Tüm Duyurular

Linkler
Proje internet sayfası
TOBB internet sayfası
TRH1.3.PREII/P-03/283 Kayıtdışına Kayıtsız Kalma! Bilinçli Çalış,Güvende Ol
Proje Genel Bilgileri
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Programı kapsamında uygulanan “Kayıtdışına Kayıtsız Kalma! Bilinçli Çalış, Güvende Ol Projesi” 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla başlamış, 30 Haziran 2017 itibarıyla tamamlanmıştır.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.
Ülkemizin ve bölgemizin önemli sorunlarından biri olan kayıt dışı istihdamla ilgili olarak çeşitli kesimlerde bilinçlenme ve duyarlılık artışı sağlamayı hedefleyen Projenin sahibi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası, ortağı ise Ağrı Ziraat Odasıdır.
Projenin genel hedefi;
• Ağrı ili tarım ve hayvancılık sektörü ile tarım dışı sektörlerde kayıtlı istihdamı teşvik etmek,
• Kayıtdışı istihdam hakkında çalışanlar ve işverenlerde farkındalık yaratmak,
• İlgili kesimlerin bu alanda işbirliklerini geliştirmek,
• 15-29 yaş arasındaki genç işsizlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve istihdamda kalmalarının sağlanması yoluyla bölgenin gelişmesine ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
Proje kapsamında Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bir istihdam ofisi kurulmuş, gençlere, işverenlere, iş arayanlara, girişimci adaylarına, çiftçilere ve daha bir çok kesime yönelik olarak bilgilendirme ve farkındalık yaratma etkinlikleri gerçekleştirilmiş, paydaşlarımızın katılımı ile bir işbirliği protokolü imzalanmış, ilgili kamu kurumları ile sıkı bir işbirliği ortamı yaratılmıştır.
Genel Amacı
Ağrı ilinde tarım ve hayvancılık sektöründe ve tarım dışı sektörlerde kayıtlı istihdamı teşvik etmek,
Kayıtdışı istihdam hakkında çalışanlar ve işverenlerde farkındalık yaratmak,
İlgili kesimlerin bu alanda işbirliklerini geliştirmek,
15-29 yaş arasındaki genç işsizlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve istihdamda kalmalarının sağlanması yoluyla bölgenin gelişmesine ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkıda bulunmak

Özel Amacı
Tarım ve hayvancılık sektöründe saha faaliyetleri ile kayıtdışı istihdama yönelik farkındalığı arttımak,
AĞRI Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) arasında imzalanacak İşbirliği Protokolü çerçevesinde tarım dışı sektörlerde kayıtdışı istihdam ve kayıtlı istihdamın faydaları Kayıtlı istihdamın teşviki ve sürdürülebilirliği ile genç istihdamın desteklenmesi amacıyla ATSO bünyesinde özel bir istihdam ofisi oluşturarak ilgili kesimlere eğitim ve danışmanlık desteği vermek,
Genç işsizlerin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlayacak seviyede danışmanlık hizmetleri almalarını sağlamak,
Meslek odaları ve özel sektör işverenleri arasında işbirliklerini geliştirmek,
Kayıtlı istihdam hakkında işverenlerin sürekli bilgilendirilmelerini sağlayacak bir sistem oluşturmaktır.

Beklenen Sonuçlar
-kayıtlı ve kayıtdışı istihdam hakkında ilgili kesimlerde farkındalık yaratılması,
-konunun Proje boyunca ve sonrasında ilin gündeminde tutulması,
-konuşulur önemli bir konu başlığı haline getirilmesi,
-ilgili kamu kurumları ile sosyal taraflar arasında işbirliği ortamı yaratılarak sorunun çözümüne yönelik girişimlerde ortak çalışma kültürünün yaratılması,
-sonuç olarak ilgili kesimleri –işçi, işveren, tarımda çalışanlar, gençler, sosyal taraflar, ilgili kamu kurumları vb.- düzenli ve sürekli olarak bilgilendirecek bir sistem kurulması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-kayıtlı ve kayıtdışı istihdam hakkında ilgili kesimlerde farkındalık yaratılması,
-konunun Proje boyunca ve sonrasında ilin gündeminde tutulması,
-konuşulur önemli bir konu başlığı haline getirilmesi,
-ilgili kamu kurumları ile sosyal taraflar arasında işbirliği ortamı yaratılarak sorunun çözümüne yönelik girişimlerde ortak çalışma kültürünün yaratılması,
-sonuç olarak ilgili kesimleri –işçi, işveren, tarımda çalışanlar, gençler, sosyal taraflar, ilgili kamu kurumları vb.- düzenli ve sürekli olarak bilgilendirecek bir sistem kurulması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kayıtdışına Kayıtsız Kalma! Bilinçli Çalış,Güvende Ol Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI
ferdiogel@hotmail.com Tel:4722151210 Faks:4722156463