmetlerine erişimi ile ilgili araçlar hakkında bilgilendirmeleri için farkındalık arttırıcı 5 konferans düzenlenmesi
3-Engelli 100 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmesi
4-Engelli 100 kişiye bilgisayarlı ön muhasebe eğitimi verilip, istihdam edilebilirliğinin arttırılması
5)Engelli 100 kişiye Temel Bilgisayar eğitimi sağlanması
6)Engelli 100 kişiye yönelik Temel İngilizce Eğitimi verilmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projemiz kapsamında İTSO Binasında "İskenderun'da Engeller Kalkıyor Proje Koordinatörlüğü oluşturulmuştur ve Proje sonrasında da hizmetlerine devam edecektir. Proje kapsamında engelli vatandaşlarımıza 4 grup halinde 272 saat eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında vatandaşlarımızın istihdam edilebilme oranları arttırılmıştır.
15 adet farkındalık arttırıcı çalışma (seminer, çalıştay, konferans) ve danışmanlık faaliyetleri ile kursiyerlerimizin sosyal hayatta yer alması sağlanmıştır. Proje kapsamında alınan bilgisayarlarla İTSO binasında "İskenderun'da Engeller Kalkıyor Bilgisayar Laboratuvarı" Kurulmuş ve bundan sonra ihtiyaç sahibi kişilere bu laboratuvarda mesleki eğitimler verilecektir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İskenderun’ da Engeller Kalkıyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
iskenderundaengellerkalkiyor@gmail.com
Tel:+90 0326 614 52 25 - 137 Cep: +90 0530 174 90 30 Faks:+90 0326 614 57 52